Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Humán Tudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Almássy ZsuzsannaPék Győző2014-06-23 13:00:00Nehézségek a szülővé válás útján: a férfiak depressziójának vizsgálata normatív és paranormatív krízis mentén2014-09-22
Andrejka ZoltánNyizsnyánszky Ferenc2010-06-09 13:00:00Apollón és Diké nyomában - hermeneutikai gondolatkísérlet a görög tragédiáról Hegel interpretációinak tükrében2010-06-23
Bacskai KatinkaPusztai Gabriella2014-04-09 12:00:00Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai régióban2014-05-14
Bakos KingaAlbert Fruzsina2019-12-20 12:00:00Hargita megyei magyar pedagógusok szakmai életminősége2020-01-29
Balassa BencePólik József2016-10-20 11:00:00A tudat komfortzónáján kívül – Nietzsche perspektivizmusa2016-11-09
Balázs András GyörgyKrémer Balázs2021-02-08 13:00:00Család és szomszédság a Magdolna negyedben. Gettó-e a szegregátum?2021-03-09
Baluja PetraCzibere Ibolya2021-09-08 11:00:00Színművésznők. Siker és karrier egyenlőtlenségei a vidéki kőszínházakban2021-09-15
Bánfalvi Győző SándorCzibere Ibolya2019-10-21 11:00:00Szegénység a Berettyóújfalui kistérségben a pénzügyi és gazdasági válság időszakában2019-11-13
Barabási Tünde-JuliannaBalogh László2006-09-06 12:00:00Az elmélet és gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerben2006-11-25
Barkaszi IrénBalázs László2017-07-07 13:00:00Effects of extreme environments on cognitive processes using the method of event-related potentials2017-10-04
Belényi Emese HajnalkaPető Ildikó2017-02-01 12:00:00Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben2017-02-08
Benke Mária MagdolnaKozma Tamás2020-12-17 15:00:00A tanulórégió – kihívás és lehetőség. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek fejlesztésének tapasztalatai Magyarországon az európai uniós csatlakozás időszakában2021-01-28
Benyák AnikóBalogh László2008-09-17 11:00:00A hiperaktivitás háttértényezőinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál2008-09-24
Berei Emese BeátaFlóra GáborGönczi Ibolya2018-02-21 12:00:00A méltányosság percepciói és befogadással kapcsolatos attitűdök felsőoktatási hallgatók körében2018-03-28
Berkovics BalázsAngyalosi Gergely2013-02-01 14:00:00Kritika és módszer Foucault-nál2013-03-19
Bernáth ÁgnesMolnárné Kovács Judit2014-11-27 11:00:00Az elmeolvasás és az elmeolvasásra irányuló igény szerepe egészséges felnőtt személyek társas viselkedésében2015-02-02
Bicsák Zsanett ÁgnesBrezsnyánszky László2015-05-27 12:00:00Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában2015-09-16
Bihari IldikóCsoba Judit2021-07-27 13:00:00A hátrányos helyzetű tanulók nem-kognitív készségeinek fejlődése a tanodában2021-09-15
Bocsi VeronikaSzabó Ildikó2009-02-25 12:00:00Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata2009-03-18
Bodnár János KristófKelemen István2014-06-05 14:00:00A hallgatás radikalitása - Közelítések a wittgensteini gondolatrendszer terapikus olvasatához2014-09-22
Bordás AndreaSzabó László Tamás2017-12-20 12:00:00Romániai magyar pedagógusok szakmai fejlődése – narratívák a rendszeren belülről2018-01-31
Bulyáki TündeMolnár Péter2021-06-03 11:00:00Utazás a mentális zavarból a felépülés irányába2021-07-01
Ceglédi ErzsébetBalogh László2018-05-03 11:00:00Oktatáspszichológiai háttértényezők szerepe a biológiatanítás hatékonyságában2018-05-16
Ceglédi TímeaFényes Hajnalka2018-06-15 14:00:00Reziliencia és felsőoktatás. Beteljesül a reziliencia ígérete vagy élesednek a társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban?2018-09-26
Csiha TündeSzekeres Melinda2011-02-02 12:00:00Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban2011-02-23
Csinády AdriánaCzigler István2010-07-14 11:00:00Emóciók és evolúciósan megalapozott menekülési válasz 5-8 évesekkel végzett téves vélekedés tesztekben2010-09-29
Csörsz IlonaMolnár Péter2011-09-23 11:00:00Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei2011-10-26
Csukonyi CsillaMünnich Ákos2009-06-03 11:00:00A társas orientáció (individualizmus és kollektivizmus) és a "cultural trade off"-hipotézis tudatos alkalmazhatóságának vizsgálati lépései: Magunkért legyünk vagy másokért; vagy mások legyenek értünk?2009-06-24
Czékmán Balázs IstvánBuda András2022-06-24 11:00:00Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában - Intézményi szintű implementáció és integráció, pedagógiai-módszertani háttér és tanulókra gyakorolt hatá2022-06-29
Dabney-Fekete Ilona DóraCzellér Mária2019-06-19 14:00:00Oktatók tudományos együttműködésének hálózatai a felsőoktatásban2019-06-26
Daróczi GabriellaAngyalosi Gergely2009-02-04 12:30:00Az alteritás művészete: Weöres Sándor/Psyché2009-10-28
Deákné Dusa Ágnes RékaSzabó IldikóEngler Ágnes2017-12-06 12:00:00Nemzetköziesedés a Debreceni Egyetemen: A hallgatói mobilitás mint a nemzetköziesedés célja és eszköze2018-01-31
Deczki SaroltaVajda Mihály2011-12-16 14:00:00A kezdet és a cogito. Az affirmáció fenomenológiája.2012-01-25
Dobos AttilaBiczó Gábor2021-04-28 14:00:00Interkulturalitás az egészségügyben – egy filozófiai hermeneutikai analízis2021-05-20
Dorner LászlóPék Győző2020-10-29 11:00:00Az önkéntesség lélektani aspektusainak empirikus vizsgálatai2020-11-04
Dragony GáborVáradi Judit2023-01-12 13:00:00A népzeneoktatás dimenziói a művészeti nevelés kurrikuláris és extrakurrikuláris színterein – A népzeneoktatás és népzenészképzés empirikus vizsgálata
Drimál IstvánRózsa Erzsébet2008-09-19 14:30:00A tudat struktúra Hegelnél és Heideggernél2008-09-24
Erdei GáborKozma Tamás2008-04-16 12:00:00A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban2008-05-13
Farkas Éva AndreaJuhász Erika2007-06-27 12:00:00Rendszerváltás a szakképzésben2007-09-21
Farkas HenrikAngyalosi Gergely2011-11-29 14:00:00A gondolkodás tere. Perspektivizmus, mozgás és affektivitás a filozófiai gondolkodásban.2011-11-30
Farkas JánosCzellér Mária2021-07-01 15:00:00A gazdasági szaknyelvoktatás helyzete a közép-kelet-európai országok felsőoktatási intézményeinek rendszerében (Magyarország, Szlovákia, Románia összehasonlító vizsgálata)2021-09-15
Fekete Deák IldikóCzibere Ibolya2021-04-13 10:00:00Infokommunikációs eszközök használatának hatása a szülő-gyermek kapcsolatra szülői percepciók alapján2021-05-20
Fenyő ImreNyizsnyánszky Ferenc2009-02-11 13:30:00Tudás és társadalom a posztmodernitás korában - Zygmunt Bauman metaforikus társadalomelmélete2009-02-18
Figula ErikaCzigler István2001-10-19 12:00:00Tanári magatartástípusok2001-10-24
Fináncz JuditKozma Tamás2009-04-22 12:00:00Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzésben résztvevők helyzete2009-04-29
Fintor Gábor JánosSzabó József2018-03-28 12:00:00Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban2018-05-16
Flaisz EndreRózsa Erzsébet2008-03-07 12:00:00Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig2008-04-16
Fülekiné Joó AnikóBujdosóné Dani Erzsébet2019-02-07 12:00:00Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére2019-03-27
Futó JuditInántsy-Pap Judit2010-08-30 11:00:00A jelölt gondozó-csecsemő interakciók szerepe a gyermekek fogalmi fejlődésében és repreztációs képességeik alakulásában2010-09-29
Galán AnitaCsoba Judit2018-06-26 11:00:00Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében2018-09-26
Garami ErikaGyörgyi Zoltán2014-02-26 12:00:00Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre2014-04-09
Gömöry KornéliaBalogh László2011-04-27 12:00:00Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban2011-04-27
Harmatiné Olajos TímeaBalogh László2006-03-22 12:00:00A szocio-emocionális okokból történő alulteljesítés összefüggéseinek vizsgálata az iskolában2006-05-10
Harsányiné Petneházi ÁgnesPáskuné Kiss Judit2019-05-21 11:00:00Hátrányos helyzetű tehetséges tanulók szociális-érzelmi intelligenciájának vizsgálata a társas háló tükrében2019-06-26
Hausmann AliceSzabó László Tamás2012-01-18 12:00:00Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között2012-01-25
Hegedűs RolandTeperics KárolyGyörgyi Zoltán2018-12-19 13:00:00Hátrányos helyzetűek a közép- és felsőfokú oktatásban Hátrányos helyzetű tanulók középiskolai teljesítménye és felsőoktatásba való bejutásuk jellemzői, különös tekintettel a területi különbségekre2019-01-30
Héjja Bella EmerenciaPáskuné Kiss Judit2022-11-08 15:00:00A zeneművészeti szakgimnazista tanulók pályaalakulásával kapcsolatos mutatói a szociál-kognitív pályamodell mentén2022-11-09
Herczegh JuditBuda András2013-10-02 12:00:00Internethasználat és elektronikus kommunikáció a Debreceni Egyetem tanár szakos hallgatói körében2013-11-13
Hőgye-Nagy ÁgnesMünnich Ákos2016-09-02 11:00:00A biztonságos közúti viselkedést befolyásoló tényezők és a közlekedés biztonsági kultúrájának vizsgálata, módszertani megfontolásai2016-09-21
Hogyinszki ÉvaBiróné Kaszás Éva2008-01-18 12:00:00A közösség-elvű társadalomkritika lehetőségei „Az erény nyomában” tervezet2008-04-16
Hollósi Hajnalka ZsuzsannaFényes Hajnalka2011-10-12 12:00:00A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája. A kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata.2011-10-26
Homoki AndreaGönczi Ibolya2014-12-17 12:00:00A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban2015-02-02
Horkai AnitaFónai Mihály2008-12-10 12:00:00Ifjúsági kultúrák Észak-kelet Magyarországon2008-12-17
Horváth LajosKelemen IstvánBánfalvi Attila2011-06-23 14:00:00A tudat metamorfózisa2011-06-29
Horváth Zsófia IrénEngler Ágnes2016-12-14 12:00:00A kisebbségi magyar közoktatás regionális vetületei A romániai magyar általános iskolás tanulók családi és iskolai környezetének szerepe az egyéni és közösségi identitás alakulásában2016-12-21
Inántsy-Pap ÁgnesPusztai Gabriella2019-04-10 12:00:00Kontinuitás és pedagógiai érzékenység.A magyarországi görögkatolikus iskolák társadalmi funkciója2019-05-13
Jancsák CsabaKozma Tamás2012-06-27 12:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetemen. A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái2012-09-26
Jankó Krisztina JuliannaKozma TamásForray R. Katalin2012-12-19 12:00:00Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai2013-02-14
Jánvári Miriam IvettMolnárné Kovács Judit2022-08-29 11:30:00A tanári lelkesedéstől a csalásig2022-10-05
Karap ZoltánRózsa ErzsébetCsobó Péter2016-07-01 13:30:00A XX. századi zene kritikai fordulata eszmetörténeti kontextusban2016-09-21
Kattein-Pornói RitaRébay Magdolna2019-05-22 12:00:00Az országos magyar falusi tehetségmentés története2019-06-26
Kecskés-Kovács KrisztinaCzigler István2015-12-18 13:30:00A vizuális automatikus változás detekció elektrofiziológiai vizsgálata2016-01-27
Kelemen LajosBalogh László2007-10-18 12:00:00Az óvodapedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései2008-04-16
Kenyeres Attila ZoltánJuhász Erika2019-05-02 12:00:00Televízió és tanulás. A televízió és a posztklasszikus dokumentumfilmek szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak informális tanulásában2019-05-13
Kiss BrigittaCsukonyi Csilla2022-11-09 11:00:00A kézilabda játékosok pszichológiai kompetenciáinak módszerspecifikus feltáró vizsgálata2022-12-16
Kiss JánosBugán Antal2008-07-01 13:00:00Munkaérték preferenciák strukturális változásai a professzionalizáció mértékének és a képzés tartalmi változásainak tükrében2008-09-24
Kőmüves SándorAngyalosi Gergely2011-06-14 12:00:00A művészet intézményi elmélete2011-06-29
Koós OrsolyaInántsy-Pap Judit2010-09-13 11:00:00A dezorganizált kötődés kialakulása csecsemőkorban2010-09-29
Körmendi AttilaPék Győző2011-06-27 11:00:00Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál2011-06-29
Kós NóraTóth László2020-09-10 11:00:00A személyiségjellemzők alakulása differenciált oktatásban részesülő felső tagozatos tanulóknál2020-09-25
Kósa Rita DiánaCsoba Judit2019-07-30 11:00:00„Autonómia és szabálykövetés” az általános iskolai szocializáció főbb irányai és esélyei2019-09-25
Kovács BernadettNagy Beáta Erika2011-01-17 10:00:00A vallásosság/spiritualitás protektív szerepének vizsgálata a kiégéssel kapcsolatban2011-01-19
Kovács Edina MáriaChrappán Magdolna2019-01-30 12:00:00A társadalmi nem hatása a pedagógusok szakmai céljaira, karrierútjára és elkötelezettségére2019-03-27
Kovács Karolina EszterNagy Beáta Erika2019-04-16 12:00:00Mens Sana In Corpore Sano? A magyar sportiskolai rendszer tanulóinak egészségtudatossági és tanulmányi eredményességének összefüggései2019-05-13
Kovács KláraSzabó Ildikó2014-12-10 12:00:00A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban2015-02-02
Kovács ZsuzsannaSzabó Csaba2014-12-18 11:00:00Malignus emlődaganatos betegek életminőséghez kapcsolódó korrelátumai és a multidiszciplináris pszichoszociális intervenciók hatása a gyógyulási folyamatban2015-02-02
Kovácsné Török ZsuzsannaPék Győző2009-04-15 13:00:00Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére2009-04-29
Krivánik DánielValastyán Tamás2021-09-27 14:00:00A láthatatlan labirintus – Gondolatok művészetről, vallásról, tudatról a hegeli fenomenológia tükrében2021-11-11
Krizbai TímeaSzabó Pál2011-06-14 13:00:00Az evészavarok egyes epidemiológiai és pszichológiai vonatkozásai, különös tekintettel az önéletrajzi emlékezetre2011-06-29
Kurucz GyőzőMünnich Ákos2021-09-27 12:00:00A ROT-modell: a rejtett oksági tényezők szerepének modellezése a kovariancia-alapú oksági tanulás során2021-11-11
Ladancsik TiborCsoba Judit2020-12-18 10:00:00A nemzeti identitás formálódása a magyar-szerb vegyes házasságokban2021-01-28
Lányi KatalinBugán Antal2009-03-25 14:00:00A környezetvédő viselkedés és az egészségviselkedés összefüggése2009-04-29
Lestyán ErzsébetDávid Imre2019-01-10 11:00:00Tanulási jellemzők fejlődése 10 – 14 éves korban differenciált foglalkoztatási programban résztvevő tanulóknál2019-01-30
Lukács-Márton Réka-AnnaSzabó Pál2013-07-10 12:00:00Speciális csoportok evészavarai különs tekintettel a szépségiparban dolgozókra és a várandós kismamákra2013-09-25
Makk NorbertRózsa Erzsébet2008-09-19 13:00:00A jel rendszere Hegelnél2008-09-24
Málik József ZoltánMihálydeák Tamás2011-09-29 13:00:00A matematika informális háttere2011-10-26
Mandel KingaNagy Péter Tibor2005-10-19 12:00:00A román felsőoktatás-politika változásai 1990-2003 között2005-11-07
Markos ValériaFényes Hajnalka2019-11-06 12:00:00Úton az aktív állampolgári lét felé - A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata2019-11-13
Márton Sándor JózsefKiss János2013-09-18 12:00:00Egy tehetséggondozó program hallgatóinak rekrutációja és professzióképe a program első szakaszában2013-09-25
Maszlag FanniCsoba Judit2022-09-09 11:00:00A cigányok önazonosságának változása – Identitásmintázatok oláh cigány nők három generációjában2022-10-05

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )