Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2017. X. 28.
Personal data
name Vilma Pintér Miklósné Eőry
name of institution
doctoral school
EKE Doctoral School of Education (Supervisor)
Contact details
E-mail address eoryvilmagmail.com
phone number +36 1 403-2150
mobile phone number +36 30 656-1551
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1996
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree ELTE (to be translated)
Employment
2016 - Magyar Nyelvstratégiai Intézet (research institute, not university)
other (not specified) (tudományos tanácsadó)
2008 - Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Eger
other (not specified) (NDT-témavezető és oktató)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 1
number of students who fulfilled course requirements 0.5
students who obtained their degrees:
students with degree granting in process:
(50%) Mária Vincze PhD (2018/05)  DSE-EKE
present PhD students:
(50%) Katalin Hnatik (PhD) (2019/08)  DSE-EKE
hiányos adatú hallgatói:
Mária Vincze PhD ()  DSE-EKE
  Thesis topic proposals
Research
research area Educational linguistics, closer to the clearness of the textbook, the teaching of reading comprehension and measurement methodology; the lexicon in the scool
research field in which current research is conducted teaching
linguistics
Publications
2014

Eőry Vilma: A tankönyvelemzés módszertani kérdései, In: Szerk.: Lőrincz Julianna, Szerk.: Simon Szabolcs, Szerk.: Török Tamás Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről: A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai kutatócsoport konferenciáinak anyagai. Stúdie o úlohách a metódach vyskumu ucebníc: Zborník z konferencií vyskumnej skupiny Variológia pri Katedre mad'arského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyehoi v Komárne. Bratislava: Terra vydavateľstvo, s.r.o., 2014. pp. 9-16.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Eőry Vilma: A szövegértés oktatásának módszeréhez, ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2005-) Tom. XLI.: pp. 65-76.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2014

Eőry Vilma: A tankönyvszöveg motivációs ereje, In: Szerk.: Lőrincz Julianna, Szerk.: Simon Szabolcs, Szerk.: Török Tamás Az anyanyelvoktatás dokumentumainak szakmai, módszertani vizsgálata: A Selye János Egyetem TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő Variológiai Kutatócsoport 2013–2014-es nemzetközi szimpóziumokon elhangzott előadásainak gyűjteményes kötete. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2014. pp. 12-27.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
2013

Eőry Vilma: A tankönyvszöveg és a szövegértés, In: Szerk.: Eőry Vilma Acta Academiae Agriensis Nova series tom. XL.: Sectio Lingvistica Hungarica. Eger: EKTF Líceum Kiadó, 2013. pp. 5-25.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Eőry Vilma: Funkcionális és leíró nyelvészet?, In: Szerk.: Eöry Vilma Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XL.: Sectio Linguistica Hungarica. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2013. pp. 150-157.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Eőry Vilma: Különbözés és egység Márai San Gennaro vére című regényének stílusában, In: Szerk.: Szikszainé Nagy Irma A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 27-40. (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai; 89.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2007

Eőry V, Bánki J, Bíró Á, Szirmai D : Értelmező szótár + I-II., Budapest: Tinta Könyvkiadó, 1826 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 10
language: Hungarian
2003

Eőry V: Alakzat(társulások) a retorizált műfajok szöveg- és stílusstruktúrájában, In: Szerk.: Szathmári István A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2003. pp. 64-73. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 18.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 5
language: Hungarian
1996

Eőry V: Szövegtipológia - stílustipológia, In: Szerk.: Szathmári István Hol tart ma a stilisztika?. Budapest: Tankönyvkiadó, 1996. pp. 138-151.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 10
language: Hungarian
1992

Eőry V: Nyelvi norma - stílusnorma, In: Kemény Gábor Normatudat, nyelvi norma. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1992. pp. 31-40. (Linguistica. Series A, Studia et dissertationes; 8.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 5
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:30 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
61
number of scientific publications:
94
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
5 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
13
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
2
number of independent citations to scientific publications and creative works:
88

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )