Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Ádám CsabaDombrádi Viktor2011-10-12 13:00:00Új típusú protein foszfatázok vizsgálata Drosophila fajokban2011-11-04
Al-Gaadi DánaSzentesi Péter2020-12-14 14:00:00A vázizmok elektromechanikai kapcsolatának változása idős korban, egerekben2021-01-28
Aladdin AzzamTar Krisztina2021-09-07 13:00:00The role of proteasomal complexes in the neurodegenerative Huntington’s disease2021-09-15
Almássy JánosJóna István2009-01-07 13:00:00A vázizomgyengeség és a rianodin receptor kapcsolata krónikus szívelégtelenségben2009-03-06
Ambrus AttilaFésüs László2001-06-29 13:00:00Structural Investigation of Transglutaminases2001-11-17
Angyal ÁgnesOláh Attila2022-07-06 14:00:00Az endokannabinoid jelátvitel új aspektusainak vizsgálata humán korneális epitélsejteken és szebocitákon2022-10-05
Aranyi Sándor CsabaEmri Miklós2022-07-19 13:00:00Dynamic Causal Modelling alapú neurális modellkereső algoritmusok karakterizálása, és alkalmazása klinikai és preklinikai kutatásokban2022-10-05
Bácskai TímeaMatesz Klára2004-06-24 13:00:00A vestibularis magok kapcsolatainak vizsgálata békában és patkányban2004-11-27
Bagdány MiklósGáspár RezsőPanyi György2005-04-21 12:00:00A humán T limfociták Kv1.3 csatornájának farmakológiai és sejtfelszíni topológiai vizsgálata2005-06-04
Bai PéterVirág László2004-01-09 13:00:00Reaktív nitrogén intermedierek által indukált poli(ADP-ribóz) polimeráz és mátrix metalloproteináz aktiváció vizsgálata in vitro és in vivo2004-06-04
Bakondi EdinaVirág László2003-10-08 13:00:00Oxidatív stressz hatása a poli(ADP-ribóz) metabolizmusra és a kalcium homeosztázisra humán keratinocita és egér makrofág sejtvonalakban2003-11-29
Bakondi GáborRusznák Zoltán2008-07-02 13:00:00Feszültségvezérelt K+-csatornaalegységek expressziós mintázata a ganglion spiraleban és nucleus cochlearisban2008-09-12
Baksa BrigittaPál Balázs2020-03-09 13:00:00A nucleus pedunculopontinus kolinerg neuronjai, mint az orexinerg neuromoduláció célpontjai2020-03-27
Balajthy AndrásHajdu Péter Béla2016-10-13 13:00:00A Kv1.3 ioncsatornák szterolok általi szabályozásának vizsgálata in vitro és ex vivo rendszerekben2016-11-09
Bálint Bálint LászlóNagy László2006-01-17 13:00:00Epigenetic Regulation of Hormonal Response2006-06-03
Barok MárkSzöllősi János2008-01-29 13:00:00Az antitestfüggő sejtközvetített citotoxicitás (ADCC) szerepe a trastuzumab hatásmechanizmusában2008-04-16
Barta JuditPapp Zoltán2004-04-15 13:00:00Humán myocardiális fehérjék µ-calpain-mediált proteolízisének in vitro elemzése2004-06-04
Bartalné Deák EleonóraPenyige András2004-10-26 13:00:00A béta-laktamáz enzim szerepének és a béta-laktám antibiotikumok hatásának vizsgálata a Streptomyces griseus NRRL B-2682-es törzsben2004-11-27
Bartók ÁdámVarga Zoltán2014-09-15 13:00:00Kv1.3 csatorna-gátló skorpiótoxinok farmakológiai vizsgálata2014-09-22
Bátori Róbert KárolyErdődi Ferenc2018-12-04 13:00:00Protein foszfatázok szerepe az endoteliális nitrogén-monoxid szintáz és az endotél barrier funkció szabályozásában2019-01-30
Bayasgalan TsogbadrakhPál Balázs2021-12-13 09:00:00Neuromodulatory actions on ion channels of neuronal populations of the reticular activating system2022-01-26
Bécsi BálintErdődi Ferenc2014-10-16 13:00:00Protein foszfatázokat szabályozó kölcsönhatások meghatározása felületi plazmonrezonancián alapuló kötődési vizsgálatokkal2014-11-12
Benkő SzilviaNagy László2004-06-14 13:00:00Molecular Determinants of Co-regulator Binding and Transcriptional Activity of the Retinoic Acid Receptor - Retinoid X Receptor Heterodimer2004-11-27
Béresová MonikaBalkay LászlóBerényi Ervin2019-10-22 14:00:00Textúra analízis alkalmazhatósága orvosi képeken2019-11-13
Blaskó BernadettFésüs László2004-02-04 13:00:00A C. elegans protein diszulfid izomeráz transzglutamináz aktivitásának vizsgálata2004-06-04
Bódi AnnamáriaÉdes IstvánPapp Zoltán2004-12-06 13:00:00A Ca2+-érzékenyítő levosimendan és a myocardium gbs-adrenerg jelátviteli rendszere közötti interakciók2005-06-04
Bodnár AndreaDamjanovich SándorMatkó János2002-09-16 14:00:00Funkcionális fehérje-mikrodomének a T és B sejtek plazma-membránjában: szerepük az antigén-specifikus T sejt aktivációban és proliferációban2002-11-30
Bodnár DóraSzentesi Péter2015-05-05 13:00:00A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus fehérjék expressziójának megváltozása esetén2015-05-13
Bodó EnikőBíró Tamás2005-01-17 13:00:00A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a humán szőrtüsző biológiai folyamatainak szabályozásában2005-06-04
Boratkó AnitaCsortos Csilla2013-10-11 13:00:00Adaptor fehérjék vizsgálata a vaszkuláris endotéliumban2013-11-13
Borbély AttilaPapp Zoltán2005-09-16 13:00:00Alternations in myocardial function and contractile proteins during human heart failure2005-11-26
Borbíró IstvánBíró Tamás2011-04-21 13:00:00Új mechanizmusok a humán hajnövekedés biológiai folyamatainak szabályozásában2011-05-06
Bordás CsillaPál Balázs2017-10-25 13:00:00A nucleus pedunculopontinus direkt neuronális és indirekt, asztrocitafüggő neuromodulációs mechanizmusainak vizsgálata2017-11-08
Brunyánszki AttilaBay Péter2011-06-29 13:00:00A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 (PARP-1) szerepe a transzkripció szabályozásában2011-09-16
Cseri KarolinaCsernoch LászlóBenkő Szilvia2022-07-18 14:00:00A gyulladásos környezet és a pravasztatin hatása a vázizom regenerációs képességére2022-10-05
Cserni TamásMikó Irén2007-04-18 13:00:00Kísérletes és klinikai adatok az ileocoecalis junctio gyermeksebészeti vonatkozásaihoz2007-06-02
Csóka BalázsHaskó György2011-06-22 14:00:00Az A2A adenozin receptor szerepe a szepszis regulációjában2011-09-16
Czifra GabriellaBíró Tamás2006-05-22 13:00:00A protein kináz C izoenzimek differenciált szerepe vázizom- és porcsejtek in vitro és in vivo növekedésének szabályozásában2006-11-25
Czikora IstvánCsortos Csilla2011-07-06 13:00:00A TIMAP fehérje szerepe a protein foszfatáz 1 és az endotél barrier funkció szabályozásában2011-09-16
Czuriga István2003-09-15 13:00:00Újabb klinikai eredmények béta-receptor blokkolókkal2003-11-29
Dedinszki DóraErdődi Ferenc2015-02-17 13:00:00Protein foszfatázok szabályozó szerepe leukémiás sejtek kemoszenzitivitásában és keratinociták patológiás folyamataiban2015-04-13
Deli TamásCsernoch László2007-02-06 13:00:00Purinerg jelátvitel a sejtek differenciálódásában és malignus transzformációjában: a P2X7 receptor kitüntetett szerepe2007-06-02
Diszházi GyulaAlmássy János2022-06-21 11:00:00Kalcium függő ioncsatornák szerepe szekretoros epitélsejtek működésében2022-06-29
Dobrosi NóraBíró Tamás2011-04-29 13:00:00Az endocannabinoid rendszer szerepe humán bőr eredetű sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában2011-05-06
DocsaTiborGergely Pál2012-01-25 13:00:00Antihiperglikaemiás szerek tervezése és vizsgálata a glikogén foszforilázra ható inhibitorokkal2012-02-10
Döncző BoglárkaGuttman András2018-03-19 15:00:00Formalinnal fixált, paraffinba ágyazott szövetminták N-glikánjainak kapilláris elektroforetikus analízise2018-03-28
Douida AbdennourTar Krisztina2021-06-28 13:00:00Exploring the diverse cellular functions of the proteasome activator PA2002021-09-15
Emri MiklósMárián Teréz2004-04-22 13:00:00Agyaktiválásos PET-vizsgálatok protokolljának optimalizálása2004-06-04
Erdélyi KatalinVirág László2010-01-11 13:00:00A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 és a poli(ADP-ribóz) glikohidroláz szerepének vizsgálata a sejthalál és a gyulladásos mediátorok expressziójának szabályozásában2010-02-19
Fábián Ákos IstvánSzöllősi János2013-05-06 13:00:00Optimizing fluorescence resonance energy transfer measurements2013-05-08
Fadel LinaVámosi György2022-03-24 10:00:00Agonist binding directs dynamic competition among nuclear receptors for heterodimerization with their common partner, retinoid X receptor2022-05-11
Fehér AnitaTőzsér József2004-04-27 13:00:00A humán immundeficiencia vírus és egér leukémia vírus proteináz működési sajátságainak in vitro tanulmányozása2004-06-04
Fodor JánosCsernoch László2009-03-30 13:00:00A kalciumhomeosztázis szabályozásában szerepet játszó fehérjék vizsgálata mesenchymalis eredetű, differenciálódó sejtmodellekben2009-05-08
Fodor TamásBay Péter2018-05-22 13:00:00Az AMPK szerepe az emlőtumorok metabolikus szabályozásában és a bézs zsírsejtek differenciációjában2018-06-26
Forgács AttilaBalkay László2019-05-28 13:00:0018F-FDG Avid Léziók Textúra Analízise Humán PET/CT Vizsgálatok Esetében2019-06-26
Francis OdehAntal Miklós2003-04-17 13:00:00Projections of the ventrolateral periaqueductal gray matter to various areas of the brainstem in rats2003-05-24
Füzi MártaCsernoch LászlóParagh György2022-06-07 10:00:00A fluvastatin hatása a patkány vázizom funkcióra- hypercholesterinaemiás állatmodell használata2022-06-29
Gaál ZsuzsannaCsernoch László2017-09-27 13:00:00Warburg effektusban szerepet játszó mikro-RNS-ek, valamint a HDAC4 és SIRT6 hiszton deacetiláz enzimek szerepe felnőttkori hematológiai malignus betegségek patogenezisében2017-11-08
Garai IldikóGaluska László2004-09-20 13:00:00Kvantitatív radioizotópos keringésvizsgálatok2004-11-27
Géczy TamásBíró Tamás2013-03-08 13:00:00A diacil-glicerol útvonal intracelluláris effektorainak jelátviteli folyamatokban betöltött funkcionális szerepe és farmakológiai befolyásolásuk új lehetőségei2013-05-08
Géhl ZsuzsannaVirág László2018-09-10 13:00:00Oxidatív stressz és poli (ADP-ribóz) szerepének vizsgálata melanomákban és diabétesz eredetű proliferatív retinopátiában2018-09-26
Gergely SzabolcsVirág László2015-11-05 13:00:00Antioxidáns és sejtvédő hatású vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű módszerrel és vizsgálatuk emlős sejtmodellekben2015-11-11
Gönczi MónikaCsernoch László2003-04-23 13:00:00Az intracelluláris kálciumhomeosztázis szabályozása humán immortalizált keratinocytákon2003-05-24
Griger ZoltánBíró TamásKovács László2007-10-16 13:00:00A protein kináz C izoenzimek szerepe szisztémás lupus erythematosusban és a MonoMac-6 sejtek folyamatainak szabályozásában2007-11-24
Hádáné Birkó ZsuzsannaBíró Sándor2002-09-20 13:00:00Egy pleiotróp hatású autoregulátor molekuláris genetikai analízise Streptomyces griseusban2002-11-30
Hajdu IstvánVámosi GyörgyKollár József2014-09-08 13:00:00MR-kontrasztanyagok tumorspecifikus célbajuttatására alkalmas nanorészecskék előállítása és in vitro, in vivo tesztelése2014-09-22
Hajdu Péter BélaGáspár RezsőPanyi György2002-12-18 13:00:00K+ csatornák vizsgálata natív és heterológ expressziós rendszerekben2003-05-24
Hajdú TiborZákány Róza2022-04-01 13:00:00N-metil-D-aszpartát típusú glutamát receptorok in vitro vizsgálata nem excitábilis sejteken2022-05-11
Hajdu TímeaNagy Péter2021-07-07 13:00:00A sejtmembrán organizáló szerepe az epidermális növekedési faktor és egy lipid támadáspontú gyógyszer, az elisidepsin hatásmechanizmusában2021-09-15
Halasi Gábor GyörgyMatesz Klára2005-12-19 13:00:00A vestibularis rendszer centrális kapcsolatai és regenerációja2006-06-03
Harmati GáborMagyar János2011-11-16 13:00:00Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira2011-12-09
Hegedűs CsabaVirág László2008-12-05 13:00:00A poli-ADP-riboziláció szerepe a DNS károsodás által kiváltott sejthalálban2008-12-12
Hegyi BenceSzentandrássy Norbert2014-12-01 13:00:00A szívizom L - típusú kalciumcsatornájának tetrodotoxin - érzékenysége2015-02-02
Horváth AndrásAradi János2005-06-03 13:00:00Egy új, HIV replikációt gátló oligonukleotid szintézise, kémiai és biológiai jellemzése2005-11-26
Horváth BalázsBányász Tamás2009-09-29 13:00:00Káliumáramok szerepe kutya bal kamrai szívizomsejtek repolarizációjában2009-10-29
Horváth DánielLontay Beáta2019-06-04 12:00:00A miozin foszfatáz szerepe a sebzáródásban és a neurotranszmitter-kibocsátás folyamatában2019-06-26
Horváth GáborSzöllősi JánosVereb György2005-10-11 13:00:00Áramlási citometriás FRET mérések optimalizálása és alkalmazása a majdnem teljes ErB2 molekula modellezésében2005-11-26
Jankó LauraBay Péter2022-01-25 13:00:00A PARP-2 enzim szerepe az autofágia és a mitokondriális morfológia szabályozásában2022-03-30
Jenes ÁgnesNagy IstvánCsernoch László2014-05-13 13:00:00A TRPV1 ioncsatorna aktivitását befolyásoló egyes regulátorok vizsgálata érzőneuronokon2014-05-14
Juhász TamásZákány Róza2011-01-25 13:00:00Jelátviteli fehérjék expressziójának tranziens transzfekcióval történő módosítása és annak hatásai primer kondrogenikus sejtkultúrában2011-02-11
Kádas JánosTőzsér József2004-06-24 13:00:00Humán retrovírusok proteolitikus enzimeinek vizsgálata2004-11-27
Kakuk AnnamáriaVereb György2008-10-16 13:00:00A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának sejtmagi/nukleoláris lokalizációja és transzport mechanizmusa2008-10-30
Kardosné Ambrus LídiaBíró Tamás2019-10-14 11:00:00A TRPC6 és a melegszenzitív TRPV csatornák szerepe humán podocyták biológiai folyamatainak szabályozásában2019-11-13
Kása AnitaCsortos Csilla2013-12-16 13:00:00The role of protein phosphatase 2A in the lung endothelial barrier regulation2014-02-12
Katkó MónikaVarga ZsuzsaParagh György2016-09-20 13:00:00A nikkel hatásának vizsgálata a homocisztein metabolizmusra hemodializált vesebetegekben és in vitro perifériás mononukleáris sejtekben2016-11-09
Kelemen BalázsTóth István Balázs2021-05-21 13:00:00Tranziens Receptor Potenciál Melasztatin 3 ioncsatorna farmakológiai vizsgálata és szerepe a szomatoszenzoros érzékelésben2021-07-01
Kenesei ÁdámVámosi György2023-01-26 15:00:00Interleukin-15 transz-prezentáció vizsgálata
Kerekes ÉvaDombrádi Viktor2015-10-22 13:00:00Fehérje módosító enzimek vizsgálata Drosophila fajokban2015-11-11
Kerékgyártó Márta ZsuzsaGuttman András2017-05-02 14:00:00New aspects in analysis of N-glycans using capillary gel electrophoresis2017-06-28
Király NikolettBoratkó Anita2022-04-08 12:00:00A TIMAP, mint a protein foszfatáz 1 regulátor szerepének vizsgálata tüdő artéria endotél sejtekben2022-05-11
Kis Sándor AttilaEmri Miklós2010-07-06 13:00:00Preklinikai vizsgálatokat szolgáló MiniPET kamera működési paramétereinek analízise Monte-Carlo szimulációs módszerrel2010-09-17
Kiss AlexandraHegedűs Csaba2022-09-19 13:00:00Az NMNAT-1 enzim szerepe a daganatsejtekben2022-11-09
Kiss AndreaErdődi Ferenc2008-12-04 13:00:00Protein foszfatáz-1 szabályozása a regulátor alegység foszforilációjával és katalitikus alegységhez kötődő inhibitorokkal2008-12-12
Kiss Dénes ZsoltMagyar János2022-06-27 13:00:00A szívizom akciós potenciálját kialakító ionáramprofilok összehasonlítása és azok kalciumfüggése2022-10-05
Kiss EnikőErdődi Ferenc2003-03-17 13:00:00Az integrinekhez kapcsolódó kináz szerepe a miozin foszfatáz szabályozásában2003-05-24
Kistamás KornélMagyar János2015-03-16 13:00:00A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa2015-04-13
Kókai EndreDombrádi Viktor2006-10-16 13:00:00Új típusú protein foszfatázok vizsgálata Drosophila melanogaster-ben2006-11-25
Kolozsvári BernadettBakó Éva2012-11-13 13:00:00A kalcineurin szerepe a miozin foszfatáz és az endotél barrier funkció szabályozásában2012-12-06
Kónya ZoltánErdődi Ferenc2019-12-12 13:00:00Protein foszfatáz-1 és -2A enzimek szabályozása természetes eredetű polifenolokkal, szintetizált peptidekkel és szelenoglikozidokkal2020-01-29
Kőszeghy ÁronRusznák Zoltán2013-04-18 13:00:00Patkány nucleus cochlearis dorsalis szemcse- és Purkinje-szerű sejtjeinek vizsgálata képalkotó és elektrofiziológiai módszerek kombinált alkalmazásával2013-05-08

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )