Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2024. I. 02.
Personal data
name István Szabadi
name of institution
doctoral school
DE Doctoral School of History and Ethnology (Academic staff member)
DRHE Doctoral School of Reformed Theology (Academic staff member)
EKKE Doctoral School of History (Supervisor)
the share of work in the different doctoral schools. DE Doctoral School of History and Ethnology 60%
DRHE Doctoral School of Reformed Theology 30%
EKKE Doctoral School of History 10%
Contact details
E-mail address iszabadidrk.hu
phone number +36 52 614-340
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1997
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree ___ (to be translated)
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2015
discipline to which degree belongs history
institution granting the degree University of Debrecen
Employment
2007 - University of Debrecen
university professor or researcher
1996 - Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (research institute, not university)
other (not specified) (igazgató)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 3
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
completed course requirement:
Kinga Julianna Dezső (PhD) 2023/08  DSHE
(50%) Krisztina Fodor (PhD) 2017/08  DSHE
Pál-Zsolt Becske (PhD) 2021/08  DSHE
present PhD students:
(50%) Attila Restás (PhD) (2024/08)  DSH EKE
  Thesis topic proposals
Research
research area Church and Cultural History (16-18. century) in Hungary
research field in which current research is conducted history
religious studies
Publications
2020

Szabadi István: Református románok a kora újkori Partiumban, In: Peti, Lehel; Tamás, Ildikó (szerk.) Vallási kultúra a Kárpát-medencében, L'Harmattan Kiadó (2020) pp. 39-44.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2020

Szabadi István: Bethlen Gábor oklevele partiumi román református lelkészek számára (1614. február 17.)., In: Emődi, András (szerk.) KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára, Királyhágómelléki Református Egyházkerület (2020) pp. 293-303.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2020

Szabadi István: „Scrinium Ecclesiae Generalis”. A partiumi reformátusok kora újkori levéltára, In: Bogdándi, Zsolt; Lupescu, Makó Mária (szerk.) Peregrináció és erudíció. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére, Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) (2020) pp. 407-414.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2020

Szabadi István: Egy püspökválasztás viszontagságai a Partiumban (1664–1665), In: Kolumbán, Vilmos József (szerk.) Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok., Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (2020) pp. 122-130.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2020

Szabadi István: A Tiszántúli Református Egyházkerület igazgatása és az egyházlátogatás a 18. században., In: Csorba, Dávid (szerk.) Vértelen ellenreformáció, Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet (2020) pp. 280-290.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2020

Szabadi István: "E világ ő néki is ellensége, mint nékem volt" Zoványi György töprengései a püspöki hivatásról, In: Kiss, Réka; Lányi, Gábor (szerk.) A Reformáció öröksége 3/1. Hagyomány, identitás, történelem 2019., Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet (2020) pp. 189-198.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Szabadi István: Petrovics Péter mint "pater patriae" és "princeps", In: Kolumbán, Vilmos József (szerk.) A "recepta religiók" évszázadai Erdélyben, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (2019) pp. 20-27.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Szabadi István: Attracted by Transylvania – Contributions to the Early Modern Reformed Church History of Partium., In: Lukács, Olga; Nagy, Alpár Csaba; Péter, István (szerk.) From Movement to Inheritance., Vandenhoeck und Ruprecht (2019) pp. 53-61.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: English
2019

Szabadi István: Báthory Kristóf erdélyi vajda 1580-as oklevele és a szilágysági reformátusok., In: Papp, Klára; Püski, Levente; Novák, Ádám (szerk.) A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet (2019) pp. 81-87.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Szabadi István: 1.„Végnélkül valók az egyenetlen házastársak szövevényei ” Wesselényi Anna és Bethlen László válásai, In: Horváth, Zita; Nagy, Gábor; Viskolcz, Noémi (szerk.) „…nem egyetlen történelem létezik.”: Ünnepi tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapja alkalmából, Miskolci Egyetem (2017) pp. 313-322.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
149
number of scientific publications:
151
monographs and professional books:
8
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
39 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
25
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
11
number of independent citations to scientific publications and creative works:
148


2024. IV. 17.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )