Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2016. VI. 06.
Personal data
name Péter Szilágyi
year of birth 1945
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Law (Announcer of research topic)
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address szilpajk.elte.hu
phone number +36 1 411-6507
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1984
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree TMB (to be translated)
Employment
2015 - Eötvös Loránd University, Budapest
other (not specified) (nyugdíjas)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 6
number of students who fulfilled course requirements 3
students who obtained their degrees:
Zoltán Tóth PhD 2008  DSL-ELTE

completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Anita Koncsik (PhD) 2011/08  DSL-ELTE
Endre Varga (PhD) 2009/08  DSL-ELTE
  Thesis topic proposals
Research
research area legal theory and political science
research field in which current research is conducted law
Publications
2016

Szilágyi Péter: Az alkotmánybíráskodás jogalkotásra gyakorolt hatásának vázlata és vizsgálatának jog- és állambölcseleti előkérdései, In: Szerk.: Fejes Zsuzsanna, Szerk.: Török Bernát Suum cuique: Ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapja tiszteletére. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2016. pp. 160-188. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára; ISSN 1768-352X; 60.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2015

Szilágyi Péter: Jogbölcseleti mozaikok a jog hatékonysága kapcsán, In: Szerk.: Nochta Tibor, Szerk.: Monori Gábor IUS EST ARS: Ünnepi tanulmányok Visegrády Antal professzor 65. születésnapja tiszteletére. Pécs: PTE ÁJK, 2015. pp. 471-488.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 2
language: Hungarian
2014

Szilágyi Péter: Az elválasztási tézis Austin, Hart és a naív Radbruch jogbölcseletében, In: Szerk.: Cs Kiss Lajos, Szerk.: Bretter Zoltán Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 457-472. (Bibliotheca iuridica: Publicationes Cathedrarum; 58.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Szilágyi Péter: Az alkotmányozás és az alkotmányozó hatalom államelméleti kérdései és annak tanulságai, In: Szerk.: Drinóczi Tímea, Szerk.: Jakab András Alkotmányozás Magyarországon 2010–2011. Budapest; Pécs: Pázmány Press, 2013. pp. 93-136. (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok; 13, 14.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 4
language: Hungarian
2013

Szilágyi Péter: Diktaturgewalt in einem demokratischen Staat - die Auslegung des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung, ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA LIV: pp. 137-159.
type of document: Journal paper/Article
language: German
Full text 
2011

Szilágyi Péter: Peter Noll és a modern törvényhozástudomány kialakulása, In: Szerk.: Gerencsér Balázs, Szerk.: Takács Péter Ratio legis, ratio iuris: liber amicorum : studia A. Tamás septuagenario dedicata : ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Budapest: Szent István Társulat, 2011. pp. 137-153. (Xenia, ISSN 2061-9227 : Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509; 39.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 3
language: Hungarian
2007

Szilágyi Péter: Elméletek, műveletek, jogi dogmatikák, In: Szerk.: Szabó Miklós Jogdogmatika és jogelmélet. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2007. pp. 91-120. (Prudentia iuris; 26.)
type of document: Part of book/Proceedings Paper
number of independent citations: 12
language: Hungarian
2000

Szilágyi Péter: A magyar jogbölcselet a 20. században, In: Szerk.: Kollega Tarsoly István Magyarország a XX. században. Szekszárd: Babits Kiadó, 2000. pp. 39-57.
5. köt, Tudomány 2. : társadalomtudományok
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 24
language: Hungarian
1990

Szilágyi Péter : A szankcionálás és a szankció a jogi felelősségi rendszerben, Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 114 p. (A jogi felelősség- és szankciórendszer elméleti alapjai; 23.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 14
language: Hungarian
1974

Szilágyi Péter: A jogi felelősség fogalma és alapja, JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 29: (6) pp. 280-292.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 25
language: Hungarian
Full text 
Number of independent citations to these publications:84 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
101
number of scientific publications:
133
monographs and professional books:
2
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
37 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
11
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
10
number of independent citations to scientific publications and creative works:
393

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 1.2357 ( 2017. V. 15. )