Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2017. VII. 25.
Personal data
name Mária Domokos
year of birth 1942
name of institution
doctoral school
LFZE Doctoral School of the Liszt Ferenc Academy of Music (Supervisor)
Contact details
E-mail address domokoszti.hu
phone number +36 1 365-6395
mobile phone number +36 30 339-8257
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1999
discipline to which degree belongs music
institution granting the degree Liszt Academy
Employment
1968 - Zenetudományi Intézet (research institute, not university)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 2
number of students who fulfilled course requirements 1
students who obtained their degrees:
Réka Kővári DLA 2008  LFZEDI

present PhD students:
Imola Vasné Szűcs (PhD) (2020/08)  LFZEDI
  Thesis topic proposals
Research
research area ethnomusicology
research field in which current research is conducted music
Publications
2016

Domokos M, Paksa K : „Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje” = “The High Peak of Mount Parnassus Resounds with Delight”, Budapest: Akadémiai Kiadó; MTA BTK Zenetudományi Intézet, 308 p.
type of document: Book/Monography
language: Magyar és angol
URL 
2014

Domokos M: Domokos Pál Péter és Jagamas János levelezése, In: Szerk.: Salat–Zakariás Erzsébet Pontosan, szépen: Almási István 80. születésnapjára. Kolozsvár: Mega Könyvkiadó, 2014. pp. 29-65.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Domokos M: Jáki Sándor Teodóz Domokos Pál Péternek írt levele a moldvai csángókról (1983), In: Szerk.: Cs. Varga István A vándorapostol: Jáki Sándor Teodóz OSB emlékezete. Győr: Szent Mór Bencés Perjelség, 2014. pp. 91-95.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2012

Domokos M: Az „Árgirus” dallam és verbunkos rokonsága, In: Szerk.: Ittzés Mihály Részletek az egészhez: Tanulmányok a 19. és 20. század magyar zenéjéről. Emlékkönyv a 80 éves Bónis Ferenc tiszteletére. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 289-299.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2012

Domokos M: Moldva és Bukovina, In: Szerk.: Richter P Magyar Népzenei Antológia: Digitális összkiadás – Anthology of Hungarian Folk Music. Complete Digital Edition. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2012. pp. 37-40.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Magyar és angol
2011

Domokos M Szerk.: Olsvai I, Szerk.: Paksa K: A Magyar Népzene Tára XI. Népdaltípusok 6, Budapest: Balassi Kiadó, 1259 p.
type of document: Book/Edition of primary source
number of independent citations: 3
language: Hungarian
2009

Domokos M: Dallam-szöveg összefüggések gyimesi keservesekben, In: Szerk.: Szemerkényi Á Folklór és zene. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2009. pp. 44-74. (Folklór a magyar művelődéstörténetben; 4.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2008

Domokos M, Paksa K: The Hungarian Folk Song in the 18th Century, STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 49: (1-2) pp. 105-125.
type of document: Journal paper/Article
language: English
2008

Domokos M: Petrás Incze János moldvai magyar folklórgyűjtése - mai szemmel, NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESŰLET FOLYÓIRATA 17: (1) pp. 17-36.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2007

Domokos M: A magyar népzenetudomány irodalma Kodály Zoltán halála után (1967-2005), In: Szerk.: Berlász M Kodály Zoltán és tanítványai: A hagyomány és a hagyományozódás vizsgálata két nemzedék életművében. Budapest: Rózsavölgyi, 2007. pp. 479-634.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 5
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
47
number of scientific publications:
73
monographs and professional books:
4
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
0 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
102
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
A Zenetudományi Intézettel együttműködési megállapodásunkat 2008. V.30-ig rendezzük (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )