Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2019. III. 26.
Personal data
Attila Harmathy
name Attila Harmathy
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Law (Core member emeritus)
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address harmathyajk.elte.hu
phone number +364116510
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1972
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree TMB (to be translated)
scientific degree, title Corresponding member of Hung. Acad. of Sci.
year degree was obtained 1993
discipline to which degree belongs
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Member of Hung. Acad. of Sci.
year degree was obtained 1998
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
Employment
2007 - Eötvös Loránd University, Budapest
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 21.5
number of students who fulfilled course requirements 11.5
students who obtained their degrees:
Réka Fuglinszky PhD 2019  DSL-ELTE
Péter Lukácsi PhD 2018  DSL-ELTE
Balázs Zoltán Landi PhD 2014  DSL-ELTE
Hella Katalin Molnár PhD 2013  DSL-ELTE
Péter Bónis PhD 2010  DSL-ELTE
(50%) Orsolya Szeibert PhD 2009  DSL-ELTE
Éva Nagy PhD 2007  DSL-ELTE
Ágnes Dósa PhD 2004  
Attila Menyhárd PhD 2003  DSL-ELTE

  Thesis topic proposals
Research
research area civil law, contracts, comparative law
research field in which current research is conducted law
Publications
2018

Harmathy Attila: Közjog – magánjog – Ptk., In: Szerk.: Grad-Gyenge Anikó, Szerk.: Kabai Eszter, Szerk.: Menyhárd Attila Liber Amicorum - Studia G. Faludi Dedicata: Ünnepi tanulmányok Faludi Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2018. pp. 154-167.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2018

Harmathy Attila: Coopération internationale scientifique et tradition de la culture juridique française, In: Szerk.: Boele-Woelki Katharina, Szerk.: Fernandez Arroyo Diego P The Past, Present and Future of Comparative Law - Le passé, le présent et le futur du droit comparé: Ceremony of 15 May 2017 in Honour of 5 Great Comparatists - Cérémonie du 15 mai 2017 en l'honneur de 5 grands comparatistes. Cham (Svájc): Springer International Publishing, 2018. pp. 61-74. (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law; 29.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: French
2017

Harmathy Attila: A jogösszehasonlításról, In: Szerk.: Homicskó Árpád Olivér, Szerk.: Szuchy Róbert Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár: 60. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2017. pp. 253-260. (De iuris peritorum meritis; 11.)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2017

Harmathy Attila: Die Geschichte der Zivilistik (1945-1990), In: Szerk.: Máthé Gábor Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017. pp. 869-934.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: German
2016

Harmathy Attila: Die Entwicklung des Zivilrechts in Ungarn, ZEITSCHRIFT FUR EUROPAISCHES PRIVATRECHT 24: (1) pp. 8-36.
type of document: Journal paper/Review paper
language: German
2016

Harmathy Attila: Szerződésmódosítás – devizaalapú kölcsönszerződés, JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 71: (11) pp. 537-547.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
URL 
2015

Harmathy Attila: Grundrechte in Ungarn, In: Szerk.: Merten, Detlef, Szerk.: Papier, Hans-Jürgen, Szerk.: Arnold, Rainer Handbuch der Grundrechte, Bd. IX. Heidelberg: C. F. Müller, 2015. pp. 269-308.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
2014

Harmathy Attila: Felelősség szerződésen kívül okozott kárért. A kártérítés felelősség általános szabálya és közös szabályai, In: Szerk.: Wellmann György Az új Ptk. magyárazata VI/VI. Polgári jog. Kötelmi jog. Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik rész.: Második, átdolgozott, bővített kiadás. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. pp. 469-509.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
1983

Harmathy A : Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás, Budapest: Akadémiai Kiadó, 210 p.
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
1974

Harmathy A : Felelősség a közreműködőért, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 331 p.
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
353
number of scientific publications:
353
monographs and professional books:
23
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
15 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
83
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
35
number of independent citations to scientific publications and creative works:
1

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )