Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2019. XI. 25.
Personal data
name Klára Lengyel
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Linguistics (Academic staff member)
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address lengyelklgmail.com
phone number +36 1 411-6700/5004
mobile phone number +36 20 914-8975
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1996
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree ELTE (to be translated)
Employment
1991 - Eötvös Loránd University, Budapest
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 2
number of students who fulfilled course requirements 0
students who obtained their degrees:
completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Edina Fejős (PhD) 2004/08  DSL
  Thesis topic proposals
Research
research area Composition of words. Non-finit verbs. Auxiliaries. Multi-word, inorganic and irregular phrases. The predicate. Grammar of spoken language. Native hungarian editing.
research field in which current research is conducted linguistics
Publications
2019

Lengyel Klára: Kettőspont: a gondolat kapuja, In: Blankó, Miklós; Pölcz, Ádám (szerk.) „Az élet éppen elég hosszú” – BG 60, Inter Nonprofit Kft. (2019) pp. 77-81.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Gonda Zsuzsa, Lengyel Klára: Interkulturalitás és nemzeti identitás a magyar tananyagfejlesztésben, In: Keszler, Borbála (szerk.) A magyar nyelv a világban – oktatás, innováció, család. Európai hatások a magyar nyelvre, Magyar Nyelvőr Alapítvány; Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (2019) pp. 71-92.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2018

Lengyel Klára: Verseghy Ferenc, a modern nyelvleíró, In: Doncsecz, Etelka; Lengyel, Réka (szerk.) In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (2018) pp. 152-160.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
URL 
2017

Lengyel Klára: Kísérleti tankönyveinkről, MAGYAR NYELVŐR 141: (1) pp. 6-8.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
URL 
2016

Keszler Borbála, Lengyel Klára, Horvath Katalin: Ungarische Grammatik, Helmut Buske
type of document: Book/Monography
language: German
2000

Lengyel Klára: Az igenevek helye a szófaji rendszerben, Akadémiai Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 14
language: Hungarian
2000

Lengyel Klára: A nyelvi egységek szinteződése, In: Keszler, Borbála (szerk.) Magyar grammatika, Nemzeti Tankönyvkiadó (2000) pp. 24-33.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 12
language: Hungarian
1999

Lengyel Klára: A segédigék kérdéséhez : Válasz Uzonyi Kiss Judit és Tuba Márta cikkére, MAGYAR NYELVŐR 123.: (1.) pp. 116-128.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 12
language: Hungarian
URL 
1995

Lengyel Klára: Átmeneti kategóriák a nyelv különböző szintjein, MAGYAR NYELVŐR 119.: (3.) pp. 310-333.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 17
language: Hungarian
1989

Lengyel Klára: Határozói igeneveink szófajváltásáról, In: Rácz, Endre (szerk.) Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből, Tankönyvkiadó (1989) pp. 181-217.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 15
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:70 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
46
number of scientific publications:
62
monographs and professional books:
7
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
6 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
2
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
1
number of independent citations to scientific publications and creative works:
162
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
2002: habilitáció. Téma: Az igenevek helye a szófaji rendszerben. Széchenyi István Ösztöndíj 2001–2004. (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )