Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2018. X. 12.
Personal data
Janusz Banczerowski
name Janusz Banczerowski
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Linguistics (Announcer of research topic)
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address banczerowski.januszbtk.elte.hu
phone number +36 1 485-5211
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1970
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 1989
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree HAS
Employment
2011 - Eötvös Loránd University, Budapest
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 9
number of students who fulfilled course requirements 6
students who obtained their degrees:
Krisztina Fábián PhD 2015  DSL
(50%) Dorota Dziewonska-Kiss PhD 2012  DSL
Tímea Pénzes PhD 2012  DSL
Dorota Várnai PhD 2001  DSL
Péter Pátrovics PhD 2000  DSL
Karolina Kaczmarek 2006  

students with degree granting in process:
(50%) Svetlana Chumakova PhD (2019/11)  DSL
  Thesis topic proposals
Research
research area slavonic languages, linguistic communication, general,applied, contrastive, cognitive linguistics, pragmatics, semantics, polish studies
research field in which current research is conducted linguistics
Publications
2017

Banczerowski Janusz: Néhány gondolat a nyelvhasználat alapegységéről, In: Szerk.: Lukács István Nexus Linguarum: Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2017. pp. 29-41. (Opera Slavica Budapestinensia.Symposia Slavica)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Banczerowski Janusz: Az etimológia szerepe a világ nyelvi képének rekonstrukciójában, In: Szerk.: Papp Andrea, Szerk.: Nyomárkay István Világkép és etimológia: Írások Nyomárkay István 80. születésnapjára. Budapest: MTA Modern Filológiai Társaság, 2017. pp. 54-60.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2015

Banczerowski Janusz: A megnyilatkozás pragmatikai interpretációi, In: Szerk.: Bárdosi Vilmos A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015. pp. 29-34. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 169.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Banczerowski Janusz: Az ábrázolás és az ekvivalencia fogalma a fordításban, In: Szerk.: Bárdosi Vilmos Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák: Az MTA Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulójára rendezett ünnepi tudományos konferencia előadásai Budapest, 2013. június 19-20.. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2014. pp. 29-35. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 159.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Banczerowski Janusz, Dziewonska -Kiss Dorota: Konceptualizacja pojęcia <ciało> we frazeologizmach języka polskiego i węgierskiego oraz w środkach masowego przekazu, STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 59: (1) pp. 73-79.
type of document: Journal paper/Article
language: Polish
DOI 
2013

Banczerowski Janusz: Nazwy niektórych ciał niebieskich w przysłowiach i zwia̧zkach frazeologicznych jȩzyka polskiego i wȩgierskiego, STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 58: (2) pp. 253-260.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 2
language: Polish
DOI 
2012

Banczerowski Janusz: A frazeológia mint az emberi világkép tükröződése, MAGYAR NYELVŐR 137: (4) pp. 457-461.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 8
language: Hungarian
Full text 
2008

Banczerowski J : A VILÁG NYELVI KÉPE. A VILÁGKÉP MINT A VALÓSÁG METAKÉPE A NYELVBEN ÉS A NYELVHASZNÁLATBAN, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 355 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603; 86.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 124
language: Hungarian
2001

Banczerowski J : PODSTAWY POLSKO-WĘGIERSKIEJ FONETYKI I FONOLOGII KONTRASTYWNEJ., Budapest: Tinta Könyvkiadó, 108 p. (Studia Philologica in Hungaria; 1.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 1
language: Polish
2000

Banczerowski J : A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 402 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 194
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:329 
Scientometric data
Saját közlemény- és idézőlista list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
27
number of scientific publications:
356
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
5 
art/engineering creative works:
0
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
1
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
5
number of independent citations to scientific publications and creative works:
1376
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Linguistic image of the world from the view-point of cognitive paradigm. OTKA (TO 46732 NYE): 2004-2008. Participation in the work of Atlas dialectologique des Carpathes. Participation in the work of Dictionnaire des notions politiques et sociales des pays d’Europe (Université Nancy 2 and Warsaw University)


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )