Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2018. V. 05.
Personal data
name Zsuzsa Vladár
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Linguistics (Supervisor)
Contact details
E-mail address vladar.zsuzsabtk.elte.hu
phone number +36 1 202-2032
mobile phone number +36 20 525-7360
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2004
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree ELTE (to be translated)
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2014
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree Eötvös Loránd University of Sciences
Employment
1985 - Eötvös Loránd University, Budapest
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 1
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
students with degree granting in process:
Judit Ligeti PhD (2021/05)  DSL
present PhD students:
Renáta Gyói (PhD) (2019/08)  DSL
  Thesis topic proposals
Research
research area history of linguistics, early Hungarian grammars written in Latin
research field in which current research is conducted linguistics
Publications
2016

Vladár Zsuzsa: Nyelvleírási kérdések Quintilianus Szónoklattanában, In: Szerk.: Ladányi Mária, Szerk.: Hrenek Éva A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai: Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930-1999) tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2016. pp. 207-219.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 2
language: Hungarian
2014

C Vladár Zsuzsanna: A 17. századi magyar grammatikák héber vonatkozásai, In: Szerk.: Fazakas Emese, Szerk.: Juhász Dezső, Szerk.: T. Szabó Csilla, Szerk.: Terbe Erika, Szerk.: Zsemlyei Borbála Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben: A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Budapest; Kolozsvár: ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2014. pp. 206-222.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
number of independent citations: 3
language: Hungarian
2014

Vladár Zsuzsa, Stemler Ágnes: Révai Miklós nyelvészete az Antiqutates tükrében, In: Révai Miklós Szerk.: Stemler Ágnes Magyar irodalmi régiségek.: Antiquitates literaturae Hungaricae.. Budapest: OSZK; ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2014. pp. 9-40.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2014

C Vladár Zsuzsanna: Révai Miklós nyelvészeti nézetei és a gyökelmélet, In: Szerk.: Korompay Klára, Szerk.: Stemler Ágnes, Szerk.: Terbe Erika, Szerk.: C Vladár Zsuzsa Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. Tanulmánykötet. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), 2014. pp. 166-177. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai; 239.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2013

C Vladár Zsuzsa: A szóelemző írásmód elve a korai magyar grammatikákban, In: Szerk.: Forgács T, Szerk.: Németh M, Szerk.: Sinkovics B A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII.. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2013. pp. 179-193.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Magyar és német
2008

Vladár Zsuzsa: Sajnovics's Demonstratio and Gyarmathi's Affinitas, ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA 55.: (1-2.) pp. 145-182.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 9
language: Hungarian
DOI 
2005

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa : A latin nyelvű magyar nyelvészeti irodalom terminusai, Budapest: Akadémiai Kiadó, 174 p. (Philosophiae doctores)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 11
language: Hungarian
2004

C. Vladár Zsuzsa (ford.) Szerk.: Zsilinszky Éva: Szenczi Molnár Albert: Novae Grammaticae Ungaricae libri duo (1610), Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), 452 p. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai; 222.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 21
language: Hungarian
2001

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa: Affinitas: szerkezeti hasonlóság vagy genetikai rokonság?, MAGYAR NYELV 97.: (2.) pp. 184-191.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 9
language: Hungarian
1996

Constantinovits Milán, Vladár Zsuzsa: The Cooperative verbal behavior in business talks, TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG KÖZÉP ÉS KELET EURÓPÁBAN - SOCIETY AND ECONOMY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 18: (3) pp. 123-133.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 3
language: English
Number of independent citations to these publications:61 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
66
number of scientific publications:
90
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
25 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
3
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
6
number of independent citations to scientific publications and creative works:
193

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )