Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2018. IX. 16.
Personal data
Ferenc A. Molnár
name Ferenc A. Molnár
name of institution
Debrecen University of Reformed Theology
Doctoral Council of the University (external member)
Habilitation Committee of the University (external member)
doctoral school
DE Doctoral School of Linguistics (Announcer of research topic)
DRHE Doctoral School of Reformed Theology (Academic staff member)
ME Doctoral School of Literary Studies (Announcer of research topic)
DE 
Bölcsészettudományi Doktori Tanács (external member)
the share of work in the different doctoral schools. DE Doctoral School of Linguistics 68%
ME Doctoral School of Literary Studies 22%
DRHE Doctoral Council of the University (external member) 5%
DRHE Habilitation Committee of the University (external member) 5%
accreditation statement submitted to: University of Miskolc
Contact details
E-mail address amolnarft-online.hu
phone number +36 52 315-527
own web page
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1993
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 2007
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree HAS
Employment
2012 - University of Miskolc
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 6
number of students who fulfilled course requirements 4
students who obtained their degrees:
Adalbert Demján PhD 2008  DSL-DE
Julianna Kissné Rusvai PhD 2006  DSL-DE
Csaba Fekete PhD 2003  DSL-DE

completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Erzsébet Ozsvár (PhD) 2009/08  DSL-DE
  Thesis topic proposals
Research
research area history of Hungarian language, tradition and transmission of Hungarian literary and religious texts; Finno-Ugric philology
research field in which current research is conducted linguistics
literature
Publications
2018

A Molnár Ferenc: A revideált Károlyi-fordítás (1908) archaizmusairól, In: Szerk.: É Kiss Katalin, Szerk.: Hegedűs Attila, Szerk.: Pintér Lilla Nyelvelmélet és dialektológia 4: A Károli-biblia nyelve. Budapest; Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti Nyelvészeti Tanszék; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2018. pp. 14-36.
A Károli-biblia nyelve
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

A. Molnár Ferenc: A Szózat nyelvtörténeti elemzéséhez, In: Szerk.: Szalisznyó Lilla Tiltva, tűrve, imádkozva, énekelve: Tanulmányok a Szózatról. Budapest: Reciti Kiadó, 2017. pp. 79-115. (Hagyományfrissítés; 5.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

A. Molnár Ferenc: Árpád-házi Szent Margit legendája XX. századi magyar regényekben, In: Szerk.: Barna Gábor, Szerk.: Zágorhidi Czigány Balázs A 800 éves domonkos rend Magyarországon: A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig. Budapest; Vasvár: Szent István Tudományos Akadémia; Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, 2017. pp. 105-128. (Magyar domonkos rendtörténet; 2.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2015

A Molnár Ferenc: A Szenci Molnár Albert-zsoltárok intertextuális beépülése Sütő András két művébe (Olajágas galambsereg; Engedjétek hozzám a szavakat)., In: Szerk.: Baranyi Norbert, Szerk.: Imre László, Szerk.: Takács Miklós In memoriam Görömbei András. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. pp. 338-344.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2014

A Molnár Ferenc: A Königsbergi Töredék és Szalagjai (és más korai szövegemlékeink) datálásához, MAGYAR NYELV 110: (3) pp. 305-321.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
Full text 
2005

A Molnár Ferenc : A legkorábbi magyar szövegemlékek, Debrecen: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológiai Tanszék, 188 p. (Agatha; 17. ; Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár; 8.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 46
language: Hungarian
2000

A Molnár Ferenc : Két régi magyar ima az Oltáriszentségről, Budapest: Akadémiai Kiadó, 68 p. (Nyelvtudományi értekezések; 148.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 26
language: Hungarian
1999

A Molnár Ferenc : Anyanyelv, vallás, művelődés, Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 116 p. (AESZ-füzetek; 4.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 39
language: Hungarian
1991

A Molnár Ferenc: A két- és többszófajúság, a szófajváltás, In: Szerk.: Benkő Loránd A magyar nyelv történeti nyelvtana I.: A korai ómagyar kor és előzményei. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991. pp. 553-583.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 17
language: Hungarian
1974

A Molnár Ferenc, Hollósy Béla (translation) : On the History of Word-final Vowels in the Permian Languages, Szeged: József Attila Tudományegyetem (JATE), 87 p. (Studia Uralo-Altaica; 5.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 24
language: English
Number of independent citations to these publications:152 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
186
number of scientific publications:
299
monographs and professional books:
8
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
4 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
19
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
6
number of independent citations to scientific publications and creative works:
687
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Egy-két újabb (gyűjteményes) kötetem esetében az azok alapjául szolgáló tanulmányokra számos hivatkozás van, de magukra a kötetekre még csak kevesebb. A DE BTK Tudományos Doktori és Habilitációs Tanácsa és a DRHE Doktori és Habilitációs Tanácsa közti együttműködés koordinátora vagyok. A DRHE Doktori és Habilitációs Tanácsának külső tagjává választottak. A Doktorok Kollégiuma (a Magyar Református Egyház tudományos testülete) Nyelv- és Irodalomtudományi Szekciójának alapító tagja vagyok. (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )