Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2017. IV. 10.
Personal data
László Kecskés
name László Kecskés
year of birth 1953
name of institution
doctoral school
PTE Doctoral School of Law (Core member)
Council of the Doctoral School
Állam- és Jogtudományi Kari Doktori Tanács
PTE Doctoral School in Regional Policy and Economics (Academic staff member)
the share of work in the different doctoral schools. PTE Doctoral School of Law 74%
PTE Doctoral School in Regional Policy and Economics 25%
PTE ÁJDI-PTE Council of the Doctoral School 1%
accreditation statement submitted to: University of Pécs
HAC accreditation
full compliance
(2014. XII. 12.)
Contact details
E-mail address kecskes.laszloajk.pte.hu
phone number +36 72 501-599/23216
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1985
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 1996
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Corresponding member of Hung. Acad. of Sci.
year degree was obtained 2013
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
Employment
1996 - PTE - ÁJK (research institute, not university)
1996 - University of Pécs
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 18
number of students who fulfilled course requirements 9
students who obtained their degrees:
Dániel Bán PhD 2014  ÁJDI-PTE
Zoltán ifj. Lomnici PhD 2013  ÁJDI-PTE
József Benke PhD 2011  ÁJDI-PTE
Zoltán Nemessányi PhD 2010  ÁJDI-PTE
Zoltán Nemssányi PhD 2010  ÁJDI-PTE
Péter Metzinger PhD 2009  ÁJDI-PTE
Tibor Nochta PhD 2005  ÁJDI-PTE

completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Gergely Hajdú (PhD) 2015/08  ÁJDI-PTE
present PhD students:
(50%) Bence Kis Kelemen (PhD) (2021/08)  ÁJDI-PTE
Eszter Borbás (PhD) (2021/08)  ÁJDI-PTE
(50%) László Schmidt (PhD) (2021/08)  ÁJDI-PTE
  Thesis topic proposals
Research
research area civil law, European private law, private international law, EU law and approximation of laws, Hungarian law harmonisation, law of arbitration
research field in which current research is conducted law
Publications
2015

Kecskés László: A jogösszehasonlítás bűvöletében, In: Szerk.: Nochta Tibor, Szerk.: Monori Gábor IUS EST ARS: Ünnepi tanulmányok Visegrády Antal professzor 65. születésnapja tiszteletére. Pécs: PTE ÁJK, 2015. pp. 255-274.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2015

Kecskés László: A civilisztika és a civilisztikai gondolkodás rétegei, JURA 21: (1) pp. 34-58.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2013

Kecskés László: Választottbíráskodás a római jogban, MAGYAR JOG 60: (4) pp. 193-204.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2013

Kecskés László: Első könyv. Bevezető rendelkezések, In: Szerk.: Wellmann György Az új Ptk. magyarázata I/VI: Polgári jog: Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog. Budapest: HVG-ORAC, 2013. pp. 39-73.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
number of independent citations: 5
language: Hungarian
2012

Kecskés László : Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban, Budapest: HVG-ORAC, 388 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 20
language: Hungarian
2011

Kecskés László : EU-jog és jogharmonizáció, Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 1120 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 32
language: Hungarian
2009

Kecskés László : A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben, Budapest: HVG-ORAC, 545 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 18
language: Hungarian
1993

Kecskés László: Polgári jogunk alapelveinek változásáról, MAGYAR JOG 40: (1) pp. 1-8.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 19
language: Hungarian
1991

Kecskés László: A civilisztikai és gazdasági jogalkotás irányairól, MAGYAR JOG 4: pp. 199-204.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 14
language: Hungarian
1988

Kecskés László : Perelhető-e az állam?, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 340 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 42
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:152 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
200
number of scientific publications:
265
monographs and professional books:
24
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
22 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
9
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
9
number of independent citations to scientific publications and creative works:
898
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
1999-től az MTA IX. Osztály Jogtudományi Bizottságának alelnöke,2007-től elnöke,MKIK mellett szervezett Választottbíróság elnöke,ICC Hungary Választottbírósági Tagozatának elnöke,Académie Internationale de Droit Comparé(Párizs)levelező tagja,Európai Jog,Európai Bírósági Ítéletek c. folyóiratok főszerkesztője 2004.tagja a szerződési jog európai egységesítését előkészítő „Common Frame of Reference – CFR” elvi keretanyagát kidolgozó nem kormányztai szakértőkből álló szakértői munkacsoportnak (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )