Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2022. IX. 05.
Personal data
Mária Homoki-Nagy
name Mária Homoki-Nagy
name of institution
doctoral school
SzTE Graduate School of Law and State Sciences (Core member)
(discipline) Habilitation Comittee
PPKE Doctoral School of Law and Political Sciences
Council of the Doctoral School (external member)
(discipline) Habilitation Comittee and Doctoral Council (external member)
SzTE 
Társadalomtudományi Doktori Tanács (chairman)
the share of work in the different doctoral schools. SzTE Graduate School of Law and State Sciences 98%
PPKE DSLPS-PPKE Council of the Doctoral School (external member) 1%
PPKE DSLPS-PPKE (discipline) Habilitation Comittee and Doctoral Council (external member) 1%
accreditation statement submitted to: University of Szeged
HAC accreditation
full compliance
(2019. VII. 19.)
Contact details
E-mail address homokijuris.u-szeged.hu
phone number +36 62 544-412
mobile phone number +36 30 299-7586
own web page
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1996
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree József Attila Tudományegyetem (to be translated)
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2004
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree University of Szeged
Employment
1983 - University of Szeged
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 3
number of students who fulfilled course requirements 1.5
students who obtained their degrees:
(50%) Dénes István Legeza PhD 2017  ÁDI-SzTE
(50%) István Molnár PhD 2012  ÁDI-SzTE
(50%) László Nánási PhD 2010  ÁDI-SzTE
(50%) Norbert Varga PhD 2009  ÁDI-SzTE

completed course requirement:
Mónika Nacsa (PhD) 2013/08  ÁDI-SzTE
(50%) Balázs Tímár (PhD) 2020/08  ÁDI-SzTE
(50%) Bence Krusóczki (PhD) 2023/01  ÁDI-SzTE
(50%) Claudia Lydorf (PhD) 2021/08  ÁDI-SzTE
Gabriella Masa (PhD) 2016/08  ÁDI-SzTE
Tamás Kecskés (PhD) 2016/08  ÁDI-SzTE
  Thesis topic proposals
Research
research area Legal history: private law history
research field in which current research is conducted law
Publications
2023

Homoki-Nagy Mária: Private law institutions in the Golden Bull, In: Balogh, Elemér (szerk.) Golden Bulls and Chartas, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (2023) pp. 151-170.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: English
URL 
2023

Homoki-Nagy Mária: Egyezségek a jobbágy-parasztság körében, In: Korsósné, Delacasse Krisztina; Máthé, Gábor; Mezey, Barna (szerk.) A közép-európai régió és a nyugati hatások, Gondolat Kiadó (2023) pp. 89-97.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2023

Homoki-Nagy Mária: „Küzdelem egy birtok megszerzéséért”, avagy történetek a magyar nemesi magánjog köréből, In: Bódiné, Beliznai Kinga; Gosztonyi, Gergely (szerk.) Jogtörténeti Parerga III, ORAC Kiadó Kft. (2023) pp. 139-145.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2022

Homoki-Nagy Mária: A kereskedelmi vétel egyes szabályai, In: Birher, Nándor; Miskolczi-Bodnár, Péter; Nagy, Péter; Tóth, J. Zoltán (szerk.) Studia In Honorem István Stipta 70, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2022) pp. 211-220.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
URL 
2022

Homoki-Nagy Mária: The Situation of Orphaned Children in the World of Serfs and Peasants, ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA 67: (1) pp. 153-166.
type of document: Journal paper/Article
language: English
URL 
2022

Homoki-Nagy Mária: Európai kitekintéssel művelt jogtörténet-tudomány, In: Nagy, Janka Teodóra; Béli, Gábor (szerk.) A jog kulturális holdudvara, Gondolat Kiadó (2022) pp. 225-230.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2022

Homoki-Nagy Mária: Magánjogi intézmények az Aranybullában, In: Mezey, Barna (szerk.) Az Aranybulla a joghistóriában, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (2022) pp. 85-102.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
URL 
2022

Homoki-Nagy Mária: "A magyar nemes birtok tulajdonát az Aranybulla állására emelni méltóztassanak", In: Varga, Zs. András; Patyi, András; Ábrahám, Márta (szerk.) Bulla Aurea 800, Kúria (2022) pp. 86-94.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2022

Homoki-Nagy Mária: Az Egyezségek könyvének jelentősége a jogszokáskutatásban, In: Keszeg, Vilmos; Nagy, Zsolt; Szakál, Anna (szerk.) Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 30, Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT) (2022) pp. 61-81.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2022

Homoki-Nagy Mária: Mezővárosi jogélet Gyulán a reformkorban, In: Erdész, Ádám; Halmágyi, Miklós (szerk.) Mezővárosok a Dél-Alföldölön, Wenckheim Krisztina Városfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány (2022) pp. 137-154.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
169
number of scientific publications:
169
monographs and professional books:
6
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
19 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
17
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
20
number of independent citations to scientific publications and creative works:
265

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )