Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2023. I. 03.
Personal data
Edit Madas
name Edit Madas
name of institution
Liszt Ferenc Academy of Music (University), Budapest
Doctoral Council of the University (external member)
doctoral school
ELTE Doctoral School of History (Academic staff member)
ELTE Doctoral School of Linguistics (Academic staff member)
PPKE Doctoral School of Literature (Core member emeritus)
LFZE Doctoral School of the Liszt Ferenc Academy of Music
(discipline) Habilitation Comittee and Doctoral Council (external member)
the share of work in the different doctoral schools. ELTE Doctoral School of History 17%
ELTE Doctoral School of Linguistics 20%
PPKE Doctoral School of Literature 62%
LFZE Doctoral Council of the University (external member) 1%
accreditation statement submitted to: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Contact details
E-mail address madasoszk.hu
phone number +36 1 266-1506
own web page
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1993
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 2002
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Member of Hung. Acad. of Sci.
year degree was obtained 2019
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
Employment
2008 - Pázmány Péter Catholic University, Budapest
professor emerita
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 4
number of students who fulfilled course requirements 4
students who obtained their degrees:
Edina Zsupán PhD 2017  DSL
Cecília Tóthné Radó PhD 2015  DSL1-PPKE
Balázs Kertész PhD 2009  DSH
Péter Ekler PhD 2009  DSL

  Thesis topic proposals
Research
research area medieval studies
research field in which current research is conducted literature
Publications
2022

Madas Edit: Kódexek az Árpád-kori Magyarországon, In: Ritoók, Ágnes; Simonyi, Erika (szerk.) Árpádok országa, Magyar Nemzeti Múzeum; Magyar Tudományos Akadémia (2022) pp. 311-335.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2021

Körmendy Kinga, Madas Edit: Libri diversi magni et parvi: Válogatott tanulmányok a Főszékesegyházi Könyvtár állománytörténetéhez és Esztergom város középkori könyvkultúrájához, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár; MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, Fragmenta Codicum Műhely (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat)
type of document:
language: Hungarian
2021

Körmendy Kinga, Lauf Judit, Madas Edit, Sarbak Gábor, Madas Edit: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár; Akadémiai Kiadó; Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
type of document: Book/Edition of primary source
number of independent citations: 4
language: Hungarian
2021

Körmendy Kinga, Lauf Judit, Madas Edit, Sarbak Gábor, Madas Edit, Vizkelety András: Katalog der mittelalterlichen Handschriften in Esztergom, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár; Akadémiai Kiadó; Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
type of document: Book/Edition of primary source
number of independent citations: 1
language: German
2019

Madas Edit: Kegyesség és anyanyelvű írásbeliség Magyarországon a XVI. század első harmadában, In: Boros, István (szerk.) Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800), Szent István Társulat (2019) pp. 37-42.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2004

Madas Edit: Sermones de sancto Ladislao rege Hungariae: Középkori prédikációk Szent László királyról, Debreceni Egyetem
type of document: Book/Edition of primary source
number of independent citations: 20
language: Hungarian
2003

Madas Edit, Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Balassi Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 62
language: Hungarian
2002

Madas E: Középkori prédikációirodalmunk történetéből: a kezdetektől a XIV. század elejéig, Kossuth Egyetemi Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 44
language: Hungarian
1996

Klaniczay G, Madas E: La Hongrie, In: Philippart, G (szerk.) Hagiographies, Brepols Publishers (1996) pp. 104-160.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 13
language: French
1993

Madas E: A XIII-XIV. századi ferences prédikációs irodalmunk forrásvidéke., IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 97: pp. 1-15.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 13
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:158 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
356
number of scientific publications:
355
monographs and professional books:
4
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
68 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
32
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
20
number of independent citations to scientific publications and creative works:
681
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Több nemzetközi tudományos társaság tagja, az MTA Irodalomtudományi és Művelődéstörténeti Bizottságainak tagja, a Könyvtörténeti Munkabizottság elnöke, (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )