Login
 Forum
 
 
Hallgatói adatlap
 Print preview
Contact details
E-mail address Thanhpv.hutgmail.com
Supervision
thesis supervisor Szilárd Podruzsik
one supervisor or with co-supervisor individual
degree PhD
starting of doctoral studies 2016
date of final certificate (year,month) 2020/08
Publications
2017

Phan Van Thanh, Szilárd Podruzsik: Corporate social responsibility in Vietnamese SMEs, In: Szerk.: Szendrő Katalin, Szerk.: Horváthné Kovács Bernadett, Szerk.: Barna Róbert Proceedings of the 6th International Conference of Economic Sciences. Kaposvár: Kaposvár University, 2017. pp. 381-390.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: English
2017

Nguyen Huu Phuoc Dai, Phan Van Thanh: The Role of E-Learning in Sustainable Business: A Case Study in Vietnamese SMEs, REV OF SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVES 2: (2) pp. 99-105.
type of document: Journal paper/Article
language: English
DOI 
2016

Phan Văn Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương: Tầng lớp trung lưu tại Việt Nam: Quy mô và hành vi tiêu dùng, TAP CHI KHOA HOCVA CONG NGHE / JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 19: pp. 58-69.
type of document: Journal paper/Article
language: Vietnamese
URL 
2015

Phan Văn Thanh, Lê Thị Hiền: Quản lý rủi ro qua các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), In: Szerk.: [S n ] Proceedings of International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success - ICECH2015. Hanoi: Bach Khoa Publishing House, 2015. pp. 841-845.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Vietnamese
2013

Phan Van Thanh, Le Thi Hien: Hành vi lãnh đạo và quản lý nguồn nhân tài: Yếu tố then chốt trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, In: Szerk.: Dai Thang Nguyen International Conference Enterprise Challenges: Improving Sme's Competitiveness: Proceedings of ICECH2013 [KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ CÙNG DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA THỬ THÁCH–NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ(ICECH2013)]. Hanoi: Hanoi University of Science and Technology, 2013. pp. 169-173.
type of document: Part of book/Proceedings Paper
language: Vietnamese
URL 
Number of independent citations to these publications:
Scientometric data
list of publications and citations
number of scientific publications that meet accreditation criteria:
10
number of scientific publications:
17
monographs and professional books:
0
monographs/books in which chapters/sections were contributed:
 
number of independent citations to scientific publications and creative works:
0

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )