Login
 Forum
 
 
Hallgatói adatlap
 Print preview
Personal data
name Balázs László
name of institution University of Pécs
doctoral school PTE Doctoral School of Law
Supervision
thesis supervisor Gábor Béli
one supervisor or with co-supervisor individual
degree PhD
starting of doctoral studies 2013
date of final certificate (year,month) 2015/08
Publications
2017

László Balázs: Királyi jog az Aranybullákban, JURA 23: (1) pp. 284-292.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2017

László Balázs: Magyar jogi kifejezések az Árpád-kori királyi oklevelekben, JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 2017: (3) pp. 55-61.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2017

László Balázs: A hűtlenség intézménye a Hármaskönyvben, In: Balogh, Elemér; Homoki-Nagy, Mária (szerk.) Tripartitum trium professorum = Három szegedi jogtörténész = Drei Szegediner Rechtshistoriker, Pólay Elemér Alapítvány; Iurisperitus Bt. (2017) pp. 107-118.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

László Balázs: Birtok, hatalom, jog - A korona birtokjoga az Árpád-korban, FORUM: PUBLICATIONES DOCTORANDORUM JURIDICORUM VII: pp. 113-141.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2016

László Balázs: Árpád-kori hospes közösségeink gazdasági jellegű szabadságai, JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 8: (1) pp. 121-140.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
Full text 
2016

László Balázs: Árpád-kori királyi hospesközösségeink igazgatása és önigazgatása, In: Béli, Gábor; Korsósné, Delacasse Krisztina; Herger, Csabáné (szerk.) UT JURIS ORDO EXIGIT, IDResearch Kft.; Publikon (2016) pp. 157-166.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

László Balázs: A hűtlenség és annak büntetése az Árpád-korban, In: Drinóczi, Tímea; Naszladi, Georgina; Novák, Barnabás (szerk.) STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM, JPTE Állam- és Jogtudományi Kar (2014) pp. 59-90.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

László Balázs: A király helye az Árpád-kori államszervezetben, In: Ádám, Antal (szerk.) PhD Tanulmányok 13., PTE ÁJK Doktori Iskola (2014) pp. 185-204.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2012

László Balázs: Bíráskodási szabadság a XIII. századi hospesközösségekben, In: Drinóczi, Tímea; Naszladi, Georgina (szerk.) Studia Iuvenum Iurisperitorum. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Hallgatóinak tanulmányai 6, PTE Állam- és Jogtudományi Kar (2012) pp. 39-56.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2012

László Balázs: Private law elements in the privileges of the hospes communities in Hungary along the 13th century, In: Maciej, Mikuła; Władysław, Pęksa; Kamil, Stolarski (szerk.) Possessio ac iura in re, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego (2012) pp. 99-106.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: English
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
37
number of scientific publications:
51
monographs and professional books:
0
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
4

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )