Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2020. II. 03.
Personal data
name István Szabadi
name of institution
doctoral school
DE Doctoral School of History and Ethnology (Supervisor)
DRHE Doctoral School of Reformed Theology (Academic staff member)
EKE Doctoral School of History (Supervisor)
the share of work in the different doctoral schools. DE Doctoral School of History and Ethnology 60%
DRHE Doctoral School of Reformed Theology 30%
EKE Doctoral School of History 10%
Contact details
E-mail address iszabadidrk.hu
phone number +36 52 614-340
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1997
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree ___ (to be translated)
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2015
discipline to which degree belongs history
institution granting the degree University of Debrecen
Employment
2007 - University of Debrecen
university professor or researcher
1996 - Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (research institute, not university)
other (not specified) (igazgató)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 3
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
completed course requirement, without degree or degree granting in process:
(50%) Krisztina Fodor (PhD) 2017/08  DSHE
present PhD students:
(50%) Attila Restás (PhD) (2024/08)  DSH EKE
Kinga Julianna Dezső (PhD) (2023/08)  DSHE
Csaba Megyesi (PhD) (2021/08)  DSHE
Pál-Zsolt Becske (PhD) (2021/08)  DSHE
  Thesis topic proposals
Research
research area Church and Cultural History (16-18. century) in Hungary
research field in which current research is conducted history
religious studies
Publications
2017

Szabadi István: II. Rákóczi György hadi edictuma, In: Kristóf, Ilona; Borbély, Zoltán (szerk.) Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára, Líceum Kiadó (2017) pp. 97-103.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2017

Szabadi István: Ördögidézés Krasznarécsén. Ambrus Gedeon református lelkipásztor hányattatásai., In: Kolumbán, Vilmos József (szerk.) Non videri, sed esse. Tanulmánykötet a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (2017) pp. 63-68.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2016

Szabadi István: Az erdélyi református főkonzisztórium és a tiszántúliak: a debreceni taksa., In: Gáborjáni, Szabó Botond (szerk.) Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18-19. században, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények (2016) pp. 167-172.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2015

Szabadi István: Források és módszerek a Debreceni Református Kollégium diáknévsorainak feldolgozásához, GERUNDIUM 6.: (1-2.) pp. 39-44.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2015

Szabadi István: A református egyház Debrecenben a szabad királyi városi cím megszerzése után, In: Szerk.: Orosz István, Szerk.: Papp Klára Katolikus újjászületés Debrecenben. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2015. pp. 127-134. (Speculum historiae Debreceniense; 23.)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2015

Szabadi István: Sinai Miklós klasszika-filológusi működése, In:Szerk.: Békés Enikő, Szerk.: Kasza Péter, Szerk.: Lengyel Réka Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-18. századi Magyarországon.Szeged, Magyarország, 2013.11.07-2013.11.09. Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, pp. 267-271. Kiadvány: Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015.
type of document: Conference paper/Előadás vagy poszter cikke
language: Hungarian
2015

Szabadi István: Tiszántúli protestáns superintendentiák a 16. században, In: Peter, Kónya; Annamária, Kónyová (szerk.) Od reformácie po založenie cirkvi - A reformációtól egyházalapításig, Vydavatelstvo Presovskej Univerzity (2015) pp. 176-183.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2014

Szabadi István: „Keresik sokan régi leveleiket” A lelkészutódok privilégiumának érvényesítése a Partiumban, In: Szerk.: Dáné Veronka, Szerk.: Szabadi István „Eklézsiáknak, egyházi szolgáknak egyetlenegy dajkája” Tanulmányok Bethlen Gábor egyházpolitikájáról. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2014. pp. 85-96.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Szabadi István: Adalékok Ecsedi Báthory István (1555-1605) mecenatúrájához, In: Szerk.: Papp Klára, Szerk.: Bárány Attila, Szerk.: Orosz István, Szerk.: Vinkler Bálint Műveltség és társadalmi szereplők: arisztokraták Magyarországon és Európában. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet; Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 2014. pp. 293-299.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Szabadi István: "Innocentes Ac Noxii Iuxta Cadant" Samuel Pomarius Antonius Reiserhez a vallásüldözésről (1676), In: Szerk.: Peter Kónya Doba kuruckých bojov = Kuruc küzdelmek kora. Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, 2014. pp. 473-481.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
117
number of scientific publications:
119
monographs and professional books:
8
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
39 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
12
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
9
number of independent citations to scientific publications and creative works:
139

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )