Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
VALIDITY EXPIRED
personal data approved: 2015. V. 01.
Personal data
Vera Békés
name Vera Békés
year of birth 1951
name of institution
doctoral school
BME Doctoral School of Philosophy and History of Science (Academic staff member)
accreditation statement submitted to: Budapest University of Technology and Economics
Contact details
E-mail address bekes.veronikabtk.mta.hu
phone number +36 1 321-2252
own web page
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1993
discipline to which degree belongs philosophy
institution granting the degree HAS
Employment
2014 - MTA BTK Filozófiai Intézet (research institute, not university)
other (not specified) (emeritus kutató)
1984 - MTA BTK Filozófiai Intézet (research institute, not university)
other (not specified) (tud. főmunkatárs)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 2
number of students who fulfilled course requirements 1
students who obtained their degrees:
  Thesis topic proposals
Research
research area Philosophy of Science, Philosophy of Speech and Thought, Comparative History of Sciences, Philosophy for Children
research field in which current research is conducted philosophy
Publications
2012

Békés Vera: Minden tudomány a közvetlen tudás hiányából sarjadt, In: Gurka Dezső (szerk.) Tudósok a megismerés színterein.: A romantikus tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák. Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. pp. 39-48.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2012

Békés Vera: Egy parafrázis parafrazálása, avagy újra csak vissza Kanthoz, hogy helyükre kerüljenek a dolgok?, In: Farkas Attila, Kollár Csaba, Laurinyecz Ágnes (szerk.) A filozófia párbeszéde a tudományokkal: A 70 éves Tóth Tamás professzor köszöntése. Budapest: Protokollár Tanácsadó Iroda, 2012. pp. 6-13.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Békés Vera: Egyetemeszmék és tudományképek, In: Loboczky János (szerk.) Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban. Az Egerben, 2010. november 11-12-én megrendezett tudományos konferencia előadásai [The Idea of a University in the Tradition of the European History of Ideas. Proceedings of the Conference held in Eger between November 11–12, 2010]. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2011. pp. 56-64. (Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei, Új sorozat, XXXVIII. kötet. Tanulmányok a Filozófiatudományok köréből / Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XXXVIII., Sectio Philosophica; XXXVIII.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2010

Békés Vera: „Miért nem emlékeznek a filozófusok saját gyermekkoruk ‚nagy kérdéseire’“?, TÖBBLET 2: (2) pp. 7-29.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2010

Békés Vera: A göttingai paradigma, In: Gurka Dezső (szerk.) Göttingen dimenziói: A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. pp. 23-40.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2009

Békés Vera: Egyetemek a romantika korában, In: Gurka Dezső (szerk.) A romantika terei: Az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei a romantika korában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. pp. 17-28.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2008

Békés Vera: A Polányi család és a pszichoanalízis, In: Erős F, Lénárd K, Bókay A (szerk.) Typus Budapestiensis: Tanulmányok a pszichoanalízis Budapesti Iskolájának történetéről és hatásáról. Budapest: Thalassa Alapítvány, 2008. pp. 15-52.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2005

Békés Vera: Változó tudáseszmények, VILÁGOSSÁG 46: (9) pp. 31-43.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
Full text 
2005

Békés Vera: Tankönyv-tudomány - A tudományos tudás rituális dimenziói, In: Békés Vera, Fehér Márta (szerk.) Tudásszociológia: Szöveggyűjtemény. Budapest: Typotex Kiadó, 2005. pp. 279-307.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
1997

Békés Vera: A hiányzó paradigma, Debrecen: Latin Betűk, 268 p.
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
56
number of scientific publications:
61
monographs and professional books:
2
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
4 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
4
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
1
number of independent citations to scientific publications and creative works:
0
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Széchenyi Professzori Ösztöndíjas vendégoktató (2000-2003 BMGTE) (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )