Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2021. II. 18.
Personal data
Ferenc Fábián
name Ferenc Fábián
name of institution
doctoral school
PPKE Doctoral School of Law and Political Sciences (Announcer of research topic)
KRE Doctoral School of Law and Political Sciences (Announcer of research topic)
the share of work in the different doctoral schools. PPKE Doctoral School of Law and Political Sciences 50%
KRE Doctoral School of Law and Political Sciences 50%
accreditation statement submitted to: Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest
Contact details
E-mail address fabian.ferenc.drgmail.com
own web page
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2004
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree University of Szeged
Employment
1999 - Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest
other (not specified) (nem nevesített)
1996 - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és (research institute, not university)
1993 - Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága (research institute, not university)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 3.5
number of students who fulfilled course requirements 3.5
students who obtained their degrees:
Árpád Gyuris PhD 2018  DSLPS-PPKE
Tibor Csaba Pataky PhD 2017  DSLPS-PPKE
(50%) Nóra Balogh-Békesi PhD 2008  

students with degree granting in process:
Diána Bergendi-Rácz PhD (2022/08)  KRE DSL
  Thesis topic proposals
Research
research area property, businesses, the right of freedom of contract constitutional implications
research field in which current research is conducted law
Publications
2019

Fábián Ferenc: Társasági szerződés az 1959. évi Ptk.-ban, In: Boóc, Ádám; Sándor, István (szerk.) Studia in honorem Gábor Hamza, Közjegyzői Akadémiai Kiadó (2019) pp. 89-99.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2018

Fábián Ferenc: A társasági jog feléledése 1967-ben és alakulása 1980-ig. Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről., In: Sárközy, Tamás (szerk.) Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv előkészítéséről, alapvető intézményeiről és fejlődésmenetéről, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (2018) pp. 105-154.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2018

Fábián Ferenc: A szövetkezetek társulásairól, In: Boóc, Ádám; Homicskó, Árpád Olivér; Szuchy, Róbert (szerk.) Studia in honorem József Szalma, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2018) pp. 219-226.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2018

Fábián Ferenc: A vállalkozáshoz való jog, In: Jakab, András; Fekete, Balázs; Könczöl, Miklós; Menyhárd, Attila; Sulyok, Gábor (szerk.) Internetes Jogtudományi Enciklopédia, PPKE JÁK (2018) pp. 0-1.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Fábián Ferenc: A tisztességes magatartás követelménye a szerződés létrejötte során, In: Homicskó, Árpád Olivér; Szuchy, Róbert (szerk.) Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2017) pp. 177-186.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Fábián Ferenc: A gondnokság alá helyezés új szabályai és az esélyegyenlőség, In: Görög, Márta; Hegedűs, Andrea (szerk.) Lege duce, comite familia, Iurisperitus Bt. (2017) pp. 110-120.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Fábián Ferenc: Helytállási kötelezettség – mögöttes felelősség, In: Kis, Norbert; Peres, Zsuzsanna (szerk.) Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára, Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft. (2017) pp. 135-142.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Fábián Ferenc: Közérdek és magánjog, GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 1-2: pp. 73-96.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2015

Fábián Ferenc: A kontraktuális kártérítési felelősség szabályairól, In: Barzó, Tímea; Juhász, Ágnes; Leszkoven, László; Pusztahelyi, Réka (szerk.) Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért (2015) pp. 135-146.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

Fábián Ferenc: A mögöttes felelősség egyes kérdéseiről, In: Miskolczi, Bodnár Péter; Grad-Gyenge, Anikó (szerk.) "Megújulás a jogi személyek szabályozásában", Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (2014) pp. 230-236.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
Saját közlemény- és idézőlista list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
61
number of scientific publications:
84
monographs and professional books:
4
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
15 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
6
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
6
number of independent citations to scientific publications and creative works:
21
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
1993-tól az Alkotmánybíróság főtanácsadója, 2005-2009 között a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK dékánhelyettese, a Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke, a jogi szakokleveles lelkész szak korábbi felelőse a KRE ÁJK-n (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )