Login
 Forum
 
 
Personal data sheet
 Print preview
personal data approved: 2019. III. 26.
Personal data
name Gusztáv Bölcskei
name of institution
doctoral school
DRHE Doctoral School of Reformed Theology (Supervisor)
accreditation statement submitted to: Debrecen University of Reformed Theology
Contact details
E-mail address bolcskeigdrhe.hu
phone number +36 52 518-584
own web page
Academic title
scientific degree, title Ph.D.
year degree was obtained 1997
discipline to which degree belongs theology
institution granting the degree Reformed Theological Academy of Budapest
Employment
1979 - Debrecen University of Reformed Theology
university professor or researcher
Thesis topic supervisor
number of doctoral students supervised until now 1
number of students who fulfilled course requirements 1
students who obtained their degrees:
Sándor Gaál PhD 2005  DSRT

completed course requirement, without degree or degree granting in process:
Gábor Nagy (PhD) 2009/08  DSRT
present PhD students:
Krisztián Lovász (PhD) (2022/08)  DSRT
  Thesis topic proposals
Research
research area Protestant social ethics system Church and society relations in Europe and the Hungarian society. Secularism, modernity , postmodern Reformed confessionalism and identity
research field in which current research is conducted theology
Publications
2017

Bölcskei Gusztáv: A magyar református teológiai gondolkodás vázlatos története, ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 68: (10) pp. 54-61.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2017

Bölcskei Gusztáv: A teológia mint ancilla ideologiae, DEBRECENI SZEMLE XXV.évf.: (1) pp. 50-61.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
Full text 
2016

Bölcskei Gusztáv: Óvás a zavarkeltőktől, IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA (4) pp. 561-565.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
2015

Gustav Bölcskei: Hymnische Worte für die Alltage Predigt über Philipper 2, 10-11, In: Michael, Beintker (szerk.) Uns zu dem Leben führen. Hoffnung predigen, Neukirchener Verlag (2015) pp. 109-112.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
2015

Bölcskei Gusztáv: A szeretett ellenség, IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA (4) pp. 532-536.
type of document: Journal paper/Article
language: Hungarian
1999

Bölcskei Gusztáv: A legújabb kori egyháztörténetünk áttekintése (1948–1990), In: Barcza, József; Dienes, Dénes (szerk.) A Magyarországi Református Egyház története 1918-1990, Sárospataki Református Teológiai Akadémia (1999) pp. 155-172.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
1996

Bölcskei Gusztáv: Arthur Rich szociáletikai kritériológiája és a XX. század második felének magyar református szociáletikai felismerései, In: Barcza, József; ifj, Fekete Károly (szerk.) „Krisztusért járva követségben...", Debreceni Református Theologiai Akadémia (1996) pp. 177-188.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
1994

Bölcskei Gusztáv: Comenius teológiája, In: Csorba, Csaba; Földy, Ferenc; Ködöböcz, József (szerk.) Comenius és a magyar művelődés, Magyar Comenius Társaság (1994) pp. 46-50.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: Hungarian
1991

Bölcskei Gusztáv: Aufklärung und Säkularisation als Herausforderung für die Kirchen in Ungarn, In: Aleksandr, Menʹ; Karl, Christian Felmy (szerk.) Kirchen im Kontext unterschiedlicher Kulturen, Vandenhoeck und Ruprecht (1991) pp. 123-131.
type of document: Part of book/Szaktanulmány (to be translated)
language: German
1988

Bölcskei Gusztáv: A kezdetektől a váradi iskola beolvadásáig, In: Bajkó, Mátyás; Barcza, Józsefné; Bölcskei, Gusztáv; Csohány, János; Czeglédy, Sándor; Dankó, Imre; Fekete, Csaba; Gaál, Botond; Győri, L János; Kocsis, Elemér; Kormos, László; Makkai, László; G, Szabó Botond; Szabó, László Ambrus; Takács, Béla; Tóth, Béla; Barcza, József (szerk.) A Debreceni Református Kollégium története, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya (1988) pp. 9-42.
type of document: Part of book/Könyvfejezet (to be translated)
language: Hungarian
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
49
number of scientific publications:
48
monographs and professional books:
3
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
1 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
1
further relevant information regarding accreditation (in Hungarian)
A Doktorok Kollégiuma Szociáletikai Szekciójának elnöke (1995-től) Rendes tagja az Európai Etikusok Nemzetközi Kutatótársaságának, a Societas Ethica-nak (1986 óta), majd elnökségi tagja (1991 óta) A Tiszántúli Református Egyházkerület Teológiai Bizottságának elnöke (1990–1996) A Református Világszövetség Európai Tanácsa elnöke (2006-2011) (to be translated)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )