Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola törzstag emeritusai
(TT = Törzstag, ETT = Emeritusz tözstag, TV = Témavezető, TK = Témakiíró)

Bruhács János Bruhács János (ETT)

Szabó Imre Szabó Imre (ETT)

Szalma József Szalma József (ETT)