Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2017. I. 18.
Personal data
name Gábor Béli
year of birth 1958
name of institution
doctoral school
PTE Doctoral School of Law (Supervisor)
Contact details
E-mail address beli.gaborajk.pte.hu
phone number +36 72 501-599/3244
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2007
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree Pécsi Tudományegyetem (to be translated)
Employment
1986 - University of Pécs
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 1
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
Orsolya Fruzsina Falus PhD 2014  ÁJDI-PTE
Orsolya Fruzsina Tóth László Leventéné Falus PhD 2014  ÁJDI-PTE

present PhD students:
(50%) Emma Ágnes Tihanyiné Matejcsik (PhD) (2017/08)  ÁJDI-PTE
  Thesis topic proposals
Research
research area History of Hungarian Law
research field in which current research is conducted law
Publications
2015

Béli Gábor: A Négyeskönyv 1573. évi interpolált változata és közjogi megoldásai, In: Bónis Péter, Béli Gábor Szerk.: Máthé Gábor Quadripartitum kézirat azonosítása - Nk Iv 1573. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. pp. 298-402.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2014

Béli Gábor: Bírói gyakorlat a 16. század elejéig, In: Szerk.: Máthé Gábor A magyar jog fejlődésének fél évezrede, Werbőczy és a Hármaskönyv 500 év múltán. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2014. pp. 243-268.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2014

Béli Gábor: A XVIII. századi megyei törvényszéki büntetőperek néprajzi vonatkozásai, In: Szerk.: Nagy Janka Teodóra Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2014. pp. 101-119. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 1.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Béli Gábor : Városi szokásjog az Ars Notaria alapján, Pécs: Idresearch Kft. - Publikon Kiadó, 216 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2013

Béli Gábor: Börtönviselés perbeli egyezség alapján a XIII. században, In: Szerk.: Máthé Gábor, Szerk.: Révész T. Mihály, Szerk.: Gosztonyi Gergely Jogtörténeti Parerga: Ünnepi Tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2013. pp. 66-72.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Béli Gábor: Wine-Growers and Vineyard Tenants in Hungary in the Middle Ages, ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES 2: (1) pp. 23-38.
type of document: Journal paper/Article
language: English
2013

Béli Gábor: Az Ars Notaria városi perrendje, In: Szerk.: Homoki-Nagy Mária A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon: V. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 53-70.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Béli Gábor: Az eskütétel sajátos módjai a középkori Magyarországon, In: Szerk.: Mezey Barna A szimbólumok üzenete: a jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2011. pp. 67-86. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 14.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2010

Béli Gábor: Osztatlanság és osztály az Árpádkorban, In: Szerk.: Balogh Elemér, Szerk.: Homoki-Nagy Mária Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. pp. 131-144. (Acta Universitatis Szegediensis ; Acta Juridica et Politica; Tom.73. fasc. 1-64.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2008

Béli Gábor : A nemesek négy bírója, Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 207 p. (Doktori Értekezések a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 10
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:13 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
62
number of scientific publications:
79
monographs and professional books:
2
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
0 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
3
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
8
number of independent citations to scientific publications and creative works:
182

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )