Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Literary Studies

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágoston NagyTibor Porkoláb2021-07-09 11:00:00Kisfaludy Sándor és az utolsó nemesi felkelés propagandája2021-10-21
Ákos PetőváriCsaba Szigeti2008-04-21 10:00:00Fábry Zoltán humanizmusa2008-05-30
Angéla KapusiÁgnes Darab2018-08-31 11:00:00„Ő hangoztatta először az újabb magyar kritika jelszavait” - Henszl mann Imre drámaelméleti és -kritikusi tevékenysége2018-09-19
Anna Bereczkiné ZáluszkiLóránt Kabdebó2012-06-14 11:00:00A fantasztikum Maurice Carême Médua című regényében és a Contes pour Caprine mesékben2012-07-04
Aranka KeményLóránt Kabdebó2020-01-23 11:00:00" Különben minden műfaj líra" Példák Szabó Lőrinc prózai életművéből2020-01-29
Attila MizserAndrás Kappanyos2012-06-20 11:00:00APOKALIPSZIS POSZT. Az apokaliptikus hagyomány a huszadik század második felének magyar prózairodalmában.2012-07-04
Balázs CzetzZita Horváth2011-06-02 12:00:00Fejér megye története a MDP dokumentumok tükrében 1948-1953-ig2011-07-05
Balázs NagyAndrás Kappanyos2014-12-03 10:00:00Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben2015-01-30
Bálint SzeleLóránt Kabdebó2006-04-21 13:00:00Szabó Lőrinc Shakespeare-drámafordításai2006-06-13
Bernadett VargaJános Heltai2013-12-12 12:00:00ÉN PEDIG MINT A SZIV NÉLKÜL VALÓ TSAK BOLYGOK. KERESZTÚRI BÍRÓ PÁL ÉS A MENNYEI TÁRSALKODÁS2014-01-29
Csilla NagyLóránt Kabdebó2012-06-01 11:00:00MEGVONT HATÁROK Tér, táj, én-koncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében2012-07-04
Erika Csilla GaradnaiJános Heltai2015-06-04 11:00:00A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata2015-06-17
Éva SzirmaiLászló Ferenczi2009-04-28 13:00:00Ünnep - emlékezet - hatalom: Politikai ünnepek jelentésváltozásai2009-06-10
Gábor NagyPéter Kulcsár2005-04-11 13:00:00Vicissitudines (Előkészület Istvánffy Miklós Historiae de rebus Hungaaricisének kritikai kiadásához2005-06-13
Gergely PéterfyGábor Forrai2008-04-21 13:00:00Orpheus és Massinissa - Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman2008-05-30
Györgyi RétfalviJózsef Szili2004-09-20 11:00:00A Gibson szövegek kanonizálhatóságának kérdései2004-10-04
Hortenzia HosszúGábor Kemény2009-06-05 11:00:00A HINDU NACIONALIZMUS KÉT ÚTJÁN: RABINDRANATH TAGORE ÉS MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI2009-06-10
Ildikó ZsoldosZita Horváth2008-06-10 11:00:00Pártviszonyok és országgyűlési képviselő-választások Szabolcs vármegyében 1905-1906-ban2008-07-03
Ingrid PappGábor Kecskeméti2016-05-23 11:00:00Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon - A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata2016-05-26
János RadaTibor Porkoláb2020-09-25 11:00:00Egyházkritika és a kultúrharc retorikája magyarországi röpiratokban (1867–1895)2021-02-05
József KovácsLászló Gyapay2013-09-19 14:00:00Egységtől egységig. Csengery Antal és a centralista Pesti Hirlap szerepe az Ellenzéki Párt megszervezésében2013-09-23
Judit Antónia FarkasLóránt Kabdebó2012-11-29 14:00:00SZÉP KÖNYVEK KULTUSZA. Bibliofil könyvkultúra Magyarországon. (1914-1949)2013-01-30
Judit RónaLóránt Kabdebó2011-11-03 14:00:00Nap nap után.2011-12-19
Katalin BaranyaiÉva Petrőczi2012-05-31 12:30:00Cs. Szabó Lászlóval a Szepsi Csombor Körön innen és túl2012-07-04
Kornélia SzőkeGábor Kecskeméti2018-08-29 11:00:00Genealogia variabilis - Tanulmány a genealógia műfajairól a Thurzó-család példáján2018-09-19
László BedecsJózsef Szili2005-04-21 14:30:00"Beszélni nehéz" Költői magatartásformák Tandori Dezső lírájában2005-06-13
Maged Mustafa ElloulouGábor Kemény2008-01-31 13:00:00A nő helyzete az arab társadalomban-a modern egyiptomi irodalom és feminizmus tükrében2008-03-06
Major Franciska CurkovicLóránt Kabdebó2009-02-23 13:00:00Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai2009-06-10
Mariann Hortainé SeregAndrás Kappanyos2014-06-25 13:00:00A PARÓDIA MINT AFFIRMÁCIÓ: KARINTHY FRIGYES PARÓDIÁINAK SZEREPE A NYUGATOSOK NÉPSZERŰSÍTÉSÉBEN2014-07-03
Nikoletta Judit KökényesiGábor Kemény2014-12-09 11:00:00Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével2015-01-30
Ottó Elek2015-10-01 11:00:00Ahogy lehet - Veres Péter szerepvállalásai politikai és szépirodalmi írásainak tükrében2016-01-27
Péter Farkas ZárugJános Heltai2009-04-30 14:00:00A tudós-politikus alakja a dualista politikai arénában2009-06-10
Péter SzepessyGábor Kemény2008-11-21 13:00:00A történeti tudás, mint az erkölcsi cselekvés előfeltétele2009-05-28
Péter ZsoltGábor Kemény2010-05-13 11:30:00Divatélmény2010-06-09
Rita NagyJános Heltai2008-11-28 13:00:00TEOLÓGIA ÉS ANTISZEMITIZMUS2008-12-16
Sándor FeketeCsaba Fazekas2017-01-19 11:00:00Mérlegelni, elemezni, ítélkezni - Egyén és történelem Sánta Ferenc újraolvasott regényeiben és drámájában2017-01-25
Szilvia NagyJános Heltai2010-04-08 14:00:00KÉT CSÍKSOMLYÓI ISKOLAI SZÍNJÁTÉK KRITIKAI SZÖVEGKIADÁSA ÉS SZÖVEGTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA2010-06-09
Tamás KendeZita Horváth2013-03-22 11:00:00Együttélés - együttfélés. Vérvádak és pogromok az újkori Kelet-Európában2013-05-29
Zsolt UdvarvölgyiCsaba Fazekas2009-03-25 11:00:00Meskó Zoltán: Egy politikusi pályakép2009-06-10
Zsombor MartisJános Heltai2017-01-12 11:00:00"Nagyob kű emelés is kell a Sion vára rakására" - Gyülekezetalapítás, polémia és mártíromság Czeglédi István életművében2017-01-25

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )