Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
VALIDITY EXPIRED
personal data approved: 2016. VIII. 28.
Personal data
name István Kilián
name of institution
doctoral school
ME Doctoral School of Literary Studies (Core member emeritus)
PPKE Doctoral School of History (Academic staff member)
the share of work in the different doctoral schools. ME Doctoral School of Literary Studies 75%
PPKE Doctoral School of History 25%
accreditation statement submitted to: University of Miskolc
Contact details
E-mail address kilianifreemail.hu
phone number +36 1 312-7129
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1981
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 1995
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
Employment
1993 - University of Miskolc
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 4
number of students who fulfilled course requirements 4
students who obtained their degrees:
Norbert Medgyesy-Schmikli PhD 2007  DSH-PPKE
Katalin Czibula Candidate of sciences 1995  
Márta Zsuzsanna Pintér Candidate of sciences 1995  

  Thesis topic proposals
Research
research area Old Hungarian drama and theater, old Hungarian visual poetry
research field in which current research is conducted literature
Publications
2014

Kilián István: A nyitrai piarista iskola színjátéka a 18. században, In: Szerk.: Brutovszky Gabriella, Szerk.: Demeter Júlia, Szerk.: N Tóth Anikó, Szerk.: Petres Csizmadia Gabriella DRÁMÁK HATÁRHELYZETBEN I.: A 2012. szeptember 4–7-i nyitrai konferencia szerkesztett szövegei. Kassa: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar; Magyar Szemiotikai Társaság, 2014. pp. 7-24.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2013

Kilián István: Pázmány és a színjáték, In: Szerk.: Ajkai Alinka, Szerk.: Bajáki Rita Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Vác: Mondat Kft., 2013. pp. 258-281.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Kilián istván: Latin–magyar nyelvű iskoladráma Szent Ferencről Csíksomlyón a XVIII. században, In: Szerk.: Medgyesy S Norbert, Szerk.: Ötvös István, Szerk.: Őze Sándor Nyolcszáz esztendős a ferences rend: Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről 1–2.. Budapest: Magyar Napló Kiadó, 2013. pp. 989-1055. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák; 8/1–2.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Kilián István: Rézmetszetek Eperjesről és Bártfáról 1651-ből, In: Szerk.: Kecskeméti Gábor, Szerk.: Tasi Réka Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011. pp. 241-271.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2011

Kilián István: A barokk színház, a barokk dráma Magyarországon, In: Szerk.: Ács Piroska Festett egek : a jezsuita iskoladráma és a színpadi világ. Budapest: Corvina Kiadó, 2011. pp. 17-48. (Színháztudományi szemle ; 40.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2010

Kilián István: Die Visuelle Poesie des Paulinermönchs László Simándi (1719), In: Szerk.: Sarbak Gábor Der Paulinerorden : Geschichte - Geist - Kultur. Budapest: Szent István Társulat, 2010. pp. 359-393. (Művelődéstörténeti Műhely, Tagungen zur Ordensgeschichte)
4,2
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2009

Kilián István: Teátrális szertartáselemek, akadémiák, declamatiok, színjátékok, drámák, In: Szerk.: Czibula Katalin, Szerk.: Emődi András, Szerk.: János-Szatmári Szabolcs Dráma - múlt, színház - jelen: tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Kolozsvár; Nagyvárad: Erdélyi Múzeum Egyesület ; Partium Kiadó, 2009. pp. 303-345. (Régi magyar színház)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2007

MTA ITI, Czibula K, Demeter J, Kilián I, Pintér MZS : Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század, 5/2. Piarista iskoladrámák 2., Budapest: Argumentum Kiadó, 1228 p.
type of document: Book/Edition of primary source
number of independent citations: 5
language: Hungarian
2006

Kilián István: Theaterbühne und Scenerie in Csiksomlyó, ZEITSCHRIFT FÜR SIEBENBÜRGISCHE LANDESKUNDE 29: (2) pp. 181-186.
type of document: Journal paper/Article
language: German
1992

Kilián I : A minorita színjáték a XVIII. században, Budapest: Argumentum Kiadó, 249 p. (Irodalomtörténeti füzetek; 129.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 3
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
15
number of scientific publications:
24
monographs and professional books:
1
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
49 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
42
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Áttekintés az általam kezdeményezett és irányított régi magyar drámatörténeti kutatások tudománytörténetéről és újabb eredményeiről: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/dramatort.pdf (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )