Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2024. IV. 14.
Personal data
Béla Blaskó
name Béla Blaskó
name of institution
National University of Public Service, Budapest
Doctoral Council of the University
doctoral school
DE Géza Marton Doctoral School of Legal Studies (Supervisor)
NKE Doctoral School of Police Sciences and Law Enforcement (Core member emeritus)
(discipline) Doctoral Council
SzE Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences
Council of the Doctoral School (external member)
the share of work in the different doctoral schools. DE Géza Marton Doctoral School of Legal Studies 26%
NKE Doctoral School of Police Sciences and Law Enforcement 73%
SzE ÁJDI-SzE Council of the Doctoral School (external member) 1%
accreditation statement submitted to: National University of Public Service, Budapest
Contact details
phone number +36 1 277-4541
own web page
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1996
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1997
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree ELTE (to be translated)
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2008
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree KGPU
Employment
2002 - University of Debrecen
university professor or researcher
1981 - National University of Public Service, Budapest
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 12
number of students who fulfilled course requirements 8
students who obtained their degrees:
(50%) Gábor Steiner PhD 2022  ÁJDI-PTE
(50%) Erzsébet Amberg PhD 2021  ÁJDI-PTE
Edit Balláné Szentpáli PhD 2020  GMDSLS
Livia Mária Horgos PhD 2018  GMDSLS
(50%) Máté Sivadó PhD 2016  GMDSLS
Anikó Pallagi PhD 2015  GMDSLS
Zsuzsa Gyöngyvér Kovács PhD 2014  GMDSLS

completed course requirement:
(50%) Erzsébet Amberg (PhD) 2013/08  
Gyula Sófi (PhD) 2023/08  DSPSLE
László Schubauer (PhD) 2015/08  GMDSLS
present PhD students:
Ádám Szemán (PhD) (2026/08)  GMDSLS
Kitti Anett Jónás (PhD) (2026/08)  GMDSLS
Anna Szabó (PhD) (2024/08)  GMDSLS
  Thesis topic proposals
Research
research area guilt in penal law
research field in which current research is conducted law
Publications
2022

Blaskó Béla, Horgos Lívia: A vagyonelkobzás és a polgári jogi igény érvényesítésének problematikája a bírói gyakorlat tükrében, BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 70: (6) pp. 1117-1156.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
URL 
2021

Blaskó Béla: A ne bis in idem elvének érvényesülése (?) honi joggyakorlatunkban konkrét jogeset tükrében, In: Czine, Ágnes; Domokos, Andrea; Lukács, Krisztina (szerk.) Studia in honorem Mihály Tóth: 70, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2021) pp. 71-78.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2021

Blaskó Béla: Jogállamiság – értelmezési szilánkok, In: Barabás, Andrea Tünde; Christián, László (szerk.) Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére, Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) pp. 61-70.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
URL 
2020

Béla Blaskó, Anikó Pallagi: Aspects of Criminal Policy and Law Enforcement Science, MAGYAR RENDÉSZET 20: (3) pp. 37-53.
type of document: Journal paper/Article
language: English
URL 
2019

Blaskó Béla, Budaházi Árpád: Nemzetközi bűnügyi együttműködés joga, Wolters Kluwer Kft.; Dialóg Campus Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 11
language: Hungarian
URL 
2014

Blaskó Béla: Criminal Liability, In: Blaskó, Béla; Polt, Péter; Guo, xiaojing (szerk.) Commentary on Hungarian New Criminal Code, Shanghai Academy of Social Sciences (2014) pp. 42-85.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Chinese
2012

Blaskó Béla: Gondolatok a jogelvek, jogrendszerek terjedésére ható néhány tényezőről az ókortól a XVIII. század végéig, In: Barabás, A Tünde (szerk.) Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapjára, Országos Kriminológiai Intézet (2012) pp. 61-80.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Blaskó Béla: A büntetőjog előtörténete, eredete, kialakulása és fejlődéstörténeti vázlata az ókortól a XVIII. század végéig, Rendőrtiszti Főiskola
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 5
language: Hungarian
2011

Blaskó Béla: Néhány gondolat büntetőjogról, alkotmányosságról, In: Gál, István László (szerk.) Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE ÁJK) (2011) pp. 85-95.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 3
language: Hungarian
2004

Blaskó Béla: A bűnösség büntetőjogi, büntetőjog-tudományi problémái, Rejtjel Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 4
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:23 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
149
number of scientific publications:
161
monographs and professional books:
42
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
0 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
6
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
5
number of independent citations to scientific publications and creative works:
184
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
az MTA köztestületének tagja;az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottságának tagja;a Magyar Büntetőjogi Társaság főtitkára (2006-);a Magyar Rendészettudományi Társaság elnökhelyettese (2004-);az NKE RTK volt oktatási dékánhelyettese;az NKE Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja (2013-);a Magyar Rendészet alapító szerkesztőbizottsági elnöke;Társaság a Szervezett Bűnözés Ellen tagja (2003-);Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesületének tud.-szakmai folyóirat szerkbiz. tagja (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )