Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2023. V. 23.
Personal data
József Szabadfalvi
name József Szabadfalvi
year of birth 1961
name of institution
University of Miskolc
Doctoral Council of the University (external member)
Habilitation Committee of the University (external member)
doctoral school
DE Géza Marton Doctoral School of Legal Studies (Core member)
Council of the Doctoral School (chairman)
PTE 
Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
Társadalomtudományi Doktori Tanács
Állam- és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori Tanács (external member)
ME Ferenc Deak Doctoral School of Law
(discipline) Doctoral Council (external member)
the share of work in the different doctoral schools. DE Géza Marton Doctoral School of Legal Studies 94%
DE  Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság 1%
DE  Társadalomtudományi Doktori Tanács 1%
DE GMDSLS Council of the Doctoral School (chairman) 1%
PTE  Állam- és Jogtudományi és Filozófia Tudományi Doktori Tanács (external member) 1%
ME Doctoral Council of the University (external member) 1%
ME Habilitation Committee of the University (external member) 1%
accreditation statement submitted to: University of Debrecen
HAC accreditation
full compliance
(2019. VII. 19.)
Contact details
E-mail address szabadfalvi.jozseflaw.unideb.hu
phone number +36 52 438-033
own web page
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1993
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2000
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree University of Miskolc
scientific degree, title DSc
year degree was obtained 2016
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
Employment
1996 - University of Debrecen
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 2.5
number of students who fulfilled course requirements 1.5
students who obtained their degrees:
Tamás Vasas PhD 2023  GMDSLS
(50%) Péter Sólyom PhD 2013  FDDSL
Jenő Szmodis PhD 2009  GMDSLS

present PhD students:
Csaba Török (PhD) (2025/08)  GMDSLS
  Thesis topic proposals
Research
research area History of Hungarian and Universal Legal Philosophical Thinking
research field in which current research is conducted law
Publications
2023

Szabadfalvi József: "A jogállam a jogeszme megvalósítását czélzó intézmény", Gondolat Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2022

Szabadfalvi József: Jogállam – cselekvő állam: Magyary Zoltán jogállam-felfogásának rekonstrukciója, PRO FUTURO - A JÖVŐ NEMZEDÉKEK JOGA 12: (1) pp. 9-26.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 2
language: Hungarian
2021

Szabadfalvi József: Herbert Spencer hatása a magyar jogbölcseleti gondolkodásra, In: Tóth, J. Zoltán (szerk.) Herbert Spencer öröksége, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2021) pp. 69-88.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2021

Szabadfalvi József: Jogállamiság – jogérvényesítés – jogvédelem – közjogi bíráskodás összefüggései a dualizmus kori magyar jog- és államtudományi irodalomban, FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA XI: (1) pp. 113-130.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2020

Szabadfalvi József: „A’ hasznos Tudományoknak Hazai nyelven való előmozdítása”, JOGTÖRTÉNETI SZEMLE 22: (2) pp. 1-13.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2019

Szabadfalvi József: Egy konzervatív állam- és politikatudós, Dialóg Campus Kiadó; Debreceni Egyetemi Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 10
language: Hungarian
URL 
2014

Szabadfalvi József: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében, Gondolat Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 20
language: Hungarian
2011

Szabadfalvi József: A magyar jogbölcseleti gondolkodás kezdetei, Gondolat Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 58
language: Hungarian
2002

Szabadfalvi József: Transition and Tradition. Can Hungarian Traditions of Legal Philosophy Contribute to Legal Tradition?, RECHTSTHEORIE 33: (2-4) pp. 167-185.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 5
language: English
1994

Szabadfalvi József: Moór Gyula, Osiris Kiadó; Századvég Kiadó
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 69
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:165 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
254
number of scientific publications:
268
monographs and professional books:
10
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
77 
art/engineering creative works:
0
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
18
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
16
number of independent citations to scientific publications and creative works:
955
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Miskolci Egyetem Habilitációs Bizottság tagja (2013-), Miskolci Egyetem Doktori Tanács tagja (2011-), MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság tagja (2014-), Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (OTKA) Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégium tagja 2015-2019), MGÁJDI Doktori Iskola Tanácsa elnöke (2017-), MTA Doktori Tanács Ügyrendi Bizottság tagja (2019-), MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság elnökhelyettese (2021-) (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )