Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2021. I. 08.
Personal data
Mihály Imre
name Mihály Imre
name of institution
Debrecen University of Reformed Theology
Doctoral Council of the University (external member)
Habilitation Committee of the University (external member)
doctoral school
DRHE Doctoral School of Reformed Theology (Academic staff member)
SzTE Doctoral School of Literary and Cultural Studies
(discipline) Habilitation Comittee (external member)
the share of work in the different doctoral schools. DE Doctoral School of Literary and Cultural Studies 97%
SzTE DSL-USZ (discipline) Habilitation Comittee (external member) 1%
DRHE Doctoral Council of the University (external member) 1%
DRHE Habilitation Committee of the University (external member) 1%
accreditation statement submitted to: University of Debrecen
HAC accreditation
full compliance
(2019. VII. 19.)
Contact details
E-mail address imre.mihalyarts.unideb.hu
phone number +36 52 512-900/22097
own web page
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1994
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 2006
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
Employment
1988 - University of Debrecen
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 8
number of students who fulfilled course requirements 8
students who obtained their degrees:
Attila Restás PhD 2021  DSLC-DE
Anna Posta PhD 2020  DSLC-DE
Róbert Oláh PhD 2016  DSLC-DE
Tünde Móré PhD 2016  DSLC-DE
Tiborc Szabolcs Pénzes PhD 2012  DSLC-DE
Mária Bécsiné Meszesán PhD 2011  DSLC-DE
Gergely Tamás Fazakas PhD 2009  DSLC-DE
Katalin Luffy PhD 2009  DSLC-DE
Gyula Mikó PhD 2008  DSLC-DE
Zsombor Tóth PhD 2004  DSLC-DE
Szabolcs Béla Oláh PhD 1999  DSLC-DE

completed course requirement:
Eszter Szamkó (PhD) 2021/08  DSLC-DE
Veronika Tóth-Mihala (PhD) 2007/08  DSLC-DE
  Thesis topic proposals
Research
research area The rhetorical literacy of the Protestant Reformation and the Renaissance; Rhetorical and poetical systems in 16-17th-century Hung. literature; A. Sz. Molnár and the late Renaissance; Hung. puritanism
research field in which current research is conducted literature
art and the history of civilization
Publications
2020

Imre Mihály: Doctrina és eloquentia egysége Johann Sturm, In: Papp, Ingrid (szerk.) Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet: Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára, Reciti Kiadó (2020) pp. 207-223.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2020

Imre Mihály: A fiziko-teologizmus irodalmának hazai forrásai, STUDIA LITTERARIA 59: (3-4) pp. 227-274.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2019

Imre Mihály: Üdvérték és esztétikai érték kettőssége latinul a protestantizmus kulturális paradigmájában, In: Békés, Enikő; Kasza, Péter; Kiss, Farkas Gábor; Lázár, István; Molnár, Dávid (szerk.) A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet (2019) pp. 11-42.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Imre Mihály: A magyar gályarabok rendhagyó emlékezete Gregorio Leti 1686-os történeti munkájában, In: Bajáki, Rita; Báthory, Orsolya; Bogár, judit; Déri, Eszter; Kónya, Franciska; Maczák, Ibolya; Szádoczki, Vera (szerk.) Lelkiség és irodalom, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport (2017) pp. 236-254.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Imre Mihály: Szenci Molnár Albert, Jubileus Esztendei Prédikáció Appendix de IdoloLauretano, Oppenheim, 1618., In: Scultetus, Abraham; Szenci, Molnár Albert (szerk.) Secularis concio euangelica, az az Jubileus esztendei praedikatzo [!], mellyben az euangeliumnac ez elött száz esztendövel Isten kegyelméböl uyonnan kinyilatkoztarása [!], terjedése és megtartása örvendetes haláadással elöszámláltatic es megdiczirtetic. Németül praedikáltatott Haydelbergában ... az Sz. Lélec nevö öreg egyházban, Mindszent hónac 2. napján 1617. esztendöben Scultetus Abraham által. Ez praedikátzo [!] mellé adattac azon tanuságrul hat régi énekec. E Germanico in Ungaricum sermonem conversa ... cum appendice Latina de idolo Lauretano et horribili papatus Rom. idolomania et tyrannide, quibus subjunctae admonitiones cl. v. P. P. Vergerii, S. Hulderici et aliorum, quorum nomina et rerum seriem versa pagina indicat, Országos Széchényi Könyvtár (OSZK); Balassi Kiadó (2017) pp. 1-35.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2015

Imre Mihály: Utak Herborn és Nápoly között, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
2012

Imre Mihály: Az isteni és emberi szó párbeszéde, Tiszáninneni Református Egyházkerület
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2009

Imre Mihály: „Úton járásnak megírása”, Balassi Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 5
language: Hungarian
2006

Imre Mihály: A Vizsolyi Biblia egyik forrása : Petrus Martyr, Tiszántúli Református Egyházkerület
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 13
language: Hungarian
1995

Imre Mihály: „Magyarország panasza”, Kossuth Egyetemi Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 44
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:63 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
117
number of scientific publications:
116
monographs and professional books:
6
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
46 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
7
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
4
number of independent citations to scientific publications and creative works:
152
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
További tudományos konferenciákon vettem részt előadásokkal 2011-2012-2013-ban Debrecenben, Budapesten, Zürichben, Kolozsvárott. 2012-ben Debrecenben fő szervezője voltam az országos régi magyar irodalom szakmai konferenciának: A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete (Debrecen, 2012, május 24-26) (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )