Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Alizadeh HussainLosonczy Hajna2007-11-21 14:00:00„Haemostatic Issues in Cancer Development and Progression: ”The Role of Coagulation and Haemostatic Factors in cancer Development and Metastasis”2008-02-12
Andreidesz KittiKovács Krisztina2022-05-23 11:00:00„Different in vitro experimental approaches to treat breast cancer: from combination treatment of olaparib, oxaliplatin and PI3K inhibitor to targeting the mitochondria with a novel Mito-CP derivative HO-5114”2022-07-12
Antus Csenge PetraVeres Balázs2016-03-18 09:00:00„Rezveratrol analógok antiinflammatorikus és antiproliferációs hatásának vizsgálata”2016-05-10
Avar Péter ÁgostonPirger ZsoltMárk László2016-06-30 10:00:00„Mass spectrometric analysis of steroid hormones and other apolar molecules”2016-10-04
Balásné Szántó IldikóGallyas FerencOlasz Lajos2011-09-20 14:00:00„Nagy átbocsátóképességű diagnosztikai módszer szájüregi daganatok korai felismerésére”2011-11-29
Balikó László TamásMelegh Béla2009-07-03 11:00:00„Poliglutamin extenzióval járó trinukleotid ismétlődési betegségek sajátosságainak vizsgálata hazai és nemzetközi beteganyagon”2009-10-06
Balogh AndrásPap Marianna2014-12-10 14:00:00„Analysis of endoplasmic reticulum stress in rat cell models”2015-03-24
Balogh Bálintifj. Sétáló György2023-11-22 16:30:00„Az urokortin jelátviteli útjának és biológiai hatásának vizsgálata humán daganatos sejtvonalakban”2024-02-20
Bánfai ZsoltMelegh Béla2022-02-25 10:00:00Unfolding the Effects of Migration to the Ancestry of Romani People Based on Genome-Wide Marker Data2022-05-10
Barkó SzilviaNyitrai Miklós2012-05-30 14:00:00"A DAAM formin hatása az aktin dinamikájára"2012-06-19
Bátor JuditSzeberényi József2013-12-11 14:00:00„A Ras fehérje PC12 sejtek nitrogén-monoxid indukálta differenciációjában és apoptózisában”2014-04-01
Bedekovics TiborSümegi Balázs2007-11-28 14:00:00„Mitokondriális lokalizációjú fehérjék funkcionális vizsgálata Saccharomyces cerevisiae-ben”2008-02-12
Bellyei SzabolcsSümegi Balázs2005-04-28 15:00:00Functional analysis of PP17b and PP20 soluble placental proteins2005-06-21
Bellyeiné Pozsgai ÉvaSümegi Balázs2011-11-04 13:30:00„New diagnostic and therapeutical possibilities in the treatment of glioblastoma multiforme”2011-11-29
Berenténé Bene JuditMelegh Béla2008-10-31 14:00:00„Karnitinészter profil és genotípus vizsgálatok karnitinhiányos állapotokban”2009-01-27
Berta Gergelyifj. Sétáló György2014-09-15 10:44:00„Kémiailag előidézett TrkA-expresszió változás hatásai PC12 sejtekben”2014-10-14
Bock-Marquette IldikóMelegh Béla2009-10-06 11:00:00„Role of Thymosin β-4 During Cardiac Development and Myocardial Cell Survival”2010-02-09
Bódis EmőkeNyitrai Miklós2005-04-08 11:00:00Izomfehérjék vizsgálata lumineszcencia spektroszkópia alkalmazásával2005-05-10
Bogdándi VirágNagy Péter2019-10-03 11:00:00„Cisztein származékok poliszulfidációjának biológiailag releváns mechanizmusai”2019-12-03
Boglári GáborSzeberényi József2002-05-23 14:00:00Fehérjekináz aktiváció és transzlokáció jelentősége PC12 sejtek neuronális differenciációjában2002-06-19
Bognár BalázsKálai Tamás2010-03-11 14:00:00„Nitroxidokhoz és elővegyületeikhez kapcsolt heterociklusok szintézise: új, bioaktív és szenzor vegyületek előállítása”2010-05-25
Bognár EszterGallyas Ferenc2013-10-10 12:00:00„The critical role of MAP-kinases and PI3K-Akt signaling pathways in inflammation and oxidative stress”2013-12-03
Bognár ZitaSümegi Balázs2007-04-13 13:30:00Development of the prototype of SOD mimetic mPT inhibitors2007-06-20
Bóna ÁgnesMárk László2015-02-20 13:00:00„Molecular diagnosis of paleopathological human remains by using mass spectromerty”2015-03-24
Boronkai ÁrpádSümegi Balázs2006-09-15 14:00:00Possible pathological role of galectin-13 and alkaline phosphatase in syncytiotrophoblast2006-11-28
Bűcs GáborLőrinczy DénesWiegand Norbert2020-09-29 13:00:00„Az anterior csípőízületi feltárás és az ízületi tok klinikai és kísérletes vizsgálata”2020-12-01
Bugyi BeátaNyitrai Miklós2006-09-15 14:00:00A forminok hatása az aktin filamentumok polimerizációs tulajdonságaira és dinamikai jellemzőire2006-11-28
Büki GergelyBene Judit2023-06-07 13:30:00„Investigation of copy number variations in the development of rare Mendelian diseases”2023-07-11
Cseh Anna MáriaSümegi BalázsFábián Zsolt2020-05-11 14:00:00„A farmakológiai PARP gátlás nukleáris és extranukleáris hatásainak in vitro vizsgálata különböző tumorsejtes modellekben, különös tekintettel a mitokondriális struktúra és funkció változásaira” című2020-06-09
Csete BélaSümegi BalázsBattyáni Zita2009-01-30 13:00:00„Poli(ADP-ribóz) polimeráz (PARP) szerepe a bőr ultraibolya (UV) fény indukálta károsodásában”2009-03-24
Csöngei Veronika EszterMelegh Béla2014-07-07 11:00:00„Crohn-betegségre hajlamosító polimorfizmusok közti statisztikai interakció vizsgálata a magyar betegpopulációban”2014-10-14
Czakó MártaKosztolányi György2006-05-25 14:00:00DNS hibridizációs módszerek alkalmazása a klinikai cytogenetikában2006-09-27
Czéh ÁrpádLustyik György2014-07-11 14:00:00„Multiplexed Solid Phase Immunoassay Platform for Poly-Mycotoxing: Beyond 20th Century Applications”2014-10-14
Dandé Árpád LeventeLőrinczy DénesWiegand Norbert2020-03-26 14:00:00„Szeptikus arthritis DSC-vel történő diagnosztizálási lehetősége humán synoviális minták vizsgálatával”2020-06-09
Dávid MariannaLosonczy Hajna2001-06-01 11:00:00Rizikó tényezők a vénás thromboemboliás megbetegedések alakulásában (különös tekintettel a fibrinolitikus rendszer szerepére, valamint a veleszületett protein C hiány véralvadási és genetikai diagnosz2001-10-09
Debreceni BalázsSümegi Balázs2004-11-12 13:00:00Mechanisms of Guanine Nucleotide Exchange of Rho GTP ases by Dbl Family Proteins2005-01-25
Duga BalázsMelegh Béla2015-12-17 14:00:00„A 4-es kromoszómán talált rekurrens és nem-rekurrens kópiaszám variációk összehasonlítása”2016-03-22
Fábián ZsoltSzeberényi József2006-09-01 14:30:00Newcastle betegség vírus – indukált sejtpusztulás in vitro vizsgálata daganatsejteken2006-11-28
Faragó BernadettMelegh Béla2011-11-03 13:00:00„Non-HLA hajlamosító gének és polimorfizmusaik vizsgálata magyar rheumatoid arthritis betegpopulációban”2011-11-29
Farkas Péter IstvánLőrinczy Dénes2017-09-04 12:00:00„Ciklofoszfamid monoterápia mellékhatásainak, következményeinek vizsgálata állatkísérletes modellen DSC segítségével”2017-10-03
Fathi KhaledPintér András2015-06-12 14:00:00„Congenital and acquired urethral and external genitalia pathologies and their surgical correction in children”2015-10-06
Fekete KatalinDecsi Tamás2012-05-02 14:00:00„Systematic reviews in the field of clinical nutrition”2012-06-19
Fekete ZsuzsannaKispál GyulaSipos Katalin2010-07-06 14:00:00„Két mitokondriális funkció vizsgálata Saccharomyces cerevisiae-ben”2010-10-05
Fónai FruzsinaVeres Balázs2021-11-16 14:00:00„A CYPD-hiány védő hatása endotoxémia által kiváltott akut tüdőkárosodásban”2022-02-01
Funke SimoneKosztolányi György2008-11-14 11:00:00„A csontrendszer fejlődését és struktúráját érintő megbetegedések genetikai vizsgálata újszülöttkorban”2009-01-27
Futó KingaVisegrády Balázs2014-07-11 11:30:00„Az IRSp53 fehérje szerepe a filopódium formálás folyamatában”2014-10-14
Grama LászlóKellermayer Miklós2004-03-03 14:00:00A titin óriás izomfehérje globális szerkezetének és rugalmasságának vizsgálata2004-05-04
Gyűrűs PéterMelegh Béla2002-07-05 11:00:00Neurális vagy neuromuszkuláris tünetekkel manifesztálódó genetikai eltérések vizsgálata magyar népességmintákban és az RPE65-gén mutációinak szerepe retina-disztrófiás betegekben2002-10-15
Hadarits FerencMelegh Béla2011-10-04 13:00:00„Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusai és a vér triglicerid szintje közötti kapcsolat átlag magyar népességben, metabolikus szindrómás és stroke-os betegekben”2011-11-29
Hadzsiev KingaMelegh Béla2011-05-16 13:00:00„Ritka betegségek speciális genotípus - fenotípus asszociációi”2011-10-04
Hocsák EnikőSümegi Balázs2010-11-29 13:30:00„Identification and characterization of novel regulators in mitochondria related cell death”2011-04-05
Horváth-Kupi TündeNyitrai Miklós2015-12-10 13:00:00„Az aktin kölcsönhatása forminnal: EPR és DSC vizsgálatok”2016-02-02
Horvatovich KatalinMelegh Béla2011-06-15 13:30:00„Lipid és glükóz metabolizmust befolyásoló polimorfizmusok vizsgálata elhízott gyermek populációs mintákban”2011-10-04
Huber TamásKellermayer MiklósGrama László2015-06-22 13:00:00„A szarkomerikus filamentum-rendszerek összeszerveződéséért felelős mechanizmusok vizsgálata”2015-10-06
ifj. Sétáló GyörgySzeberényi József2002-05-06 13:30:00Az extracelluláris szignál-regulált kináz ösztrogén általi aktivációja differenciálódó idegsejtekben2002-06-19
Jakobik ViktóriaDecsi Tamás2016-02-09 13:00:00„Táplálkozástudományi vizsgálatok csecsemő- és gyermekkorban”2016-03-22
Jakus PéterSándor Attila2010-04-22 13:00:00„Role of Brown and White Adipose Tissue in Cold – Induced Thermogenesis”2010-10-05
Járai TamásMárk LászlóLujber László2018-02-14 14:00:00„Fej-nyaki daganatok mikrokörnyezetének molekuláris vizsgálata”2018-03-13
Járomi LucaMelegh Béla2011-11-07 13:30:00„Triglicerid szintet befolyásoló polimorfizmusok szerepének vizsgálata ischemiás stroke kialakulásában”2011-11-29
Juhász ZsoltSümegi Balázs2008-06-03 14:00:00„Az urodinámia szerepe az incontinentia urinae miatt bél- vagy gyomor szegmentummal végzett húgyhólyag megnagyobbításon átesett gyermekekben”2008-10-14
Kálmán NikolettaVeres BalázsPesti Miklós2018-06-08 11:00:00„Gyulladás és oxidatív stressz hatása jelátviteli folyamatokra és membránrendszerek stabilitására”2018-10-09
Karádi Kristóf KálmánLukács András2021-05-05 12:00:00„AppA funkcionális dinamikájának vizsgálata fluoreszcencia és ultragyors spektroszkópiai eszközökkel”2021-06-01
Kardos RolandHild Gábor2014-05-27 13:00:00„Effect of actin-binding proteins on the structure and conformational dynamics of the actin monomer”2014-10-14
Karsai ÁrpádKellermayer Miklós2008-11-17 12:00:00„Amyloid béta-fibrillumok morfológiai és nanomechanikai vizsgálata atomerő - mikroszkóppal”2009-01-27
Kárteszi JuditKosztolányi György2006-05-31 14:00:00Fenotípus és genotípus elemzések Rett szindrómában2006-09-27
Kellermayer RichardMelegh Béla2005-02-24 13:00:00Intracelluláris calcium transzporterek vizsgálata élesztő (Saccharomyces cerevisiae) modellben2005-05-10
Kengyel András MiklósNyitrai MiklósSellers R. James2017-05-02 13:00:00„Foszforilációs és defoszforilációs szabályozási folyamatok vizsgálata konvencionális miozin II és nem-konvencionális miozin XVI motorfehérjék esetén”2017-06-06
Kisfali PéterMelegh Béla2011-12-15 11:00:00„Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe metabolikus szindróma kialakulásában”2012-02-07
Kiss KatalinPintér András2010-11-17 13:00:00„Balesetmegelőzés lehetőségei három gyakori gyermekbaleset elemzése alapján”2010-11-30
Kiss TamásSümegi Balázs2016-04-05 12:00:00„Új molekuláris mechanizmusok és gyógyszer célpontok a pulmonális hipertónia kezelésében”2016-06-07
Komlósi KatalinMelegh Béla2008-09-26 14:00:00"A karnitin transzporterek vizsgálata primér karnitinhiányban és multifaktoriális betegségekben"2009-01-27
Kovács DominikaRadnai Balazs2024-02-26 14:00:00„Az olaparib kísérletes colitisre és intesztinális epitél barrier integritásra kifejtett hatásának in vivo és in vitro vizsgálata”
Kovács GáborLosonczy Hajna2017-06-27 14:00:00„Prognosztikai faktorok vizsgálata krónikus lymphoid leukemiában”2017-10-03
Kovács Kálmán AndrásSümegi Balázs2002-06-17 15:00:00Hormonális mechanizmusok human uterus myoma pathogenezisében2002-10-15
Kovács KrisztinaSümegi Balázs2005-06-28 14:00:00Enhanced Akt activation by poly(ADP-ribose)polymerase inhibitor sin postischemic hearts2005-10-04
Lakatos AnitaSzeberényi József2003-06-02 14:00:00Regulation of cart mRNA expression2003-10-07
Lakner LillaMelegh Béla2010-02-16 14:00:00„Az 5Q31 kromoszóma locus IBD5 régiójának szerepe colitis ulcerosa és Crohn-betegség kialakulásában magyar populációs mintákban”2010-05-25
Lohner SzimonettaDecsi Tamás2014-09-23 14:00:00„Evidence-based research in pediatric mutrition focus on the supplementation of polyunsaturated fatty acids and prebiotics”2014-12-02
Lukács AndrásNyitrai Miklós2007-02-27 14:00:00Funkcionális fehérjedinamikai vizsgálatok fluoreszcencia és femtoszekundumos időfelbontású tranziens abszorpciós spektroszkópiai módszerekkel2007-05-03
Maász AnitaMelegh Béla2010-02-22 14:00:00„Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe ischémiás stroke kialakulásában”2010-05-25
Maász GáborMárk LászlóReglődi Dóra2015-03-24 12:00:00„A PACAP központi idegrendszeri hatásainak vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel”2015-06-02
Magyari LiliMelegh Béla2008-05-07 12:00:00Hajlamosító gének vizsgálata magyar morbus Crohnos és colitis ulcerosás betegpopulációban2008-10-14
Maróti Péter DezsőNyitrai MiklósLőrinczy Dénes2019-12-04 14:00:00„Orvosi eszközfejlesztésben használható polimerek anyagtechnológiai vizsgálata additív gyártástechnológiák esetén”2020-02-11
Mátyás PetraMelegh Béla2019-06-19 09:00:00„Halláskárosodásban részt vevő gének polimorfizmusai és mutációi roma és magyar populációkban”2019-10-15
Mester LászlóSümegi BalázsKovács Krisztina2010-12-23 12:00:00„Role of MAP kinases and PI-3-kinase/Akt pathway in the regulation of retinal degeneration”2011-04-05
Moezzi MehdiFerencz AndreaLőrinczy Dénes2021-04-15 10:00:00„Influence of oxidative injury and monitoring of blood plasma by Differential Scanning Calorimetry on patients with psoriasis”2021-06-01
Nagy ÁgnesMelegh Béla2017-06-21 14:00:00„Szerves anion transzporter fehérjék genetikai variábilitásának vizsgálata és farmakogenetikai jelentősége magyar és roma populációban”2017-10-03
Nagy AttilaKellermayer Miklós2006-05-30 14:00:00A titin PEVK domén aktinkötő és mechanikai tulajdonságai2006-09-27
Nagyné Kiss GyöngyiSümegi BalázsTigyi Gábor2013-02-08 14:00:00„Pharmacological and cellular characterization of GRI977143, a novel nonlipid LPA2 receptor agonist identified by virtual screening”2013-04-09
Nusser NóraSzeberényi József2004-12-15 14:00:00A RHOA fehérje szabályozása az NGF által indukált neuronális differenciációs jelátvitelben2005-03-29
Oberritter ZsoltPintér András2012-06-21 11:00:00„A vesicoureteralis junctio histopathológiai vizsgálata és a suburetericus injektáló kezelés hosszútávú vizsgálata vesicoureteralis refluxban”2012-10-09
Orbán JózsefLőrinczy Dénes2008-12-11 14:00:00„Izomszövet eredetű aktin izoformák termodinamikai és spektroszkópiai vizsgálata”2009-03-24
Pajor GáborMelegh Béla2012-07-12 13:00:00„Automatizált képalkotó-citometria alkalmazási lehetőségei húgyhólyagrák ürített vizeletből történő molekuláris citogenetikai vizsgálatánál”2012-10-09
Pap MariannaSzeberényi József2001-06-18 14:00:00Differenciációs és túlélési jelátvitel patkány pheochromocytoma sejtekben2001-10-09
Patczai BalázsLőrinczy DénesSebestyén Andor2021-01-15 13:00:00„Az időskori combnyaktörés műtéti szövődményeinek epidemiológiai és kísérletes vizsgálata”2021-04-06
Pirisi Katalin ErzsébetLukács András2023-06-12 11:00:00„Az OaPAC funkcionális dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópia segítségével”2023-07-11
Pribér János KrisztiánVeres Balázs2017-05-25 14:00:00„A CypD szabályozza a szepszist és a daganatos sejtek életképességét”2017-06-06
Radnai BalázsSümegi Balázs2010-06-24 14:00:00„Different mechanisms in the regulation of NF-kB and kinase cascades in inflammation”2010-10-05
Ramadan Fadi HatemBognár Zita2023-05-30 14:00:00„Crucial Role of Mitochondrial Mechanisms in the Antineoplastic Effects of Desethylamiodarone”2023-07-11
Sáfrány EnikőMelegh Béla2010-12-14 12:00:00„Interleukin-23 receptor gén polimorfizmusok vizsgálata autoimmun és immunmediált betegségekben”2011-04-05

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )