Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
VALIDITY EXPIRED
personal data approved: 2011. IX. 30.
Personal data
name János Sári
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address sarijanosinvitel.hu
phone number +36 1 411-6504
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1976
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 1995
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
Employment
1990 - Eötvös Loránd University, Budapest
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 30
number of students who fulfilled course requirements 12
students who obtained their degrees:
(50%) Máté Dániel Szabó PhD 2011  DSL-ELTE
Ákos Cserny PhD 2010  DSL-ELTE
(50%) Attila Müncheni Egyetem Vincze PhD 2009  

Research
research area Hatalom-megosztás, kormányzati rendszer, kormány, államfői hatalom, jogforrások, alapjogok: története, elmélete, a tulajdonjog, a szociális jogok. (to be translated)
research field in which current research is conducted law
law
Publications
2011

Dr. Sári János: Az új magyar Alaptörvény, egy újfajta alkotmányosság lehetősége, Magyar Közigazgatás 2011/1, pp. 16-22
type of document: Journal paper/Study paper
language: Hungarian
2010

Dr Sári János: Az "izmusok" előtti magyar alkotmány, In: Tanulmányok Ádám Antal professor emeritus születésének 80. évfordulójára. szerk. Chronowski Nóra, Petrétei József, Pécs, pp. 303-317
type of document: Book chapter/Part of Handbook
language: Hungarian
2010

Dr. Sári János: A köztársasági elnök külügyi hatásköréhez, In: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. szerk. Fazekas Marianna – Nagy Marianna, ELTE Eötvös Kiadó Budapest, 2010, pp. 387-394
type of document: Book chapter/Paper in edited volume
language: Hungarian
2009

Dr. Sári János: Az Alkotmány normatív értékei és az alkotmányosság etikája, In: A köztársasági alkotmány 20 éve. szerk. Kocsis Miklós – Zeller Judit, PAMA Pécs,, pp. 93-113
type of document: Book chapter/Part of Handbook
language: Hungarian
2008

Dr. Somody Bernadette - Dr. Sári János: Alapjogok - Alkotmánytan II. (társszerző), Osiris, 420 p.
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
2007

Dr. Sári János: Alkotmánytan I. (társszerző), szerk: Kukorelli István, Osiris, pp. 37-126
type of document: Book chapter/Part of Handbook
number of independent citations: 12
language: Hungarian
2005

Dr. Sári János: A Kormány alkotmányos helyzetének alakulása az elmúlt másfél évtizedben, Magyar Közigazgatás, Budapest, pp. 321-341
type of document: Journal paper/Study paper
number of independent citations: 11
language: Hungarian
2004

Dr Sári János: Az alkotmány értelmezése (társszerző), Budapest, KJK-Kerszöv, pp. 1-120
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 25
language: Hungarian
1997

Dr. Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói...., Budapest, Osiris, pp. 1-255
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 18
language: Hungarian
1996

Dr. Sári János: Alkotmánytan II. Alapjogok, Budapest, Osiris, pp. 1-343
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 27
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:93 
Scientometric data
Saját közlemény- és idézőlista Publication list in MTMT is not accessible.
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
312 
number of scientific publications:
382 
monographs and professional books:
2 
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
21 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
1 
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
5 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
310 
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Nemzetközi Alkotmányjogászok Egyesületének tagja, Az alkotmányjogi PhD oktatás felelőse az Alkotmányjogi Tanszéken. (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )