Doktori iskola adatlap
alapadatok
intézmény
Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK
a doktori iskola azonosítója 222 
doktori iskola neve Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
város Budapest
vezetője Jakab Éva
adminisztrációjának koordinátora Terjék Zoltánné
Dörgő Borbála
tudományterületi besorolása társadalomtudományok
tudományága állam- és jogtudományok
kutatási területe állam- és jogtudományok
a kiadott fokozat típusa PhD
a képzés az intézmény mely mesterszakára épül
jogász (osztatlan)
létesítésének éve 
2013
képzés kezdetének éve 
2014
MAB minősítés
határozat száma
kelte
érvényessége
megfelel
2019/7/VIII/33/2/
2019. VII. 19.
2024. VII. 19.
statisztikák
oktató (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket) 38
témakiíró (ebben az iskolában) 36
témavezető 25
törzstag 16
törzstag emeritus 2
(tudományági) Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 9
Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács 12
az iskolában 
 
jelenlegi aktív hallgató
51
jelenlegi passzív hallgató
0
volt hallgató folyamatban lévő doktori cselekménnyel
5
az összes eddig felvett hallgató
113
ebből abszolutóriumot szerzett
21
ebből sikeresen fokozatot szerzett
4
a doktori iskolában eddigi megítélt összes fokozatok száma
11
az intézmény által a 2014. évre elnyert állami doktorandusz ösztöndíjak száma / doktori iskoláinak száma 10/5

aktuális témakiírások
témavezetők és hallgatók: Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
tervezett doktori védések az iskolában
tervezett és megtörtént doktori védések az iskolában
korábbi törzstagok

2016. szeptember 1. előtt indult képzés
működési szabályzat
képzési terv
minőségbiztosítási terv

2016. szeptember 1. után induló képzés
működési szabályzat
képzési terv
minőségbiztosítási terv

a doktori iskola saját honlapja