Doktori iskola adatlap
alapadatok
intézmény
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
a doktori iskola azonosítója 133 
doktori iskola neve Hittudományi Doktori Iskola
város Debrecen
vezetője Fazakas Sándor
adminisztrációjának koordinátora Kustár Zoltánné referens
Szilágyiné Asztalos Éva oktatásszervező, szakreferens
tudományterületi besorolása hittudomány
tudományága hittudományok
kutatási területe
a kiadott fokozat típusa PhD
a képzés az intézmény mely mesterszakára épül
teológia (osztatlan)
[református] pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
létesítésének éve 
2000
képzés kezdetének éve 
2001
MAB minősítés
határozat száma
kelte
érvényessége
megfelel
2019/7/VIII/19/2/
2019. VII. 19.
2024. VII. 19.
statisztikák
oktató (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket) 28
témakiíró (ebben az iskolában) 10
témavezető 15
törzstag 7
törzstag emeritus 0
Egyetemi Habilitációs Bizottság 9
Egyetemi Doktori Tanács 9
az iskolában 
 
jelenlegi aktív hallgató
18
jelenlegi passzív hallgató
4
volt hallgató folyamatban lévő doktori cselekménnyel
19
az összes eddig felvett hallgató
154
ebből abszolutóriumot szerzett
85
ebből sikeresen fokozatot szerzett
45
a doktori iskolában eddigi megítélt összes fokozatok száma
61
az intézmény által a 2022. évre elnyert állami doktorandusz ösztöndíjak száma / doktori iskoláinak száma 4/1

aktuális témakiírások
témavezetők és hallgatók: Hittudományi Doktori Iskola
tervezett doktori védések az iskolában
tervezett és megtörtént doktori védések az iskolában
korábbi törzstagok

2016. szeptember 1. előtt indult képzés
működési szabályzat
képzési terv
minőségbiztosítási terv

2016. szeptember 1. után induló képzés
működési szabályzat
képzési terv
minőségbiztosítási terv

a doktori iskola saját honlapja
együttműködési megállapodás (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara)
együttműködési megállapodás (Theol. Uni. van de Gereformeerde Kerken in Nederla)
együttműködési megállapodás (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet)
együttműködési megállapodás (Debreceni Egyetem)
együttműködési megállapodás (Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár)