Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2020. II. 03.
Personal data
name Barnabás Kiss
name of institution
doctoral school
SzTE Graduate School of Law and State Sciences (Supervisor)
accreditation statement submitted to: University of Szeged
Contact details
E-mail address barnusjuris.u-szeged.hu
phone number +36 62 544-487
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2003
discipline to which degree belongs law
institution granting the degree University of Szeged
Employment
1983 - University of Szeged
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now
number of students who fulfilled course requirements
students who obtained their degrees:
present PhD students:
Dávid Márki (PhD) (2020/08)  ÁDI-SzTE
  Thesis topic proposals
Research
research area constitutinal law
research field in which current research is conducted law
Publications
2018

Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozhatósága különleges jogrendben, különös tekintettel a (büntető-) igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedésekre, In: Szerk.: Homoki-Nagy Mária, Szerk.: Karsai Krisztina, Szerk.: Fantoly Zsanett, Szerk.: Juhász Zsuzsanna, Szerk.: Szomora Zsolt, Szerk.: Gál Andor Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. pp. 555-565. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; Tom. 81.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Kiss Barnabás: Az ember és a környezet kapcsolata alkotmányi szabályozásának egyes kérdései, In: Szerk.: Gellén Klára Honori et virtuti: Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára. Szeged: Iurisperitus Bt., 2017. pp. 250-258. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára; 64.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2017

Kiss Barnabás: Az oktatással kapcsolatos jogok, szabadságok és kötelességek alkotmányi szabályozásának fontosabb elemei, In: Szerk.: Görög Márta, Szerk.: Hegedűs Andrea Lege duce, comite familia: Ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára. Szeged: Iurisperitus Bt., 2017. pp. 282-292. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára; 68.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2016

Kiss Barnabás: Az Alaptörvény alapjogi rendelkezéseinek néhány új eleme, In: Szerk.: Balogh Elemér Számadás az Alaptörvényről: Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatóinak tollából. Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2016. pp. 97-103.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2016

Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozhatóságának egyes kérdései különleges jogrend idején, In: Szerk.: Gellén Klára, Szerk.: Görög Márta Lege et Fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára. Szeged: Iurisperitus Bt., 2016. pp. 330-335. (Pólay Elemér Alapítvány könyvtára; 65.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2013

Kiss Barnabás: Some Remarks on the Provisions of the New Fundamental Law of Hungary Regarding Fundamental Rights, In: Szerk.: Ranko Keča Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Újvidék: Újvidéki Jogtudományi Kar, Kiadói Központ, 2013. pp. 513-523.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: English
2010

Kiss Barnabás: On the Constitutions of the EU Member States, CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW 11: (39) pp. 130-158.
type of document: Journal paper/Article
language: English
Full text 
2009

Kiss Barnabás: Az egyenjogúság és a diszkrimináció tilalmának alkotmányjogi szabályozása az Európai Unió tagállamaiban, In: Szerk.: Bobvos Pál Reformator iuris cooperandi: tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2009. pp. 607-620. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 28.)
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
2008

Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozása és a közérdek, In: Szerk.: Szamel Katalin Közérdek és közigazgatás. Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, 2008. pp. 169-182.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 5
language: Hungarian
2006

Kiss Barnabás : A jog egyenlősége - egyenlőség joga, Szeged: SZEK JGYF Kiadó, 298 p.
type of document: Book/Monography
number of independent citations: 19
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:24 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
88
number of scientific publications:
96
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
37 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
79

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )