Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2018. VI. 07.
Personal data
Mária Homoki-Nagy
name Mária Homoki-Nagy
name of institution
University of Szeged
Habilitation Committee of the University
Doctoral Council of the University
doctoral school
SzTE Graduate School of Law and State Sciences (Core member)
(discipline) Habilitation Comittee (chairman)
PPKE Doctoral School of Law and Political Sciences
Council of the Doctoral School (external member)
(discipline) Habilitation Comittee and Doctoral Council (external member)
(discipline) Habilitation Comittee and Doctoral Council (external member)
PTE Doctoral School of Law
Állam- és Jogtudományi Kari Doktori Tanács (external member)
SzTE 
Társadalomtudományi Doktori Tanács (chairman)
the share of work in the different doctoral schools. SzTE Graduate School of Law and State Sciences 97%
PPKE DSLPS-PPKE Council of the Doctoral School (external member) 1%
PPKE DSLPS-PPKE (discipline) Habilitation Comittee and Doctoral Council (external member) 1%
PPKE DSLPS-PPKE (discipline) Habilitation Comittee and Doctoral Council (external member) 1%
accreditation statement submitted to: University of Szeged
HAC accreditation
full compliance
(2014. XII. 12.)
Contact details
E-mail address homokijuris.u-szeged.hu
phone number +36 62 544-412
mobile phone number +36 30 299-7586
own web page
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1996
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree József Attila Tudományegyetem (to be translated)
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2004
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree University of Szeged
Employment
1983 - University of Szeged
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 3
number of students who fulfilled course requirements 1.5
students who obtained their degrees:
(50%) Dénes István Legeza PhD 2017  ÁDI-SzTE
(50%) István Molnár PhD 2012  ÁDI-SzTE
(50%) László Nánási PhD 2010  ÁDI-SzTE
(50%) Norbert Varga PhD 2009  ÁDI-SzTE

completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Mónika Nacsa (PhD) 2013/08  ÁDI-SzTE
Gabriella Masa (PhD) 2016/08  ÁDI-SzTE
Tamás Kecskés (PhD) 2016/08  ÁDI-SzTE
present PhD students:
Balázs Tímár (PhD) (2020/01)  ÁDI-SzTE
(50%) Claudia Lydorf (PhD) (2020/01)  ÁDI-SzTE
  Thesis topic proposals
Research
research area Legal history: private law history
research field in which current research is conducted law
Publications
2017

Mária Homoki Nagy: Geschichte der zivilrechtlichen Kodifikation, In: Szerk.: Máthé Gábor Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017. pp. 451-500.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
2017

Homoki-Nagy Mária: A bírói felekősség az 1869:IV. tc. alapján, FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA 7: (1) pp. 45-68.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2017

Homoki-Nagy Mária: Szerződési biztosítékok a magyar rendi magánjogban, In: Szerk.: Balogh Elemér, Szerk.: Homoki-Nagy Mária Tripartitum trium professorum = Három szegedi jogtörténész = Drei Szegediner Rechtshistoriker: Tudományos emlékülés Bónis György születésének 100., Both Ödön születésének 90. és Iványi Béla halálának 50. évfordulóján. Szeged: Iurisperitus Bt., 2017. pp. 218-229. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára)
58
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2016

Homoki-Nagy Mária: A magánjogi kodifikáció mint alkotmányos feladat, In: Szerk.: Fejes Zsuzsanna, Szerk.: Török Bernát Suum cuique: Ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapja tiszteletére. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2016. pp. 305-319. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára; ISSN 1768-352X; 60.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2016

Homoki-Nagy Mária: A tartási szerződés történeti alapjai, In: Szerk.: Homoki-Nagy Mária, Szerk.: Hajdú József Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. pp. 239-248. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 79.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
URL 
2015

Homoki-Nagy Mária: A magyar szerződési jog fejlődése a késő rendiség korában, JOGTÖRTÉNETI SZEMLE : (2014/4.-2015/1.) pp. 44-50.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2013

Homoki-Nagy Mária: Egy adóssági per története, In: Szerk.: Homoki-Nagy Mária A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon: V. Szegedi Jogtörténeti Napok. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 95-110.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
URL 
2011

Homoki-Nagy Mária: A pacta sunt servanda elv érvényesülése a magyar magánjogban, In: Szerk.: Jakab Éva Római jog és a magánjog fejlődése Európában: Tanulmányok Molnár Imre 75. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2011. pp. 53-66.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2011

Homoki-Nagy Mária: Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch in der ungarischen Rechtspraxis der Richter, In: Szerk.: Béli Gábor, Szerk.: Duchonová Diana, Szerk.: Fundarková Anna, Szerk.: Kajtár István, Szerk.: Peres Zsuzsanna Institutions of Legal History with special regard to Legal Culture and History. Pécs; Bratislava: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2011. pp. 137-152.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 2
language: German
2004

Homoki-Nagy Mária : Az 1795. évi magánjogi tervezetek, Szeged: JATEPress Kiadó, 303 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 4
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
93
number of scientific publications:
129
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
19 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
7
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
9
number of independent citations to scientific publications and creative works:
105
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Varga Norbert társ témavezetője vagyok, aki 2009. szeptember 1- ig megvédi PhD disszertációját. (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )