Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2017. V. 25.
Personal data
Edit Madas
name Edit Madas
year of birth 1949
name of institution
Liszt Ferenc Academy of Music (University), Budapest
Doctoral Council of the University (external member)
doctoral school
ELTE Doctoral School of History (Academic staff member)
ELTE Doctoral School of Linguistics (Academic staff member)
PPKE Doctoral School of Literature (Core member)
Council of the Doctoral School
the share of work in the different doctoral schools. ELTE Doctoral School of History 17%
ELTE Doctoral School of Linguistics 20%
PPKE Doctoral School of Literature 62%
LFZE Doctoral Council of the University (external member) 1%
accreditation statement submitted to: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
HAC accreditation Doktori iskola újra értékelésére vár
Contact details
E-mail address madasoszk.hu
phone number +36 1 266-1506
own web page
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1993
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 2002
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Corresponding member of Hung. Acad. of Sci.
year degree was obtained 2013
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
Employment
2008 - Pázmány Péter Catholic University, Budapest
university professor or researcher
2006 - Országos Széchényi Könyvtár (research institute, not university)
other (not specified) (osztályvezető, MTA kutatócsoportvezető)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 4
number of students who fulfilled course requirements 4
students who obtained their degrees:
Edina Zsupán PhD 2017  DSL
Cecília Tóthné Radó PhD 2015  DSL1-PPKE
Balázs Kertész PhD 2009  DSH
Péter Ekler PhD 2009  DSL

  Thesis topic proposals
Research
research area medieval studies
research field in which current research is conducted literature
Publications
2014

Madas Edit: Les ordres mendiants en Hongrie et la littérature médiévale en langue vérnaculaire (XIIIe-XVe siècle), In: Szerk.: Nicole Bériou, Szerk.: Martin Morard, Szerk.: Donatella Nebbiai Entre stabilité et itinérance. Livre et culture des ordres mendiants. Turnhout: Brepols Publishers, 2014. pp. 367-374. (Bibliologia; 37.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: French
URL 
2014

Csernák-Szuhánszky Debóra, Haader Lea, Klein Laura, Kocsis Réka, Korompay Klára, Madas Edit, Mohay Zsuzsanna, Szentgyörgyi Rudolf, Tóth Zsuzsanna, Zelliger Erzsébet: Bevezetés, In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt.: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest; Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum; Országos Széchényi Könyvtár; Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2014. pp. 7-102.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Madas Edit: Latin nyelvű forrásszövegek műfaji átalakulása a magyar nyelvű kódexirodalomban, STUDIA LITTERARIA 52: (3-4) pp. 20-33.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
URL 
2012

Madas Edit, Haader Lea: Bevezetés, In: Szerk.: Haader Lea Érsekújvári Kódex 1529–1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD mellékletként. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet; Tinta Könyvkiadó, 2012. pp. 5-55.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2012

Madas Edit: Sursum sonet laudis melos, In: Szerk.: Békés Enikő, Szerk.: Tegyey Imre Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, 2012. pp. 147-153.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
URL 
2011

Madas Edit: Az Érsekújvári Kódex mint a menekülő apácák hordozható könyvtára és két új forrásazonosítás, In: Szerk.: Boka László, Szerk.: P Vásárhelyi Judit Szöveg – emlék – kép. Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae; Gondolat Kiadó, 2011. pp. 91-104. (Bibliotheca Scientiae et Artis; 2.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2010

I Galynina, F Lackner, Á Orosz, D Weltin, E Madas, D Weber Szerk.: Cl Weidmann: Handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus. Bd. XI. Russland, Slowenien und Ungarn, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 298 p. (Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der Lateinischen Kirchenväter; 28.)
type of document: Book/Monography
language: German
2004

Madas Edit : Sermones de sancto Ladislao rege Hungariae: Középkori prédikációk Szent László királyról, Debrecen: Debreceni Egyetem, 346 p. (Agatha; XV.)
type of document: Book/Edition of primary source
number of independent citations: 14
language: Latin és magyar
2003

Madas Edit, Monok István : A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Budapest: Balassi Kiadó, 238 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 51
language: Hungarian
2002

Madas E : Középkori prédikációirodalmunk történetéből. A kezdetektől a XIV. század elejéig, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 256 p. (Csokonai Könyvtár; 25.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 26
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:92 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
121
number of scientific publications:
340
monographs and professional books:
6
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
68 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
26
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
14
number of independent citations to scientific publications and creative works:
579
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Több nemzetközi tudományos társaság tagja, az MTA Irodalomtudományi és Művelődéstörténeti Bizottságainak tagja, a Könyvtörténeti Munkabizottság elnöke, (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )