Login
 Forum
 
 
Data sheet of PhD student
 Print preview
Personal data
Ágnes Botos
name Ágnes Botos
name of institution University of Debrecen
doctoral school DE Doctoral School of Earth Sciences
Supervision
thesis supervisor Tibor Novák
one supervisor or with co-supervisor individual
degree PhD
starting of doctoral studies 2015
date of final certificate (year,month) 2018/08
year in which degree was obtained 2023
diszertáció Doi/handle link (thesis, statements)
data of the public discussion defense
Publications
2020

Deák Balázs, Valkó Orsolya, Tóth Csaba Albert, Botos Ágnes, Novák Tibor József: Legacies of past land use challenge grassland recovery – An example from dry grasslands on ancient burial mounds, NATURE CONSERVATION-BULGARIA 39: pp. 113-132.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 10
language: English
URL 
2020

Tóth Csaba Albert, Botos Ágnes, Novák Tibor József: Talajtani és növénytani változások szántóföldi művelésből kivont és erdőmentesített halmokon, In: Rákóczi, Attila (szerk.) Legújabb eredmények a kunhalmok védelmében, Lökösháza Turizmusáért Vidékfejlesztő és Hagyományőrző Alapítvány (2020) pp. 40-59.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Tóth Csaba Albert, Prónay Zsolt, Pethe Mihály, Botos Ágnes, Molnár Mihály: Hortobágyi kurgánok geoarcheológiai vizsgálata, In: Tóth, Albert; Tóth, Csaba Albert (szerk.) A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor 45 éve, Alföldkutatásért Alapítvány (2019) pp. 350-367.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Botos Ágnes, Novák Tibor József, Tóth Csaba Albert: Művelésből kivont tiszántúli halmok feltalaj változásának vizsgálata, In: Tóth, Albert; Tóth, Csaba Albert (szerk.) A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor 45 éve, Alföldkutatásért Alapítvány (2019) pp. 336-349.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2019

Botos Ágnes, Tóth Csaba Albert, Novák Tibor József: A talajművelés felhagyásának hatásai a talaj és a növényzet egyes tulajdonságaira a Boda-halom példáján, GYEPGAZDÁLKODÁSI KÖZLEMÉNYEK 17: (1) pp. 3-10.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2019

Márta László, Balogh Szabolcs, Botos Ágnes, Novák Tibor József: Top-and subsoil mixing due cultivation as degradation risk on chernozemic arable lands, In: Diána, Koponicsné Györke; Róbert, Barna (szerk.) Abstracts of the International Conference on Sustainable Economy and Agriculture, University of Kaposvár (2019) p. 56.
type of document:
language: English
2017

Botos Ágnes, Tóth Csaba Albert, Balla Dániel, Mester Tamás, Novák Tibor József: Művelésből kivont tiszántúli kunhalmok talajának változásai, In: Blanka V, Ladányi Zs (szerk.) Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017.05.25-2017.05.27. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézet., pp. 61-69
type of document: Conference paper/Előadás vagy poszter cikke
language: Hungarian
Full text 
2017

Balla Dániel, Makai Krisztina, Karancsi Gergő, Mester Tamás, Botos Ágnes, Zichar Marianna, Novák Tibor József: Talajszelvények modellezése és WRB szerinti értékelése egy alföldi mintaterületen, In: Balázs, B (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII. = Theory meets practice in GIS, Debreceni Egyetemi Kiadó (2017) pp. 21-28.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
2017

Balla Dániel, Mester Tamás, Botos Ágnes, Zichar Marianna, Szabó György, Novák Tibor József: Kertként hasznosított területek kiterjedése és változásai Magyarországon felszínborítási adatok alapján, In: Blanka, V; Ladányi, Zs (szerk.) Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet (2017) pp. 47-52.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
2017

Botos Ágnes, Tóth Csaba Albert, Balla Dániel, Mester Tamás, Novák Tibor József: Művelésből kivont tiszántúli kunhalmok talajának változásai, In: Blanka, V; Ladányi, Zs (szerk.) Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században : a VII. Magyar Tájökológiai Konferencia tanulmányai, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet (2017) pp. 61-69.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
2017

Balla Dániel Zoltán, Rásó János, Botos Ágnes, Mester Tamás, Novák Tibor: Az ERTI Püspökladányi állomás talajainak taxonómiai helyzete WRB szerint, In: Kátai, János; Sándor, Zsolt; Szász, Gizella (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: "Okszerű talajhasználat - Talajvédelem", Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaság (2016) p. 25.
type of document:
language: Hungarian
2017

Mester Tamás, Sándor Gábor, Botos Ágnes, Balla Dániel Zoltán, Szabó György, Novák Tibor: Az antropogén hatások mértékének és jelentőségének értékelése WRB irányelvek alapján tiszántúli kertek talajaiban, In: Kátai, János; Sándor, Zsolt; Szász, Gizella (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: "Okszerű talajhasználat - Talajvédelem", Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaság (2016) p. 26.
type of document:
language: Hungarian
2017

Balla Dániel, Mester Tamás, Botos Ágnes, Novák Tibor József, Zichar Marianna, Rásó János, Karika Anita: Possibilities of spatial data visualization with web technologies for cognitive interpretation, In: Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE (szerk.) 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (2017) pp. 17-20.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
number of independent citations: 12
language: English
URL 
2017

Mester Tamás, Balla Dániel, Botos Ágnes, Szabó György, Sándor Gábor, Novák Tibor József: Az antropogén hatások mértékének és jelentőségének értékelése WRB irányelvek alapján tiszántúli kertek talajaiban, TALAJVÉDELEM pp. 179-187.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2017

Novák Tibor József, Balla Dániel, Rásó János, Botos Ágnes, Mester Tamás: A NAIK ERTI Püspökladányi Állomás talajainak taxonómiai helyzete WRB 2015 szerint, TALAJVÉDELEM pp. 189-197.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2017

Botos Ágnes, Mester Tamás, Balla Dániel, Novák Tibor József: Erdőtelepítések hatása talajok egyes tulajdonságaira, In: Nagy, Zita Barbara (szerk.) LIX. Georgikon Napok. A múlt mérföldkövei és a jövő kihívásai: 220 éves a Georgikon. Kivonatkötet, Pannon Egyetem Georgikon Kar (2017) pp. 62-62.
type of document:
language: Hungarian
2017

Mester Tamás, Balla Dániel, Botos Ágnes, Karancsi Gergő, Szabó György: Egy lakossági szennyvízaknából kiáramló szennyvíz talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata, In: Nagy, Zita Barbara (szerk.) LIX. Georgikon Napok. A múlt mérföldkövei és a jövő kihívásai: 220 éves a Georgikon. Kivonatkötet, Pannon Egyetem Georgikon Kar (2017) pp. 122-122.
type of document:
language: Hungarian
2017

Mester Tamás, Balla Dániel, Botos Ágnes, Karancsi Gergő, Szabó György: Lakossági szennyvízaknákból kiáramló szennyvíz talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata, In: Nagy, Z B (szerk.) LIX. Georgikon Napok. A múlt mérföldkövei és a jövő kihívásai: 220 éves a Georgikon, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (2017) pp. 343-349.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
2017

Botos Ágnes, Mester Tamás, Balla Dániel, Novák Tibor József: Erdőtelepítések hatása talajok egyes tulajdonságaira, In: Nagy, Z B (szerk.) LIX. Georgikon Napok. A múlt mérföldkövei és a jövő kihívásai: 220 éves a Georgikon, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (2017) pp. 65-71.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
2017

Balla Dániel, Mester Tamás, Márta László, Molnár Dávid, Barkóczi Norbert, Zichar Marianna, Botos Ágnes, Novák Tibor József: Effects of land use changes on soil properties based on reambulated soil profiles, ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT 9: (1) pp. 70-81.
type of document: Journal paper/Article
language: English
URL 
2016

Tóth Csaba Albert, Botos Ágnes, Novák Tibor József: A halmok tájvédelmének időszerű kérdései, In: Pajtókné Tari I, Tóth A (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016: Absztraktkötet : VIII. Magyar Földrajzi Konferencia : XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája : Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia. Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2016.08.25-2016.08.27. Budapest: Magyar Földrajzi Társaság, pp. 89-90
type of document: Journal paper/Conference paper
language: Hungarian
2016

Botos Ágnes, Fehér Sándor, Babai Dániel, Novák Tibor József: A szántóföldi művelésből kivont Boda-halom talajtani és növényzeti változásainak vizsgálata, In: Füleky György (szerk.) A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájgazdálkodás, tájtermelés; hungarikumok és helyi értékek a mezőgazdaság területén - történeti áttekintés.Konferencia helye, ideje: Gyöngyös, Magyarország, 2016.06.30-2016.07.02. Gödöllő: Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, pp. 87-92
type of document: Journal paper/Conference paper
language: Hungarian
2016

Tóth Csaba Albert, Botos Ágnes, Novák Tibor József: A halmok tájvédelmének időszerű kérdései, In: Pajtókné, Tari I; Tóth, A (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016, Magyar Földrajzi Társaság (2016) pp. 89-90.
type of document:
language: Hungarian
2016

Botos Ágnes, Fehér Sándor, Babai Dániel, Novák Tibor József: A szántóföldi művelésből kivont Boda-halom talajtani és növényzeti változásainak vizsgálata, In: Füleky, György (szerk.) A táj változásai a Kárpát-medencében: Tájgazdálkodás, tájtermelés; hungarikumok és helyi értékek a mezőgazdaság területén, történeti áttekintés : XI. tájtörténeti konferencia kiadványa, Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány (2016) pp. 87-92.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Hungarian
2015

Botos Ágnes, Boda Péter, Márta László, Novák Tibor József: Történeti talajművelés talajra gyakorolt hatásainak vizsgálata középhegységi cseres-kocsánytalan tölgyes erdő talajában, ECONOMICA (SZOLNOK) 8: (2) pp. 225-230.
type of document: Journal paper/Article
language: Angol és magyar
2015

Botos Ágnes, Boda Péter, Márta László, Novák Tibor: Történeti talajművelés talajra gyakorolt hatásainak vizsgálata középhegységi cseres-kocsánytalan tölgyes erdő talajában/, ECONOMICA (SZOLNOK) 4: (2) pp. 241-246.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
URL 
2015

Botos Ágnes; Ökrös Vivien, Tóth Csaba: Soil aggregate stability, organic carbon and plant available nutrient contents (N,P) in soils of prehistoric mounds after abandonment of cultivation, Landscape & Environment 9 (1), pp. 42-50
type of document: Journal paper/Article
language: English
Full text 
2015

Botos Ágnes; Boda Péter; Márta László; Novák Tibor József: Történeti talajművelés talajra gyakorolt hatásainak vizsgálata középhegységi cseres-kocsánytalan tölgyes erdő talajában, ECONOMICA 2015. 4/2., pp. 241-246
type of document: Conference paper/Előadás vagy poszter cikke
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:22 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
24
number of scientific publications:
24
monographs and professional books:
0
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
3
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
3
number of independent citations to scientific publications and creative works:
27
Research
research area Landscape change, Prehistoric mounds, Post-agricultural soil transformation, Nature reconstruction
research field in which current research is conducted earth sciences

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )