Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2018. XI. 05.
Personal data
name István Gábor Kovács
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of History (Academic staff member)
ELTE PhD (doctoral) School of Sociology (Academic staff member)
the share of work in the different doctoral schools. ELTE Doctoral School of History 80%
ELTE PhD (doctoral) School of Sociology 20%
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address kigcaesar.elte.hu
phone number +36 1 372-2500/6874
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1987
discipline to which degree belongs sociology
institution granting the degree HAS
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1987
discipline to which degree belongs
institution granting the degree HAS
Employment
1973 - ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszék (research institute, not university)
other (not specified) (nyugalmazott címzetes egyetemi tanár)
1971 - MRT Tömegkommunkációs Kutatóközpont (research institute, not university)
1969 - BAZ Megyei Levéltár (research institute, not university)
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 3
number of students who fulfilled course requirements 1
students who obtained their degrees:
completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Hajnalka Hluchány (PhD) 2018/01  DSH
Research
research area Hungarian historical sociology, historical elite resarch, historical sociology of education
research field in which current research is conducted sociology
history
Publications
2016

Kovács I Gábor Szerk.: Kovács I Gábor: Sárospatak erőterében. A tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása., Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 356 p. (Történeti elitkutatások – Historical Elite Research; 10..)
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
2016

Kovács I Gábor: A református felekezeti-művelődési alakzat formáló tényezői, sajátosságai a tisztáninneni egyházkerületben és a Sárospataki Református Kollégium erőteréből jövő református egyetemi tanárok származása, családja, iskolázása adattárának alapján, In: Kovács I Gábor Szerk.: Kovács I Gábor Sárospatak erőterében. A tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása.: Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848-1944. III.. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016. pp. 297-355. (Történeti elitkutatások – Historical Elite Research; 10..)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2016

Kovács I Gábor: Református egyetemi tanárok Magyarország egyetemein 1784-1944, In: Szerk.: Zsengellér József, Szerk.: Kodácsy Tamás, Szerk.: Ablonczy Tamás Felelet a Mondolatra: Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; Pápai Református Teológiai Akadémia; L'Harmattan Kiadó, 2016. pp. 377-386. (Acta Theologica Papensia 16; Károli Könyvek tanulmánykötet)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2015

Kovács I Gábor: Kovács Gábor (1883–1920) miskolci születésű közgazdász professzor életpályája – A református tanárcsaládtól a debreceni tudományegyetemi katedrán át a budapesti Marx-Engels Munkásegyetemig, TÖRTÉNELEM ÉS MUZEOLÓGIA - MISKOLCI INTERNETES FOLYÓIRAT : (2.) pp. 47-56.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2014

Kovács I Gábor : Hit - tudomány - közélet, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 220 p. (Történeti elitkutatások - Historical Elite Research; 9.)
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
Full text 
2012

Kovács István Gábor: Diszkriminációtól diszkriminációig. Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok kinevezése Magyarországon 1944-ig, In: Szerk.: Kovács I Gábor Diszkrimináció – emancipáció – asszimiláció – diszkrimináció. Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára I.: Zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok. Történeti elitkutatások – Historical Elite Research. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar; ELTE Eötvös Kiadó, 2012. pp. 163-174.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2006

Kovács I Gábor, Kende Gábor: Egyetemi tanárok rekrutációja a két világháború közötti Magyarországon, In: Szerk.: Kövér György Zsombékok: Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Budapest: Századvég Kiadó, 2006. pp. 417-506.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 12
language: Hungarian
2001

Kovács I Gábor, Kende Gábor: A tudáselit középiskolái, KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 3-4: (1.) pp. 170-187.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 8
language: Hungarian
Full text 
1989

Kovács I. Gábor : Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig, Budapest: Akadémiai Kiadó, 241 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 6
language: Hungarian
1978

Kovács I. Gábor: Az értelmiségi keresetek változása, In: Szerk.: Huszár T Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1978. pp. 227-260.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 4
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:30 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
68
number of scientific publications:
92
monographs and professional books:
5
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
12 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
58


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )