Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
VALIDITY EXPIRED
personal data approved: 2016. II. 03.
Personal data
name Borbála Keszler
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Linguistics (Core member emeritus)
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address keszler.bt-online.hu
phone number +36 1 386-8051
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1986
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 1995
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree ELTE BTK
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 1997
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree HAS
Employment
1965 - Eötvös Loránd University, Budapest
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 20
number of students who fulfilled course requirements 19
students who obtained their degrees:
Zsófia Sarolta Nárayné Tóthfalussy PhD 2015  DSL
Kornélia Eszter Papp PhD 2013  DSL
Ágnes Veszelszki PhD 2012  DSL
Annamária Gróf PhD 2012  DSL
Nóra Csontos PhD 2009  DSL
Attila Mártonfi PhD 2008  DSL
Nikoletta Érsok PhD 2008  DSL
Margit Kiss PhD 2007  
Rita Sz. Hegedűs PhD 2006  
(50%) Mária Laczkó PhD 2005  DSL
Márta H. Varga PhD 2005  
Róbert Richárd Kiss PhD 2004  DSL
Etelka Tóth PhD 2003  DSL
Éva Andó PhD 2003  DSL
Éva Fricsovszky PhD 2002  
Julianna Albertné Balázs PhD 2002  DSL
Nóra Kugler PhD 2001  DSL
Katalin Molnár PhD 2000  DSL
Magda Somogyi Candidate of sciences 1995  

  Thesis topic proposals
Research
research area renewed classical descriptive grammar of Hungarian language, orthography, grammatical bases and history of punctuation, phonetics of sentences, history of medical terminology
research field in which current research is conducted linguistics
Publications
2015

Keszler Borbála: Az olvasókhoz való közelítés eszközei a 16-17. századi orvosló könyvekben, In: Szerk.: Bárdosi Vilmos A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015. pp. 131-142. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához)
169.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Keszler Borbála: Az ok-okozati viszony grammatikai kifejezőeszközei, In: Szerk.: Havas Ferenc, Szerk.: Horváth Katalin, Szerk.: Kugler Nóra, Szerk.: Vladár Zsuzsa Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014. pp. 131-137.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Keszler Borbála: Nyelvteremtő praktikák a magyar orvosi szaknyelvben a nyelvújítás első és második korszakában, In: Szerk.: Bárdosi Vilmos Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák: Az MTA Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulójára rendezett ünnepi tudományos konferencia előadásai Budapest, 2013. június 19-20.. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014. pp. 97-111. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 159.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Keszler Borbála: Tartalomvárás-tartalomadás mezo- és mikroszinten, In: Szerk.: Kugler Nóra, Szerk.: Laczkó Krisztina, Szerk.: Tátrai Szilárd A megismerés és az értelmezés konstrukciói: Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013. pp. 157-167. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 157.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2012

Keszler Borbála: Az intonációs -szünetjelölő írásjelhasználat bizonyítékai a régi (főként 16. századi) magyar nyelvemlékekben, In: Szerk.: Markó Alexandra Beszédtudomány: Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig. Budapest: ELTE és MTA Nyelvtudományi Intézete, 2012. pp. 267-276.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2009

Keszler Borbála: Kérdés- és felelettípusok a spontán beszédben, In: Szerk.: Keszler Borbála, Szerk.: Tátrai Szilárd Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. pp. 13-20. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 88.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2009

Keszler Borbála: A nyelvújítás és a magyar orvosi nyelv, In: Szerk.: Bárdosi Vilmos Quo vadis philologia temporum nostrorum?: Korunk civilizációjának nyelvi képe: feladatok és lehetőségek. Az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai. Budapest, 2008. június 24-25.. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. pp. 189-198. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603; 91.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 2
language: Hungarian
2008

Keszler Borbála, Lengyel Klára : Ungarische Grammatik, Hamburg: Helmut Buske Verlag, 272 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 13
language: German
1995

Keszler Borbála: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái, MAGYAR NYELVŐR 119: (3) pp. 293-308.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 56
language: Hungarian
1983

Keszler Borbála: Kötetlen beszélgetések mondat- és szövegtani vizsgálata, In: Szerk.: Rácz Endre, Szerk.: Szathmári István Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Budapest: Tankvk., 1983. pp. 164-202.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 70
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:142 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
166
number of scientific publications:
249
monographs and professional books:
14
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
133 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
674
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Munkatársa több szótárnak: Régi magyar glosszárium. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. Orvosi helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. * A Magyar Nyelvőr főszerkesztője 1993-- A Magyar Nyelvi Bizottság elnöke 6 + 4 . éve (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )