Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
VALIDITY EXPIRED
personal data approved: 2013. XII. 31.
Personal data
name Lajos Besenyei
accreditation statement submitted to: University of Szeged
Contact details
E-mail address besenyeijuris.u-szeged.hu
phone number +36 62 311-964
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1975
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree HAS
scientific degree, title CSc
year degree was obtained 1975
discipline to which degree belongs
institution granting the degree HAS
Employment
1961 - University of Szeged
professor emeritus
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 14
number of students who fulfilled course requirements 3
students who obtained their degrees:
(50%) Andrea Hegedűs PhD 2008  ÁDI-SzTE
Judit Gál PhD 2001  ÁDI-SzTE

Research
research area Civil Law, law of succession, contract law
research field in which current research is conducted law
Publications
2012

Besenyei Lajos : Kötelmi jog általános rész, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 300 p. (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, 1786-3554)
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
2012

Besenyei Lajos: Az ingatlanforgalom néhány problémája elsősorban a gyakorlat oldaláról nézve, In: Katona Tamás (szerk.) Ünnepi e-könyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2012. pp. 308-319.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2012

Besenyei Lajos : Kötelmi jog különös rész, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 262 p. (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, 1786-3554)
type of document: Book/Monography
language: Hungarian
2010

Bíró György, Besenyei Lajos : Személyek joga, Miskolc: Novotni Alapitvány, 201 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2010

Besenyei Lajos: Várható változások az öröklési jog területén, In: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária (szerk.) Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. pp. 145-153. (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523. Acta Juridica et Politica, ISSN 0563-0606; Tom.73. fasc. 1-64.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2009

Besenyei Lajos: A tulajdonjog korlátozásáról, In: Bobvos Pál (szerk.) Reformator iuris cooperandi: tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2009. pp. 99-106. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 28.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2005

Besenyei Lajos: Néhány gondolat a hitelbiztosítékokról, In: Bíró György, Szalma József (szerk.) Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok 2003-2005: A Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2003. június 5-6-án és 2005. június 3-án elhangzott kötelmi jogi tanulmányok gyűjteménye. Miskolc: Novotni Alapitvány, 2005. pp. 260-269.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2004

Besenyei Lajos: Az öröklési jogunk vitatható kérdései, In: Jakab Éva (szerk.) Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2004. pp. 491-508. (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523. Acta Juridica et Politica, ISSN 0563-0606; Tom. 65. fasc. 1-44.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2004

Besenyei Lajos: A bérlet, In: Gellért György (szerk.) A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 2004. pp. 1674-1724. (Kommentár, ISSN 1589-0058)
2. [köt.]
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
1998

Besenyei Lajos : A bérleti szerződés, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 153 p. (Szerződéstár , 1417-9709; 4.)
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 1
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
14
number of scientific publications:
16
monographs and professional books:
7
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
6 
art/engineering creative works:
0
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
1
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
0
number of independent citations to scientific publications and creative works:
2
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
46 éven kersztül voltam közalkalmazotti munkaviszonyban az Egyetemmel, kilenc éven keresztül voltam a Polgári jogi és Polgári eljárásjogi tanszlék vezetője, három éven keresztül dékánhelyettes és 1998-2002-ig a kar dékánja. (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )