Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2018. IX. 27.
Personal data
Árpád Zimányi
name Árpád Zimányi
name of institution
doctoral school
EKE Doctoral School of Education (Announcer of research topic)
accreditation statement submitted to: Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Eger
Contact details
E-mail address zimanyiektf.hu
phone number +36 36 520-476
own web page
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1993
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree HAS
Employment
1988 - Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Eger
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 1
number of students who fulfilled course requirements 1
students who obtained their degrees:
László Angyal PhD 2010  

students with degree granting in process:
Khrystyna Pechora PhD (2018/08)  DSE-EKE
hiányos adatú hallgatói:
Khrystyna Pechora PhD ()  DSE-EKE
  Thesis topic proposals
Research
research area Linguistics, mother-tongue education
research field in which current research is conducted linguistics
teaching
Publications
2018

Zimányi Árpád: Az időjárás-jelentés mint kommunikátum és mint műfaj, In: Szerk.: Balázs László, Szerk.: H Tomesz Tímea Utak és útkereszteződések.: Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Eger: EKE Líceum Kiadó, 2018. pp. 91-100.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Zimányi Árpád : Nyelvváltozásunk művelődéstörténeti vonatkozásaiból, Eger: EKE Líceum Kiadó, 92 p. (Pandora Könyvek; 39.)
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
2015

Zimányi Árpád: Változó nyelv - változó helyesírás, In: Szerk.: Zimányi Árpád A tudományoktól a művészetekig: Az Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Karának válogatott tanulmánygyűjteménye a Magyar Tudomány Ünnepe 2014-es előadásaiból. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2015. pp. 215-221.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2015

Zimányi Árpád: A nyelvjárások és a nyelvjárásiasság megítélése egyetemisták és főiskolások körében, ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2005-) XLII.: pp. 233-244.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2014

Zimányi Árpád: A korszerű infokommunikációs technológiák hatása az anyanyelvi nevelésre, In: Szerk.: Lőrincz Julianna, Szerk.: Simon Szabolcs, Szerk.: Török Tamás Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről: A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai kutatócsoport konferenciáinak anyagai. Stúdie o úlohách a metódach vyskumu ucebníc: Zborník z konferencií vyskumnej skupiny Variológia pri Katedre mad'arského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyehoi v Komárne. Bratislava: Terra vydavateľstvo, s.r.o., 2014. pp. 213-224.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 2
language: Hungarian
2013

Zimányi Árpád : Szókészleti és morfológiai változások a mai magyar nyelvben, Eger: EKF Líceum Kiadó, 80 p. (Pandora Könyvek; 31.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 5
language: Hungarian
2011

Zimányi Árpád: Tankönyvi szövegek mondatszerkezeti sajátságainak vizsgálata, ERUDITIO - EDUCATIO 7: (2) pp. 104-112.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2010

Zimányi Árpád: Szaknyelv és nyelvi norma, In: Szerk.: Dobos Csilla Szaknyelvi kommunikáció. Budapest; Miskolc: Miskolci Egyetem; Tinta Könyvkiadó, 2010. pp. 141-160. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 110.)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
number of independent citations: 3
language: Hungarian
2007

Zimányi Árpád: Norma -- kodifikálás -- nyelvi változás, In: Szerk.: Benő Attila, Szerk.: Fazakas Emese, Szerk.: Szilágyi N. Sándor Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. I-II. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2007. pp. 451-458. (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai; 4.)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2006

Zimányi Árpád : Nyelvhasználat, nyelvváltozás, Eger: EKF Líceum Kiadó, 210 p. (Pandora könyvek; 4.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 4
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:14 
Scientometric data
Saját közlemény- és idézőlista list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
81
number of scientific publications:
137
monographs and professional books:
4
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
2 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
15
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
0
number of independent citations to scientific publications and creative works:
96

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )