Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2023. III. 31.
Personal data
János N. Fodor
name János N. Fodor
name of institution
doctoral school
ELTE Doctoral School of Linguistics (Supervisor)
the share of work in the different doctoral schools. ELTE Doctoral School of Linguistics 100%
accreditation statement submitted to: Eötvös Loránd University, Budapest
Contact details
E-mail address nfodorjgmail.com
phone number +36 1 485-5200/5150
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 2009
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree Eötvös Loránd Tudományegyetem (to be translated)
scientific degree, title Habilitation
year degree was obtained 2023
discipline to which degree belongs linguistics
institution granting the degree Eötvös Loránd University
Employment
2001 - Eötvös Loránd University, Budapest
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 1
number of students who fulfilled course requirements 0.5
students who obtained their degrees:
(50%) Fruzsina Krizsai PhD 2021  DSL

present PhD students:
(50%) Kitti Hauber (PhD) (2024/08)  DSL
  Thesis topic proposals
Research
research area historical linguistics, dialectology, onomatology
research field in which current research is conducted linguistics
Publications
2022

N. Fodor János, Hauber Kitti: Tracing the Impact of Folk Etymology on Hungarian Surnames, ACTA ONOMASTICA 63: (2) pp. 397-409.
type of document: Journal paper/Article
language: English
2021

N. Fodor János: Keleti szlávokra utaló etnonimák a Kárpát-medence történeti családnévanyagában, In: Sebestyén, Zsolt; Minya, Károly (szerk.) Emlékkönyv Mizser Lajos tiszteletére, Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (2021) pp. 67-84.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
Full text 
2020

N. Fodor János: A történeti személynévszótárak, In: Farkas, Tamás; Slíz, Mariann (szerk.) Tulajdonnevek és szótárak, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT) (2020) pp. 145-164.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 2
language: Hungarian
URL 
2018

N. Fodor János: Szempontok és módszerek a személynév és etnikum összefüggésének vizsgálatához, NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (40) pp. 29-52.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 7
language: Hungarian
URL 
2018

N. Fodor János: Personal Names and Ethnicity, ONOMASTICA URALICA 13: pp. 55-64.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 4
language: English
URL 
2015

N Fodor János: Language contact effects in historical Hungarian and Romanian personal names, In: Felecan, Oliviu (szerk.) Name and naming: Conventional / unconventional in onomastics, Editura Mega; Editura Argonaut (2015) pp. 163-173.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
number of independent citations: 8
language: English
2015

N Fodor János: Történeti személynévkutatás, In: Farkas, Tamás; Slíz, Mariann (szerk.) Magyar névkutatás a 21. század elején, Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT); ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (2015) pp. 115-144.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
number of independent citations: 13
language: Hungarian
URL 
2014

N Fodor János: A történeti személynévföldrajz mint a nyelvföldrajz egyik kutatási területe 1., NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 36: pp. 23-41.
type of document: Journal paper/Review paper
number of independent citations: 21
language: Hungarian
URL 
2011

N Fodor János, F Láncz Éva: A Történeti magyar családnévatlasz előmunkálatairól., NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 33: pp. 175-190.
type of document: Journal paper/Article
number of independent citations: 27
language: Hungarian
URL 
2010

N Fodor János: A Felső-Tisza-vidék késő középkori személyneveinek szótára, 1401-1526, ELTE BTK
type of document: Book/Handbook
number of independent citations: 41
language: Hungarian
URL 
Number of independent citations to these publications:123 
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
94
number of scientific publications:
77
monographs and professional books:
5
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
22 
scientific publications published abroad that meet the accreditation criteria:
12
publications not in Hungarian, published in Hungary, meeting the accreditation criteria:
2
number of independent citations to scientific publications and creative works:
697
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
Deák Ferenc Ösztöndíj (OM) (2007-2008), Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA) (2011-2014), Kiss Lajos-díj (DE) (2012), Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA) (2015-2018), NKFIH (OTKA) PD 116414. sz. pályázat témavezetője (2015-2019), Szabó T. Attila-különdíj (2019), Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Elismerő oklevele (MTA) (2019) (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )