Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2018. I. 29.
Personal data
name Lajos Pálfalvi
name of institution
doctoral school
PPKE Doctoral School of Literature (Supervisor)
accreditation statement submitted to: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Contact details
E-mail address idegen-tollt-online.hu
phone number +36 23 380-760
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1995
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa (to be translated)
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1995
discipline to which degree belongs
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2015
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree Peter Pázmány Catholic University
Employment
1999 - PPKE BTK (research institute, not university)
1999 - Pázmány Péter Catholic University, Budapest
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 3
number of students who fulfilled course requirements 2
students who obtained their degrees:
Orsolya Németh PhD 2018  DSL1-PPKE

students with degree granting in process:
(50%) Adrienn Kocsis PhD (2022/07)  DSLS
completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Orsolya Németh (PhD) 2011/08  DSL1-PPKE
(50%) Gábor Hanzelik (PhD) 2019/08  DSL1-PPKE
Viktória Szathmáry-Kellermann (PhD) 2012/08  DSL1-PPKE
present PhD students:
Ignác Nagy (PhD) (2020/08)  DSL1-PPKE
Viktória Vas (PhD) (2020/01)  DSL1-PPKE
  Thesis topic proposals
Research
research area 20th century Polish prose, especially the emigré literature and the works of Witold Gombrowicz. New tendencies in the contemporary Polish literature
research field in which current research is conducted literature
Publications
2015

Pálfalvi Lajos : A Transz-Atlantik megállói, Budapest: Kalligram, 258 p.
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
2015

Pálfalvi Lajos: The "Hungarian Singer" on the Carpathian Hasidim, In: Szerk.: Alina Molisak, Szerk.: Jagoda Wierzejska Galician Polyphony: Places and Voices. Warsaw: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2015. pp. 157-165.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: English
2015

Pálfalvi Lajos: Jerzy Stempowski w piekle Slowian, In: Szerk.: Marek Mitka Slavistika. Areálová slavistika. Stredoeurópske stúdiá: Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra 2013 na FF PU v Presove. Presov: Filozofická Fakulta Presovskej Univerzity v Presove, 2015. p. &. 237 p.
Slavistika. Areálová slavistika. Stredoeurópske stúdiá. Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra 2013 na FF PU v Presove
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Polish
2014

Pálfalvi Lajos: Bergsonowskie motywy w prozie Brunona Schulza, In: Szerk.: Vira Menʹok Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materiały V. Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Drohobycz: Kolo, 2014. pp. 310-326.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Polish
2014

Pálfalvi Lajos: Vyratavanne z Utopii u gistoryju, ARCHE PACATAK 2014: (5)
type of document: Journal paper/Article
language: Fehérorosz
2013

Pálfalvi Lajos: Dwa węgierskie przekłady Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza, In: Szerk.: Dominika Światkowska, Szerk.: Tomasz Tyczyński Gombrowicz i okolice. Warsawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2013. pp. 101-116.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Polish
2012

Pálfalvi Lajos: Węgierskie Gibraltar i serbskie Ateny, PORÓWNANIA / COMPARISONS 2012: (11)
type of document: Journal paper/Article
language: Polish
2011

Pálfalvi Lajos: Węgierski epizod w życiu i twórczości Jerzego Stempowskiego, PORÓWNANIA / COMPARISONS 2011:
type of document: Journal paper/Article
language: Polish
2009

Pálfalvi Lajos: O kabalistycznych inspiracjach prozy Brunona Schulza i Franza Kafki. Śladami profesora Panasa, In: Szerk.: Vira Menʹok Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III. Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Drohobycz: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne, 2009. pp. 107-120.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Polish
1993

Pálfalvi Lajos : Tény és metafora, Budapest: Balassi Kiadó, 172 p.
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
Saját közlemény- és idézőlista list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
137
number of scientific publications:
180
monographs and professional books:
14
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
27 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
37
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
3
number of independent citations to scientific publications and creative works:
0

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )