Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
VALIDITY EXPIRED
personal data approved: 2021. I. 08.
Personal data
name János Győri
name of institution
doctoral school
DRHE Doctoral School of Reformed Theology (Academic staff member)
Contact details
phone number +36 52 518-526
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1991
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree Lajos Kossuth University Debrecen
Employment
2005 - Református Művelődés- és iskolatörténeti Kutatóintézet (research institute, not university)
other (not specified) (intézeti igazgató)
1989 - Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona (research institute, not university)
other (not specified) (középiskolai tanár)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now
number of students who fulfilled course requirements
students who obtained their degrees:
Research
research area Literature, Education and Cultural History of the The Hungarian Reformation
research field in which current research is conducted literature
art and the history of civilization
Publications
2020

Győri L. János: Egy méltatlanul elfeledett egyetemi kiadványsorozat - A Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézetének dolgozatai, GERUNDIUM: EGYETEMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 11: (1-2) pp. 126-141.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
URL 
2020

Győri L. János: A gályarabok debreceni emlékoszlopa mint az emlékezés helye a Református Kollégium 20. századi ünneplési gyakorlatában, MEDIÁRIUM XIV. évf.: (1-3) pp. 6-23.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
Full text 
2020

Győri L. János: Debrecen mint Karácsony Sándor gondolatrendszerének kulcsmetaforája, In: Bódi, Katalin; Fazakas, Gergely Tamás; Lapis, József (szerk.) A debreceniség mintázatai, Debreceni Egyetemi Kiadó (2020) pp. 143-153.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Győri L. János: Karácsony Sándor és a Debreceni Református Kollégium, In: Vincze, Tamás (szerk.) Örök magyar professzor üzenete, Debreceni Egyetemi Kiadó (2019) pp. 15-26.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2018

Győri János: Az Ószövetség szerepe a 16–17. századi magyar református prédikációkban, In: Kustár, Zoltán; Németh, Áron (szerk.) Az Ószövetség és a reformáció. Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből, Debreceni Református Hittudományi Egyetem (2018) pp. 237-251.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
URL 
2018

Győri L. János: A magyar református iskolakultúra évszázadai, In: Kiss, Erika; Zászkaliczky, Márton; Zászkaliczky, Zsuzsanna; Székely, Júlia (szerk.) Ige-Idők, Magyar Nemzeti Múzeum (2018) pp. 208-219.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Győri L János: Debrecen, das „Calvinistische Rom”, In: Joachim, Bahlcke; Stefan, Rohdewald; Thomas, Wünsch (szerk.) Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa, Akademie Verlag (2013) pp. 166-172.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
2010

Győri L János: Zur Bedeutung des Reformierten Kollegiums Debrecen für Kultur und Politik Ungarns vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, In: Márta, Fata; Anton, Schindling (szerk.) Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen, Aschendorff Verlag (2010) pp. 239-259.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
2002

Győri L János: Gondolatok a korszerű magyar protestáns műveltség tartalmáról, CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 3-4: pp. 82-107.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
1988

Győri L János: A Kollégium szerepe a magyar irodalom művelésében, In: Bajkó, Mátyás; Barcza, Józsefné; Bölcskei, Gusztáv; Csohány, János; Czeglédy, Sándor; Dankó, Imre; Fekete, Csaba; Gaál, Botond; Győri, L János; Kocsis, Elemér; Kormos, László; Makkai, László; G, Szabó Botond; Szabó, László Ambrus; Takács, Béla; Tóth, Béla; Barcza, József (szerk.) A Debreceni Református Kollégium története, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya (1988) pp. 627-696.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
URL 
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
118
number of scientific publications:
118
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
0 
art/engineering creative works:
1
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
10
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
3
number of independent citations to scientific publications and creative works:
19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )