Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2020. IX. 02.
Personal data
Zsuzsanna Peres
name Zsuzsanna Peres
name of institution
doctoral school
NKE Doctoral School of Public Administration Sciences (Supervisor)
accreditation statement submitted to: National University of Public Service, Budapest
Contact details
E-mail address Peres.Zsuzsannauni-nke.hu
phone number +36 1 432-9000/20176
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2009
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree University of Pécs
Employment
2014 - National University of Public Service, Budapest
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now
number of students who fulfilled course requirements
students who obtained their degrees:
Márton Kálnoki-Gyöngyössy PhD 2019  DSPAS

present PhD students:
(50%) János Balla (PhD) (2025/08)  DSPAS
(50%) Milán Töreki (PhD) (2023/08)  DSPAS
Zhansulu Muratova (PhD) (2022/08)  DSPAS
  Thesis topic proposals
Research
research area Spanish constitutional and legal history
research field in which current research is conducted law
Publications
2018

Peres Zsuzsanna: A relational contract elmélet és a házassági szerződések, In: Szerk.: Auer Ádám, Szerk.: Berke Gyula, Szerk.: György István, Szerk.: Hazafi Zoltán Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére - Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2018. pp. 733-747. (Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae; LXV.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Peres Zsuzsanna: Majetko-právne pozadie zápasu o získanie hradu Devín v prvej polovici 17. storocía, In: Szerk.: Diana Duchoňová, Szerk.: Anna Fundárková Hrady á Hradné Panstvá na Slovensku: Dejiny, majitelia, prostredie. Bratislava: Historický ústav SAV; Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied (VEDA), 2017. pp. 51-66.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Slovakian
2017

Peres Zsuzsanna: Franziska Khuen von Belasy, egy nádor "asszonya", In: Szerk.: Kis Norbert, Szerk.: Peres Zsuzsanna Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor oktatói pályafutásának 50. jubileumára: Studia sollemnia scientiarum politico-cameralium. Budapest: Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., 2017. pp. 315-323.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Peres Zsuzsanna: Adományozás Werbőczy Hármaskönyve és a praxis alapján a 17. századi Magyarországon. Avagy hogyan jutottak a Pálffyak Dévény várának birtokába?, In: Szerk.: Balogh Elemér, Szerk.: Homoki-Nagy Mária Tripartitum trium professorum = Három szegedi jogtörténész = Drei Szegediner Rechtshistoriker: Tudományos emlékülés Bónis György születésének 100., Both Ödön születésének 90. és Iványi Béla halálának 50. évfordulóján. Szeged: Iurisperitus Bt., 2017. pp. 59-74. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára)
58
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2016

Peres Zsuzsanna: A "gyűrűváltás" a magyar nemesség körében a XVI-XVIII. századi Magyarországon, In: Szerk.: Béli Gábor, Szerk.: Korsósné Delacasse Krisztina, Szerk.: Herger Csabáné UT JURIS ORDO EXIGIT: Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére. Pécs: IDResearch Kft.; Publikon, 2016. pp. 229-236.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
number of independent citations: 2
language: Hungarian
2015

Peres Zsuzsanna: Az osztrák császári udvarban szolgáló magyar udvarhölgyek házassági szerződései, JOGTÖRTÉNETI SZEMLE [15]: (3-4.) pp. 42-48.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 1
language: Hungarian
Full text 
2015

Peres Zsuzsanna: Szerződési szabadság a 16-18. századi magyar nemesi házassági vagyonjogban, In: Szerk.: Lajkó Dóra, Szerk.: Varga Norbert Alapelvek és alapjogok. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2015. pp. 397-404. (Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák; 5.)
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
number of independent citations: 1
language: Hungarian
2014

Peres Zsuzsanna: Die rechtlichen Grundlagen und ihre Auswirkungen auf den Alltag. Die Gesetzesartikel Nr. 63 von 1912 und Nr. 50 von 1914, In: Szerk.: Rudolf Kropf Der erste Weltkrieg an der "Heimatfront": Tagungsband der 33. Schlaininger Gespräche. Eisenstadt: Landesmuseum Burgenland, 2014. pp. 85-95. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland; 148.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 1
language: German
2014

Peres Zsuzsanna : A családi hitbizományok megjelenése Magyarországon, Pécs: Publikon Kiadó, 284 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 11
language: Hungarian
2013

Peres Zsuzsanna: "Isten megálgyon édes atyámfia", In: Szerk.: Máthé Gábor, Szerk.: Révész T. Mihály, Szerk.: Gosztonyi Gergely Jogtörténeti Parerga: Ünnepi Tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. pp. 294-300.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 3
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:20 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
72
number of scientific publications:
70
monographs and professional books:
1
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
36 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
163

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )