Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2019. III. 28.
Personal data
name Ferenc Velkey
name of institution
doctoral school
DE Doctoral School of History and Ethnology (Core member)
Council of the Doctoral School
the share of work in the different doctoral schools. DE Doctoral School of History and Ethnology 99%
DE DSHE Council of the Doctoral School 1%
accreditation statement submitted to: University of Debrecen
HAC accreditation
full compliance
(2019. VII. 19.)
Contact details
E-mail address velkeyferencgmail.com
phone number +36 52 512-900/22096
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1999
discipline to which degree belongs history
institution granting the degree MTA TMB (to be translated)
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1999
discipline to which degree belongs history
institution granting the degree HAS
Employment
1994 - University of Debrecen
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 13
number of students who fulfilled course requirements 10
students who obtained their degrees:
Sára Kohút PhD 2016  DSHE
László Brigovácz, PhD 2013  DSHE
Szilvia Czinege PhD 2013  DSHE
Gábor Merényi-Metzger, PhD 2011  DSHE
Tamás Fülöp PhD 2005  DSHE

completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Krisztián Bodnár (PhD) 2016/08  DSHE
Nikolett Lisztes (PhD) 2017/08  DSHE
Pál Szűcs (PhD) 2012/08  DSHE
present PhD students:
Barbara Bernadett Vigh (PhD) (2023/08)  DSHE
Milán Mezei (PhD) (2020/08)  DSHE
  Thesis topic proposals
Research
research area Political Thinking in the Age of Reform. The political career of István Széchenyi, his political self-recognition; ideological-intellectual orientation; the investigation the modes of political discou
research field in which current research is conducted history
Publications
2017

Velkey Ferenc: Egy reformkori baráti-politikai szövetség és próbája: Széchenyi István és Dessewffy Emil, SZÁZADOK 151: (3) pp. 513-536.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
URL 
2017

Velkey Ferenc: „Délután Teleki … kinek a lelkére beszélek”. A Széchenyi-minta Teleki László élet- (és halál-)történeteiben, In: Debreczeni-Droppán, Béla (szerk.) „Tántoríthatatlan elvhűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület”. Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála., Magyar Nemzeti Múzeum (2017) pp. 61-94.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2016

Velkey Ferenc: Nemzet-értelmezések/hungarus-érvek a „Sprachkampf” két vitahelyzetében, In: Hörcher, Ferenc; Lajtai, Mátyás; Mester, Béla (szerk.) Nemzet, faj, kultúra, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2016) pp. 192-237.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2016

Velkey Ferenc: Egy Schiller-citátum hátteréhez, In: Anka, László; Kovács, Kálmán Árpád; Ligeti, Dávid; Makkai, Béla; Schwarczwölder, Ádám (szerk.) Natio est semper reformanda, Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó (2016) pp. 127-143.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2015

Velkey Ferenc: Reformkori hagyomány-töredékek a (mai) magyar konzervativizmusban, In: Balogh, László Levente; Nagy, Levente (szerk.) Konzervatív reflexiók, Debreceni Egyetemi Kiadó (2015) pp. 95-171.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2010

Velkey Ferenc: „Szívemből szólok.” Széchenyi állásfoglalása a fordulóponton, 1848. március 14-én, SZÁZADOK 144: (3) pp. 695-753.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 7
language: Hungarian
2009

Velkey Ferenc: A pesti főúri társasági élet néhány jellegzetessége az 1840-es években Széchenyi naplóinak tükrében, In: Papp, Klára; Püski, Levente (szerk.) Arisztokrata életpályák és életviszonyok, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet (2009) pp. 113-128.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 7
language: Hungarian
2005

Velkey Ferenc: Széchenyi István és az 1846-os Deák-lakoma. Kommentárok egy naplóbejegyzéshez, In: Balogh, Elemér; Sarnyai, Csaba Máté (szerk.) Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon, Pólay Elemér Alapítvány (2005) pp. 19-82.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 9
language: Hungarian
1998

Csorba László, Velkey Ferenc: Reform és forradalom, 1790-1849, Csokonai Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 38
language: Hungarian
1998

Velkey Ferenc: „Párt szólj, ki vagy?” Politikai önmeghatározások 1846-47 pártprogramjaiban, In: Molnár, András (szerk.) Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak, Zalaegerszegi Szabadelvű Kör (1998) pp. 49-72.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 17
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:78 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
82
number of scientific publications:
79
monographs and professional books:
2
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
43 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
226
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
A hivatkozások teljes száma a történész norma szerinti többszöri utalásokat is számolva (+előadásokra tettek) a disszertációkkal együtt: 331 (nélküle:257). Kutatócsoportokban (a,) résztv. - 4x, (b,) munkacsop. vez. - 2x. Szakmai elismerések (MTA-TMB és Bólyai Kutatási Ösztöndíj, 3x Universitas Alapítvány támogatás, Széchenyi Társaság Díja). Szerk. biz. tagság (Erdélyi Múzeum), szerk. DE Tört. Int. évkönyvei (Acta... 2005-2012). Részvétel PhD. (9), Hab. (1) és DSc. (1) eljárásokban. (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )