Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2022. XII. 14.
Personal data
László Burián
name László Burián
name of institution
doctoral school
PPKE Doctoral School of Law and Political Sciences (Core member)
(discipline) Habilitation Comittee and Doctoral Council
Council of the Doctoral School
accreditation statement submitted to: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Contact details
E-mail address burian.laszlojak.ppke.hu
phone number +36 1 429-7265
own web page
Academic title
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1990
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
Employment
2001 - Pázmány Péter Catholic University, Budapest
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 8
number of students who fulfilled course requirements 6
students who obtained their degrees:
(50%) Alexandra Kaliczka PhD 2013  DSLPS-PPKE
Balázs Horváthy PhD 2009  DSL-ELTE
Katalin Raffai PhD 2009  DSL-ELTE
(50%) Gábor Palásti PhD 2008  

completed course requirement:
Károly Kiss (PhD) 2011/08  DSLPS-PPKE
(50%) Ildikó Németh (PhD) 2014/08  DSLPS-PPKE
Imola Bencsik (PhD) 2023/08  DSLPS-PPKE
Zoltán Bozsó (PhD) 2018/08  DSLPS-PPKE
  Thesis topic proposals
Research
research area Private International Law, European Private International Law
research field in which current research is conducted law
Publications
2021

Burián László: A károkozás és a kár bekövetkezése helyén alapuló joghatóság a jogi személy személyhez fűződő jogainak interneten történt megsértése esetén, In: Vékás, Lajos; Osztovits, András; Nemessányi, Zoltán (szerk.) Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában, HVG-ORAC (2021) pp. 42-54.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2021

Burián László: Drittstaatliche Eingriffsnormen in der Theorie des ungarischen internationalen Privatrechts und die Neukodifizierung des IPR., In: Somssich, Réka (szerk.) Ratio et mensura. Studia M. Király dedicata, ELTE Eötvös Kiadó (2021) pp. 129-138.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
2021

Burián László: The Homeward Trend in the Old and New Hungarian PIL Code, In: Tahyné, Kovács Ágnes (szerk.) Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából, Pázmány Press (2021) pp. 43-55.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: English
2021

Burián László: A modern nemzetközi magánjog elméleti megalapozása Szászy István munkásságában, IUSTUM AEQUUM SALUTARE XVII: (3) pp. 5-21.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2020

Burián László: Vissza- és továbbutalás 5. §, In: Vékás, Lajos; Nemessányi, Zoltán; Osztovits, András (szerk.) A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja, HVG-ORAC (2020) pp. 65-70.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2019

Burián László: A hazafelé törekvés a régi és az új nemzetközi magánjogi kódexben., In: Boóc, Ádám; Sándor, István (szerk.) Studia in honorem Gábor Hamza, Közjegyzői Akadémia Kiadó (2019) pp. 41-50.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Burián László: Harmadik államok feltétlen alkalmazást igénylő normái a magyar nemzetközi magánjogban és az új nemzetközi magánjogi Kódexben, In: Lamm, Vanda; Sajó, András (szerk.) Studia in honorem Lajos Vékás, HVG-ORAC (2019) pp. 47-53.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2018

Burián László: Általános részi jogintézmények szabályozása a régi és az új nemzetközi magánjogi Kódexben, KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE 3: (3) pp. 5-28.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2017

Burián László, Szabó Sarolta: Hungary: Inconsistencies Between Theory and Practice in the Treatment of Foreign Law in Hungary, In: Yuko, Nishitani (szerk.) Treatment of Foreign Law - Dynamics towards Convergence, Springer International Publishing (2017) pp. 239-253.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: English
2017

Burián László: Die Partieautonomie im neuen ungarischen Gesetz über das Internationale Privatrecht, In: Homicskó, Árpád Olivér; Szuchy, Róbert (szerk.) Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár 60, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2017) pp. 83-93.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
111
number of scientific publications:
123
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
18 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
20
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
13
number of independent citations to scientific publications and creative works:
78

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )