Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2022. III. 23.
Personal data
László Imre
name László Imre
name of institution
doctoral school
accreditation statement submitted to: University of Debrecen
Contact details
E-mail address imre.laszloarts.unideb.hu
phone number +36 52 512-900/22219
own web page
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1984
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 1997
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Corresponding member of Hung. Acad. of Sci.
year degree was obtained 2007
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Member of Hung. Acad. of Sci.
year degree was obtained 2013
discipline to which degree belongs literature
institution granting the degree HAS
Employment
1969 - University of Debrecen
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 6
number of students who fulfilled course requirements 6
students who obtained their degrees:
Sang Dong Lee PhD 2007  DSLC-DE

  Thesis topic proposals
Research
research area 19th-century Hungarian and Russian literature; Comparative studies; 20th-century Hungarian literature.
research field in which current research is conducted literature
Publications
2020

Imre László: A Tariménes utazása műfaji komplexitása és virtuális hatástörténete, In: Jankovits, László; Pálfy, Eszter; Pap, Balázs; Tóth, Orsolya (szerk.) Tárgyi, nyelvi és dramaturgiai magyarázatok, konkordanciák, PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék (2020) pp. 17-25.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Imre László: A műfajtörténet, az egyetemes és a nemzeti kánon dilemmáiról : Szegedy-Maszák Mihályt újraolvasva, In: Dávidházi, Péter; Gintli, Tibor; Kulcsár-Szabó, Zoltán; Tóth-Czifra, Júlia (szerk.) Narratíva, kánon, fordítás, Kalligram (2019) pp. 29-36.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Imre László: Ady istenes verseinek idő- és értékarányai, valamint -irányai, CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 43: (1) pp. 24-33.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
URL 
2018

Imre László: Horváth János művészetelmélete, HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 31: (5) pp. 101-106.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2017

Imre László: Arany és az orosz irodalom, In: Korompay, H János (szerk.) "Óhajtom a classicus írók tanulmányát" : Arany János és az európai irodalom, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont; Universitas Kiadó (2017) pp. 315-322.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2016

Imre László: Jókai Anna, Magyar Művészeti Akadémia
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
1996

Imre László: Műfajok létformája XIX. századi epikánkban, Kossuth Egyetemi Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 27
language: Hungarian
1990

Imre László: A magyar verses regény, Akadémiai Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 16
language: Hungarian
1988

Imre László: Arany János balladái, Tankönyvkiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 24
language: Hungarian
1973

Imre László: Brjuszov és az orosz szimbolista regény, Akadémiai Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 7
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:74 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
427
number of scientific publications:
443
monographs and professional books:
24
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
105 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
12
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
13
number of independent citations to scientific publications and creative works:
171
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Díjak: Oltványi Ambrus-díj (1984), Nívódíj (1985, Akadémiai Kiadó ), Toldy Ferenc-díj (1991), Martinkó András-díj (1997), Szentgyörgyi Albert-díj (2002), Csokonai-díj (2002), Reményik Sándor-díj (2003), Pro Scientia (2005), Charles Simonyi-ösztöndíj (2006), Alföld Nívódíj (2008).Szervezeti tagságok: Doktori Tanács Irodalomtudományi Bizottság (elnök), Magyar Irodalomtörténeti Társaság (alelnök), Kölcsey Társaság , Németh László Társaság (vezetőségi tag), Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. (to be translated)


2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )