Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Law

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adrián FábiánLászló Kiss2006-05-29 11:00:00Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei2006-06-20
Adrienn AdamkóCsabáné Herger2021-10-12 15:30:00Az örökbefogadás a modern magyar családjogban 1861-től napjainkig2021-11-22
Adrienne KomanovicsErzsébet Szalayné Sándor2007-03-23 11:00:00Információszabadság az Európai Unióban2007-05-03
Ágnes BaloghMihály Tóth2006-04-12 12:00:00Az egészség védelme a büntetőjogban2006-05-09
Ágnes CzineMihály Tóth2011-06-21 13:00:00EMBERKERESKEDELEM, MINT A SZERVEZETT BŰNÖZÉS EGYIK MEGJELENÉSI FORMÁJA2012-06-19
Ágnes TöttősErzsébet Szalayné Sándor2014-05-16 15:00:00Az Európai Unió legális migrációs politikájának hangsúlyeltolódása különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra2014-10-14
Ágoston MohayErzsébet Szalayné Sándor2012-03-30 13:00:00AZ EURÓPAI PARLAMENT A BÍRÓSÁG ELŐTT. Az Európai Unió Bírósága gyakorlatának hatása az Európai Parlament intézményi pozíciójára2012-05-15
Alexandra ThanCsongor Herke2016-06-01 11:00:00Elektronikus mozgáskövető eszköz alkalmazása a büntető igazságszolgáltatás során Magyarországon és Európában2016-06-30
Alice DecastelloMiklós † Kengyel2008-09-29 11:00:00A közvetítői eljárás az egészségügyben2008-10-14
Amna HassanJózsef Benke2022-06-14 14:00:00Developing Pakistani Contract Law Regarding Gender Equality Issues The Lessons of Comparative Contract Law Questions of Anglo-Saxon and Continental European Legal Systems2022-07-12
András BencsikLászló Kiss2013-03-01 11:00:00A FOGYASZTÓI JOGOK TARTALMÁNAK ÉS ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK KÖZJOGI KERETEI MAGYARORSZÁGON2013-04-09
András BertaldóCsaba FenyvesiCsongor Herke2021-06-16 15:00:00Fiatalkorú terheltek a büntetőeljárásban2021-10-05
András JóriZsolt György Balogh2010-06-14 16:00:00Az adatvédelmi jog generációi és egy második generációs szabályozás részletes elemzése2010-06-22
András KecskésTibor Nochta2010-09-10 14:00:00A felelős társaságirányítás fejlődési tendenciái2010-10-05
András KondorosiIstván László Gál2019-06-11 11:00:00Egyes kiemelkedő jelentőségű gazdasági bűncselekmények dogmatikai és eljárásjogi megközelítésben2019-07-17
András MáziIstván Kajtár2009-09-17 15:00:00A kötelesrész megjelenése a magyar magánjog rendszerében – Tekintettel a nagy európai jogrendszerek megoldásaira2009-10-06
András SzabóZoltán András Nagy2022-06-02 15:00:00A resztoratív igazságszolgáltatás elterjedése Kelet-Európában2022-11-29
András TóthZsolt György Balogh2009-01-29 11:00:00Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai2009-03-24
Andrea SzabóErzsébet Szalayné Sándor2014-01-27 13:00:00A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS HATÁSA A RENDÉSZETI FELSŐOKTATÁSRA AZ EURÓPAI UNIÓBAN2014-02-11
Anna Viktória NeparáczkiLászló Kőhalmi2017-10-18 11:00:00A terrorizmus elleni fellépés eszközei a magyar és a német büntető anyagi jogban2017-11-21
Antal StrédaLászló Kiss2022-12-01 13:00:00A magyar szanálási szabályozás a hitelintézetek és befektetési vállalkozások európai uniós szanálási keretrendszerének tükrében
Árpád BudaháziCsaba Fenyvesi2013-04-05 12:00:00A MŰSZERES VALLOMÁSELLENŐRZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A POLIGRÁFOS VIZSGÁLATRA2013-06-04
Attila MoizsAntal Ádám2015-11-11 14:00:00A szövetkezeti hitelintézetek szerepe és jogi helyzete2015-11-25
Attila PánovicsErzsébet Szalayné Sándor2010-05-28 11:00:00Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában2010-06-22
Balázs Benjámin BudaiZsolt György Balogh2009-12-04 13:30:00E-közigazgatás. Axiomatikus megközelítésben2010-02-09
Balázs HohmannAdrián Fábián2021-11-05 14:00:00Az átláthatóság értelmezése és követelményrendszere a közigazgatási hatósági eljárások tükrében2022-02-01
Barbara Katalin Herke-FábosCsabáné Herger2022-06-10 11:00:00A megelőző pártfogás a jogágak metszéspontjában2022-07-12
Barna MiskolcziIstván László Gál2019-01-15 11:00:00Az európai büntetőjog alternatív értelmezése – büntetőjogi védelem az EU érdekeit sértő csalás ellen2019-02-19
Barnabás FerenczAndrás KecskésZsolt Bujtár2022-06-17 11:00:00A gazdasági társaságok célja a XXI. században – a jogi szabályozás lehetőségei a társadalmilag hasznos működés elősegítése érdekében2022-07-12
Barnabás HajasLászló Kiss2012-12-20 11:00:00A GYÜLEKEZÉSI JOG AKTUÁLIS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI2013-02-05
Barnabás NovákTímea DrinócziÁgota Fóris2019-01-04 11:00:00A terminológiai munkafolyamat a minőségi jogalkotásban Magyar-olasz összehasonlító vizsgálat az alkotmányjogi terminológia területén2019-02-19
Beatrix BorbásAdrián Fábián2012-06-08 11:30:00FEJEZETEK A BÍRÓSÁGI KÁRFELELŐSSÉG KÖRÉBŐL A MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS KÖVETELMÉNYÉRE2012-06-19
Beatrix PintérIstván László Gál2013-02-12 11:00:00A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM AZ ÚJ MAGYAR BÜNTETŐJOGBAN2013-04-09
Bence Kis KelemenÁgoston Csanád Mohay2021-12-10 11:00:00Célzott likvidálás a nemzetközi jogban különös tekintettel a fegyveres, pilóta nélküli repülőgépek alkalmazására2022-02-01
Bence MészárosCsaba Fenyvesi2011-10-14 11:00:00FEDETT NYOMOZÁS A BŰNÜLDÖZÉSBEN2011-11-29
Bold UrnaaAndrás KecskésZsolt Bujtár2022-04-13 14:00:00An Exploration into Liability of Corporate Groups: A Comparative Perspective2022-07-12
Borbála Gyöngyike JójártCsongor Herke2014-01-30 14:00:00A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KONTROLLJA ÉS JOGPOLITIKAI IRÁNYAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI BÍRÓ ELJÁRÁSÁRA NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN2014-02-11
Csaba CsányiIstván László Gál2010-06-03 16:00:00A tanúvédelem és a szervezett bűnözés összefüggései és a tanúvédelem egyes eszközei2010-06-22
Dániel BánLászló Kecskés2014-05-30 11:00:00CULPA IN CONTRAHENDO FELELŐSSÉG LEHETETLEN SZOLGÁLTATÁS ELVÁLLALÁSÁÉRT2014-10-14
Dániel EszteriGábor Polyák2015-11-27 11:00:00A World of Warcraft-tól a Bitcoin-ig: Az egyén, a gazdaság és a tulajdon helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben2015-12-04
Dávid BányaiCsaba Szilovics2022-06-09 14:00:00A Magyarországi devizahitelezés kialakulását elősegítő pénzügyi és jogi tényezők és a devizaválság megoldásának jogi, gazdasági eszközei2022-07-12
Diána SzekeresNóra Chronowski2013-06-19 11:00:00IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES ALTERNATÍVÁI ALAPJOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN2013-10-08
Edit KajtárGyörgy Kiss2011-04-15 12:00:00MAGYAR SZTRÁJKJOG A NEMZETKÖZI ÉS AZ EURÓPAI SZABÁLYOZÁS FÉNYÉBEN2011-05-31
Emese Fazekasné PálAdrián Fábián2019-05-10 10:00:00A törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére2019-05-21
Endre DomaniczkyLászló Kiss2008-11-26 14:00:00A JOGÁLLAM ÉS A CIVIL SZEKTOR MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRA2009-01-27
Erika Siposné HerédiMiklós † Kengyel2007-11-06 14:00:00A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban2007-11-20
Ervin BelovicsMihály Tóth2007-06-06 10:00:00Az érték-érdek összeütközések mint a büntetendőséget kizáró okok2007-06-20
Erzsébet AmbergZoltán András NagyBéla Blaskó2020-12-03 14:00:00A büntetőjogi felelősség helye és ultima ratio szerepe a felelősségi alakzatok rendszerében2021-02-09
Eszter BarakonyiGyörgy Kiss2010-06-11 11:00:00A munkavállalói aktív életkor meghosszabbításának lehetséges eszközei2010-06-22
Eszter Erzsébet VörösAntal Visegrády2022-05-27 10:00:00A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése Magyarországon és az egyes jogi kultúrákban2022-07-12
Eszter KarolinyErzsébet Szalayné Sándor2012-12-14 11:00:00AZ EURÓPAI UNIÓ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKÁJA2013-02-05
Eszter RózsásIstván Kajtár2008-04-04 11:00:00A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme2008-04-29
Éva Katalin Liszkayné NagyLászló Kiss2007-04-20 13:00:00A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig2007-05-03
Éva VarghaAdrián FábiánGyörgy Schadl2022-05-05 11:00:00A Kincstár2022-07-12
Eyad Ayed Fatehi AlsamhanTímea Drinóczi2022-03-01 09:00:00Secession and Self-Determination: A Comparison between Kurdistan and Catalonia2022-07-12
Ferenc KondorosiAntal Visegrády1997-12-19 10:00:00Civil társadalom Magyarországon1998-03-20
Ferenc SzendreiIstván László Gál2010-12-07 11:00:00A pénzmosás2011-01-25
Gábor BuzásIstván László GálZoltán Balla2011-03-18 10:00:00KÖZIGAZGATÁS – RENDÉSZET – RENDŐRI INTÉZKEDÉS2011-04-05
Gábor Miklós MolnárMihály Tóth2011-06-29 10:00:00Az adócsalás2011-10-04
Gábor MonoriAntal Visegrády2011-05-12 11:00:00ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS FEMINISTA JOG – A NŐI JOGOK PRAGMATIKUS ÉRVÉNYESÜLÉSE2011-05-31
Gábor PolyákZsolt György Balogh2008-05-29 11:00:00A médiarendszer kialakítása. Piacra lépés és hozzáférés a német, osztrák és magyar médiaszabályozásban2008-06-24
Gábor SteinerIstván László GálBéla Blaskó2022-05-25 14:00:00A volt kommunista pártvezetők büntetőjogi felelősségre vonása a rendszerváltást követő igazságtétel keretében2022-07-12
Gábor SzalayAndrás KecskésZsolt Bujtár2020-10-13 11:00:00A digitalizációt érintő szabályozási tendenciák az Európai Unió pénzügyi szektorában2020-12-01
Gabriella KulcsárLászló Korinek2014-05-29 11:00:00AZ ISKOLAI ÁMOKFUTÁSOK ETIOLÓGIÁJA ÉS A PREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI2014-10-14
Gabriella MatlaJanka Teodóra Nagy2022-09-09 09:00:00A POLGÁRI KOR GYERMEKVÉDELMI SZABÁLYOZÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A MAGYAR ÉS A SPANYOL JOGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A XIX-XX. SZÁZADI JOGSZOKÁSKUTATÁSOKRA2022-11-29
Georgina NaszladiJózsef PetréteiPéter Tilk2016-06-17 11:00:00Alkotmányjogi panasz a magyar alapjogvédelem rendszerében2016-10-04
Gergely BárándyIstván László Gál2009-11-25 13:00:00A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON2009-12-08
Gergely István CzobolyMiklós † Kengyel2014-04-25 11:30:00A PERELHÚZÓDÁS MEGAKAD ÁLYOZÁSÁNAK ELJÁRÁSI ESZKÖZEI2014-05-13
Gergely László SzőkeZsolt György BaloghLászló Majtényi2014-12-19 11:00:00Az európai adatvédelmi jog megújítása. Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén2015-02-03
György GajduschekLászló KissÁdám Rixer2012-01-09 13:00:00A KÖZTISZTVISELŐI JOGVISZONY HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK SZISZTEMATIKUS, ÁTFOGÓ ELEMZÉSE2012-02-07
Gyula AlmásyLászló Kiss2013-03-06 11:00:00A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON2013-04-09
Gyula Balázs CsákiZsolt György Balogh2009-12-04 11:00:00Az elektronikus közigazgatás tartalma és gyakorlatának egyes kérdései2010-02-09
Gyula BerkeGyörgy Kiss2006-05-26 13:30:00Jogutódlás a munkáltató személyében (A munkáltató személyében bekövetkező változás az európai és a magyar munkajogban)2006-06-20
Henrietta Makay- BeróLászló KőhalmiIstván László Gál2021-06-01 09:30:00A vadászati hatóság múltja, jelene, jövője Magyarországon2021-10-05
Hunor KádárCsongor Herke2016-06-01 13:00:00TANÚ- ÉS SÉRTETTVÉDELEM A MAGYAR ÉS A ROMÁN BÜNTETŐELJÁRÁSBAN AZ EMBERI JOGOK TÜKRÉBEN2016-06-30
Ildikó ErnsztJános Bruhács2007-10-24 13:00:00A nemzetközi légiközlekedés védelme2007-11-20
Ildikó KovácsPéter Tilk2022-12-08 08:00:00Az állam gazdasági szférába való beavatkozási lehetőségeinek jellemzői az Alaptörvény tükrében
Imre KiliánZsolt György Balogh2013-11-15 14:00:00SZEMANTIKAI ALAPÚ JOGI TUDÁSMENEDZSMENT TECHNOLÓGIÁK2013-12-03
Imre Szilárd SzabóGyula Berke2021-04-08 14:30:00A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban2021-06-01
István HorváthGyörgy KissLászló Kiss2006-12-18 10:00:00DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA. Javaslat a magyar közszolgálat szabályozásának reformjára – figyelemmel az EU-tagállamok jogalkotására, hazai múltunkra és jelenünkre2007-01-30
István László GálMihály Tóth2005-05-17 10:00:00A pénzmosás elleni küzdelem közgazdasági és büntetőjogi kérdései2005-06-21
István TemesiLászló Kiss2007-02-28 11:00:00Regionalizmus és regionalizáció2007-05-27
János JusztingerAttila Pókecz Kovács2012-06-04 14:00:00A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSA ÉS SZOLGÁLTATÁSA A KONSZENZUÁLIS ADÁSVÉTEL RÓMAI JOGI FORRÁSAIBAN2012-06-19
Jorn Johannes Marinus van RijÁgoston Csanád MohayErzsébet Szalayné Sándor2014-09-12 11:00:00The trafficking and sexual exploitation of native Hungarian speaking women in the Netherlands2014-10-14
József BenkeLászló Kecskés2011-05-05 14:00:00A reményvétel2011-05-31
József OrbánCsaba Fenyvesi2018-07-06 11:00:00Bayers-hálók a bünügyekben2018-11-08
Judit Andrea Buday-SánthaAntal Ádám2016-01-29 11:30:00A kommunikációs jog és rendszere2016-03-22
Judit ZellerAntal Ádám2009-09-03 11:00:00A TESTEN KÍVÜL LÉTREJÖTT EMBRIÓK MORÁLIS ÉS JOGI STÁTUSA A REPRODUKCIÓHOZ VALÓ JOG ÉS A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TÜKRÉBEN2009-10-06
Judith Maria WallatGyörgy Kiss2013-02-08 11:00:00DAS ARBEITNEHMERÜBERLASSUNGSRECHT IN DEUTSCHLAND NACH UMSETZUNG DER RICHTLINIE 2008/104/EG- EINE ANALYSE IM KONTEXT DER SUBSTITUIERUNG VON STAMMPERSONAL DURCH LEIHARBEITNEHMER2013-04-09
Júlia SziklayZsolt György Balogh2012-04-16 11:30:00Az információs jogok kialakulása, fejlődése és társadalmi hatása2012-05-15
Katalin PartiZsolt György Balogh2008-10-30 11:00:00Az eladók már rég hazamentek. A bűntetőjog mint az online pronográfia szabályozásának eszköze2008-11-25
Kinga CsászárCsabáné Herger2019-12-12 13:00:00A „nőkérdés” Magyarországon, különös tekintettel a nők munkaerőpiaci helyzetére Somogy vármegyében (1867-1918)2020-02-11
Kitti MarosAntal Visegrády2009-03-27 11:00:00A japán, a kínai, a muzulmán , a hindu jogi kultúra és ezek modernizációs lehetőségei2009-05-12
Kitti MezeiMihály TóthZoltán András Nagy2019-11-08 12:00:00A kiberbűnözés egyes büntetőjogi szabályozási kérdései2019-11-11
Krisztina Korsósné DelacasseIstván Kajtár2009-04-22 14:00:00Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korszakban2009-05-12
krisztina Korsósné DelacasseIstván Kajtár2009-04-22 14:00:00„Az ügyvédi autonómiák létrejötte és működésük megkezdése Magyarországon a polgári korszakban2009-05-12
Krisztina NagyGábor Polyák2018-03-23 11:00:00A médiaműveltség médiapolitikai jelentősége és szabályozási keretei2018-04-05
László GeszteiLászló KőhalmiLászló Kiss2021-04-21 10:00:00A terrorizmus elleni küzdelem egyes jogi kérdései2021-07-20
László KőhalmiLászló Korinek2010-04-27 11:00:00A környezet védelme a magyar büntetőjogban2010-05-25
Lilla DávidMihály Tóth2013-09-20 11:00:00A PÁRTFOGÓI FELÜGYELET SZEREPE A FIATALKORÚAK BŰNELKÖVETÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN2013-10-08

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )