Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2023. I. 02.
Personal data
Gábor Vladár
name Gábor Vladár
name of institution
doctoral school
KRE Doctoral School of Theology (Academic staff member)
(discipline) Habilitation Comittee and Doctoral Council (external member)
the share of work in the different doctoral schools. KRE Doctoral School of Theology 99%
Contact details
E-mail address ref.teolprta.hu
phone number +36 89 312-331
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1993
discipline to which degree belongs theology
institution granting the degree Debreceni Református Hittudományi Egyetem (to be translated)
Employment
1998 - Pápai Református Teológiai Akadémia (research institute, not university)
other (not specified) (egyetemi tanár)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 0
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
  Thesis topic proposals
Research
research area New Testament
research field in which current research is conducted theology
Publications
2022

Vladár Gábor: Egység a sokféleségben - Közösség Krisztusban, In: Dejcsics, Konrád (szerk.) Isten és a világ. Vendégségben az Ige asztalánál, Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó (2022) pp. 75-83.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
2020

Vladár Gábor: A keresztény szabadság Szent Pál leveleiben, PANNONHALMI SZEMLE 28: (3) pp. 42-59.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2019

Vladár Gábor: Lídia, In: Baráth, Béla Levente; Fekete, Károly; Kis, Klára ✉ (szerk.) Ösztönző lelkiség, Debreceni Református Hittudományi Egyetem (2019) pp. 55-65.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2018

Vladár Gábor: Isten Igéjének értelmezése Kálvinnál és a református teológiában, In: Puskás, Attila; Perendy, László; Hoványi, Márton (szerk.) Reformáció és ökumenikus párbeszéd, Szent István Társulat (2018) pp. 66-85.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2018

Vladár Gábor: Megjegyzések az (újszövetségi) exegézis és a pszichológia kapcsolatáról, In: Literáty, Zoltán (szerk.) Quoniam tecum est fons vitae in lumine tuo videbimus lumen, Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó (2018) pp. 165-177.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Vladár Gábor: „A reménység foglyai” - Apostolok Cselekedetei 27,1-8, IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA (3) pp. 406-414.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2017

Vladár Gábor: „A hit és szeretet regulája”, In: Szűcs, Ferenc (szerk.) Egyetemes és református, Kálvin Kiadó (2017) pp. 81-99.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2016

Vladár Gábor: Az Efezusiakhoz írt levél magyarázata, In: Vladár, Gábor; Bellus, Ibolya (szerk.) A Galata, az Efezusi, a Filippi, a Kolosséi és a Thesszalonikai Levelek magyarázata. I. kötet., Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója (2016) pp. 149-278.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2016

Vladár Gábor: A predestináció gondolata Kálvin újszövetségi kommentárjaiban, In: Zsengellér, József; Kodácsy, Tamás; Ablonczy, Tamás (szerk.) Felelet a Mondolatra, Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA); Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó (2016) pp. 125-136.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Vladár Gábor: A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra, In: Adorjáni, Zoltán (szerk.) Studia Doctorum Theologiae Protestantis. A kolozsvári protestáns teológia kutatóintézetének kötetei, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (2014) pp. 15-34.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
108
number of scientific publications:
108
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
3 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
3
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
0
number of independent citations to scientific publications and creative works:
0

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )