Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2023. II. 16.
Personal data
name Gabriella Hubert
name of institution
doctoral school
EHE Doctoral School of Lutheran Theological University (Academic staff member)
LFZE Doctoral School of the Liszt Ferenc Academy of Music (Academic staff member)
the share of work in the different doctoral schools. EHE Doctoral School of Lutheran Theological University 80%
LFZE Doctoral School of the Liszt Ferenc Academy of Music 20%
accreditation statement submitted to: Evangelical-Lutheran Theological University, Budapest
Contact details
E-mail address gabriella.hubertlutheran.hu
phone number +36 20 824-3881
own web page
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2002
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree Szegedi Tudományegyetem (to be translated)
Employment
2017 - Evangélikus Országos Gyűjtemény (research institute, not university)
other (not specified) (ny. igazgató)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 2
number of students who fulfilled course requirements 2
students who obtained their degrees:
Károly Hafenscher PhD 2009  DSETU
Anikó Fekete DLA 2016  LFZEDI

  Thesis topic proposals
Research
research area history of Hungarian protestant literature; church history; genre history; database building; history of 16-18. century Hungarian protestant hymns; history of evangelical-lutheran books and libraries
research field in which current research is conducted literature
theology
Publications
2022

H. Hubert Gabriella: Magyar evangélikus úrvacsorai prédikációk a 16. században, In: Hafenscher, Károly; Isó, M. Emese; Zászkaliczky, Zsuzsanna (szerk.) Ezt cselekedjétek!, Luther Kiadó (2022) pp. 140-149.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2021

H. Hubert Gabriella: Híven, tisztán és igazán : A dunántúli evangélikus lelkészek irodalmi tevékenysége 1598 –1643 között, In: Csorba, Dávid; Szatmári, Emília (szerk.) "...Tanácsaid hűség és igazság", Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye; Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet; Tiszáninneni Református Egyházkerület (2021) pp. 217-238.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

H. Hubert Gabriella: Éneklés a magyarországi reformáció első két századában, In: Kiss, Erika; Zászkaliczky, Márton; Zászkaliczky, Zsuzsanna; Székely, Júlia (szerk.) Ige-idők : a reformáció 500 éve : Magyar Nemzeti Múzeum, április 26 - november 5.: 1. köt. Tanulmányok, Magyar Nemzeti Múzeum (2019) pp. 175-183.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

H. Hubert Gabriella: Újfalvi Imre 1602-es énekeskönyvének szövegei, In: Oláh, Róbert (szerk.) Újfalvi Imre pere és műveltsége, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények (2019) pp. 137-145.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2019

Kőszeghy Péter, H. Hubert Gabriella: Az keresztyéni gyülekezetben való isteni dícséretek (Bártfa, 1593), Balassi Kiadó; Országos Széchényi Könyvtár (OSZK); MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
type of document: Book/Edition of primary source
language: Hungarian
2017

Hubert Gabriella: Ungarischsprachige lutherische Gesangbücher der Frühen Neuzeit, In: Márta, Fata; Anton, Schindling (szerk.) Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen, Aschendorff Verlag (2017) pp. 645-668.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
2004

H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének, Universitas
type of document: Book/Handbook
number of independent citations: 27
language: Hungarian
1998

H. Hubert Gabriella: A sajókazai Radvánszky-könyvtár története, JATEPress
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 11
language: Hungarian
1992

Horváth Iván, H. Hubert Gabriella, Font Zsuzsanna, Herner János, Szőnyi Etelka, Vadai István, Iván Horváth, Gabriella H Hubert: Répertoire de la poésie hongroise ancienne: Manuel de correction d'erreurs dans la base de données I-II. /Ad Corpus Poeticarum./, Éditions du Nouvel Objet
type of document: Book/Handbook
number of independent citations: 17
language: French
1986

H. Hubert Gabriella: Egy morális antropológia 1614-ből, IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 90: pp. 209-221.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 5
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:61 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
90
number of scientific publications:
90
monographs and professional books:
4
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
10 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
8
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
0
number of independent citations to scientific publications and creative works:
147
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Többször, hosszabb időszakra tanítottam különböző egyetemeken, konzultánsként, ill. külsősként részt vettem szakdolgozat-védéseken, PhD-disszertáció opponense voltam. Jelenleg OTKA-témában (17. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása) vezető kutató vagyok.(A publikációs lista megtalálható még: http://gyt.lutheran.hu/lymbus.) (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )