Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2023. V. 30.
Personal data
Mária Fekete
name Mária Fekete
name of institution
doctoral school
PTE Interdisciplinary Doctoral School (Supervisor)
accreditation statement submitted to: University of Pécs
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2007
discipline to which degree belongs history
institution granting the degree PTE-BTK (to be translated)
Employment
1993 - University of Pécs
other (not specified) (egyetemi docens)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 6
number of students who fulfilled course requirements 2
students who obtained their degrees:
Attila Mrenka PhD 2019  IDS

students with degree granting in process:
Ágnes Gresz PhD (2023/08)  IDS
Míra Majdán PhD (2023/08)  IDS
completed course requirement:
Attila Mrenka (PhD) 2014/08  IDS
Katalin Tóth (PhD) 2008/08  IDS
present PhD students:
Csaba István Szabó (PhD) (2024/08)  IDS
  Thesis topic proposals
Research
research area Prehistory of Carpatian - Basin, Late Bronze Age, Early Iron Age, metallurgy, religions history (in prehistory), mediterranean prehistory, history of research
research field in which current research is conducted history
Publications
2021

Fekete Mária, Barkóczy Péter, Erdélyi Zoltán, Gyöngyösi Szilvia, Juhász Laura, Szabó Géza: Láncok, láncszemek. Új bronztárgyak és technológiai újítások a regölyi tumulus leletanyagban - egy kutatási program elé, In: Cseh, Fruzsina; Kiss, Viktória; Szulovszky, János (szerk.) A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (2021) pp. 43-59.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2020

Fekete Mária, Szabó Géza: Újdonságok – kellékek – rítus – interpretáció,
type of document:
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2019

Gyöngyösi Szilvia, Erdélyi Zoltán, Juhász Laura, Barkóczy Péter, Fekete Mária, Szabó Géza: Data on the technological change of copper alloying in the light of finds excavated at the tumulus of Regöly, ARCHEOMETRIAI MŰHELY 16: (1) pp. 13-28.
type of document: Journal paper/Article
language: English
Full text 
2019

Fekete Mária: Einige wichtige Veränderungen in der zukünftigen Pannonien, In: Farkas, István Gergő; Neményi, Réka; Szabó, Máté (szerk.) Visy75. Artificem commendat opus. Studia in honorem Zsolt Visy., CLIR Kutatóközpont (2019) pp. 166-181.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
2018

Szabó Géza, Fekete Mária, Gyöngyösi Szilvia, Juhász Laura, Barkóczy Péter: Bográcsok, szitulák, ciszták vizsgálata és használata, In: Cseh, Fruzsina; Kiss, Viktória; Szulovszky, János (szerk.) A nemes- és színesfémek régészete, története, és néprajza a Kárpát-medencében. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. Interdiszciplináris konferencia Magyar Nemzeti Múzeum 2018. november 14–15., (2018) pp. 29-29.
type of document:
language: Hungarian
2018

Fekete Mária: Egy (át)alakulóban lévő vallás felbukkanása a Kárpát-medencében, In: Hubai, Péter (szerk.) Az igaz vallás, Wesley János Lelkészképző Főiskola (2018) pp. 197-230.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
2013

Fekete Mária: A Dunántúli késő bronzkori fémművesség néhány társadalom- és gazdaságtörténeti tanulsága, SPECIMINA NOVA DISSERTATIONUM EX INSTITUTO HISTORIAE ANTIQUAE ET ARCHAEOLOGIAE UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS (21-22) pp. 85-108.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2012

Fekete Mária, Szabó Géza: Janus-szobor Pannoniából, a kora vaskori Regöly csoport lelőhelyéről. Janus-Staue aus Pannonien, vom Fundort der Regöly-Gruppe, aus der Früheisenzeit., WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE 33: pp. 15-106.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 14
language: Magyar, Német
1986

Fekete Mária: Früheisenzeitliche Forschungen im Komitat Vas, ANTAEUS: COMMUNICATIONES EX INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 3: pp. 311-325.
type of document: Journal paper/Konferenciaközlemény
number of independent citations: 10
language: German
1985

Fekete Mária: Rettungsgrabung früheisenzeitlicher Hügelgräber in Vaskeresztes (Vorbericht), ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 37: pp. 33-78.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 12
language: German
Number of independent citations to these publications:38 
Scientometric data
Saját közlemény- és idézőlista list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
113
number of scientific publications:
97
monographs and professional books:
1
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
10 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
9
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
30
number of independent citations to scientific publications and creative works:
201
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Dr. habil. (2008. április 25.) habilitációs előadások címe: "tantermi": Afrika, mint őstörténeti példatár "tudományos": Szentvid vára (Die Burg von Szentvid) (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )