Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2018. VII. 21.
Personal data
Rudolf Szentgyörgyi
name Rudolf Szentgyörgyi
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Linguistics (Supervisor)
Contact details
E-mail address szentgyorgyi.rudolfbtk.elte.hu
phone number +36 1 485-5200/5150
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2011
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree Eötvös Loránd University
Employment
2005 - Eötvös Loránd University, Budapest
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 0
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Erna Balogh (PhD) 2018/08  DSL
present PhD students:
Gyopárka Bátori (PhD) (2022/08)  DSL
(50%) Eszter Korompay (PhD) (2021/08)  DSL
(50%) Brigitta Ludányi (PhD) (2020/08)  DSL
  Thesis topic proposals
Research
research area Hungarian language history
research field in which current research is conducted linguistics
Publications
2016

Szentgyörgyi Rudolf: Helynév-etimológia és művelődéstörténet, In: Szerk.: Benő Attila, Szerk.: T Szabó Csilla Az ember és a nyelv - térben és időben: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2016. pp. 174-182.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2016

Szentgyörgyi Rudolf: Államnyelv, nyelvi sztenderd és anyanyelvoktatás, In: Szerk.: Kozmács István, Szerk.: Vančo Ildikó Sztenderd – nem sztenderd: Variációk egy nyelv változataira. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2016. pp. 243-249.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
2016

Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél személynevei III., NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 38: pp. 9-18.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2015

Szentgyörgyi Rudolf: Az Apor-kódex liturgikus himnuszai, In: Szerk.: Kalcsó Gyula Tanulmányok a magyar nyelvről: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom.XLII. Sectio Linguistica Hungarica. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. pp. 183-189.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2015

Szentgyörgyi Rudolf: The auctor monasterii of the Byzantine Monastery of Veszprém Valley 1., In: Szerk.: Egedi-Kovács Emese Byzance et l’Occident II.: Tradition, transmission, traduction. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 2015. pp. 181-190.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: English
2015

Szentgyörgyi Rudolf: The auctor monasterii of the Byzantine Monastery of Veszprém Valley 2., In: Szerk.: Egedi-Kovács Emese Byzance et l’Occident II.: Tradition, transmission, traduction. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 2015. pp. 191-202.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: English
2015

Szentgyörgyi Rudolf: Magyar grammatika – dimenzionális keretben?, In: Szerk.: Bárth M János, Szerk.: Bodó Csanád, Szerk.: Kocsis Zsuzsanna A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2015. pp. 611-616.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Szentgyörgyi Rudolf: A kétnyelvűség változatai és változásai a középmagyar korban, In: Szerk.: Fazakas Emese, Szerk.: Juhász Dezső, Szerk.: T. Szabó Csilla, Szerk.: Terbe Erika, Szerk.: Zsemlyei Borbála Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben: A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Budapest; Kolozsvár: ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2014. pp. 162-175.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2014

Szentgyörgyi Rudolf: Az Apor-kódex zsoltároskönyve és liturgikus szövegei, In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt.: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest; Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Országos Széchényi Könyvtár; Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2014. pp. 31-57.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
number of independent citations: 6
language: Hungarian
2014

Szentgyörgyi Rudolf : A tihanyi apátság alapítólevele 1., Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 117 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 17
language: Hungarian
URL 
Number of independent citations to these publications:24 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
66
number of scientific publications:
92
monographs and professional books:
1
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
10 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
5
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
6
number of independent citations to scientific publications and creative works:
364

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )