Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
VALIDITY EXPIRED
Personal data
name Ilona (1945-2020) Kassai
name of institution
doctoral school
PTE Doctoral School in Linguistics (Academic staff member)
accreditation statement submitted to: University of Pécs
Contact details
phone number +36 1 355-5636
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1991
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree HAS
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 1999
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree HAS
Employment
1996 - University of Pécs
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 11
number of students who fulfilled course requirements 9
students who obtained their degrees:
Borbála Mária Richter PhD 2012  DSNDI-PTE
Bea Bakonyiné Kovács PhD 2009  DSNDI-PTE
Edina Lanteri PhD 2009  DSNDI-PTE
Melita Aleksa PhD 2009  DSNDI-PTE
Erika Kuthy PhD 2008  DSNDI-PTE
(50%) Ildikó Lőrincz PhD 2008  DSNDI-PTE
Buja Elena PhD 2004  DSL
Mária Helga Szabó PhD 2004  DSNDI-PTE
Zsuzsanna Fagyal PhD 1995  DSNDI-PTE

  Thesis topic proposals
Research
research area General, Hungarian and French phonetics and phonology; Grammar, psycho- and sociolinguistics of spoken language; Typical and atypical language acquisition
research field in which current research is conducted linguistics
Publications
2013

Kassai I: Kazinczy, a nyelvpolitikus, In: Kassai I (szerk.) A nyelvújítás mint nyelvpolitikai aktus. Pécs: PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2013. pp. 1-5. (Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek; 10.)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2011

Kassai Ilona: Gyerekek és nyelvek, In: Bús Imre, Klein Ágnes, Meskó Norbert (szerk.) Nevelés és kutatás.: Tanulmányok az óvodapedagógus-képzéshez. Erziehung und Forschung. Beiträge zur KindergärtnerInnenausbildung. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem, 2011. pp. 81-95.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2011

Kassai Ilona: Quand la standardisation n’est pas une fin en soi: le cas du Québec, In: Bánki Ágnes, Tillinger Gábor (szerk.) Survivance du latin et grammaire textuelle: Mélenges offerts á Sándor Kiss á l'occasion de son 70. anniversaire. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 169-173.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: French
2011

Kassai Ilona: Az –e kérdőszó és a budapesti nyelvhasználat, In: Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) A csitári hegyek alatt: Írások Sándor Anna tiszteletére. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, 2011. pp. 95-98.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2010

Kassai Ilona: Beregszáz és autóbuz. A 16. Élőnyelvi Konferencia margójára, In: Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann, Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. pp. 233. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2010

Kassai Ilona: Az angollal való nyelvi érintkezés hatása a kanadai francia nyelv hangtani szerkezetére, In: É Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék : PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2010. pp. 117-125.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2009

Kassai Ilona: Pályakép madártávlatból, In: Kontra M, Bakró-Nagy M (szerk.) A nyelvészetről - egyes szám, első személyben II.. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 2009. pp. 83-90.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2005

Kassai I : Fonetika, Budapest: Tankönyvkiadó, 248 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 12
language: Hungarian
1995

Kassai I: Prescription and reality, INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE 111: pp. 21-30.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 2
language: English
1994

Kassai I: A fonetikai háttér, In: Kiefer F (szerk.) Fonológia.. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. pp. 581-663. (Strukturális magyar nyelvtan 2.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 4
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:18 
Scientometric data
Saját közlemény- és idézőlista list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
88
number of scientific publications:
89
monographs and professional books:
10
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
50 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
9
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
9
number of independent citations to scientific publications and creative works:
208
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Opponencia Franciaországban (2007); vendégtanári meghívás Franciaországba, három ízben (1990, 1995, 2002); intézményi akkreditációs Látogatói Bizottsági tag (SZTE, 2005); két külföldi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja; az NYK szerkesztőbizottságnak tagja, a Beszédgyógyítás főszerkesztőja; OTKA Nyelvészeti zsűri tagja két ízben; a Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek és a Nyelvtudományi Doktori Értekezések sorozatszerkesztője. (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )